population_wide

Země dosáhla stavu 7 miliard lidí příliš pozdě

pavelkabrtPůvod člověka Napsat komentář

Brian Thomas, PhD.

(Z www.icr.org přeložil M. T. – 10/2011. Vyšlo na stránkách ICR.)

Počet lidí na světě dosáhl podle Spojených národů k 31. říjnu 2011 stavu sedm miliard, a titulky v prestižních médiích se hemžily černými scénáři o přelidněné planetě. Jak dlouho trvalo, než se celá tahle spousta lidí narodila?

Evolucionistická verze teorie růstu lidské populace odpovídá na zmíněnou otázku scénářem z říše sci-fi. V těchto vymyšlených dějinách počítajících s dlouhými obdobími lidská populace po miliony let vůbec nerostla, až najednou začal počet lidí před pouhými několika tisíci lety strmě růst. V čísle časopisu Science z 29. července 2011 napsal demografický antropolog Jean-Pierre Bocquet-Appel:

„Poté, co členové rodu Homo žili minimálně po dobu 2.4 milionu let jako lovci a sběrači, začalo se v sedmi či osmi oblastech po celém světě objevovat primitivní zemědělství, téměř současně s počátkem holocénu.” (1)

Počátek usedlého zemědělského hospodaření prý vedl v oné době k růstu lidské populace. Ale podle Bible a historických záznamů neexistovaly nikdy doby, kdy by člověk neobdělával půdu.

Problémem je, že ve zmíněném fiktivním harmonogramu zřejmě nerostla lidská populace (rod Homo) po „nejméně 2.4 miliony let“ prakticky vůbec. Bocquet-Appel napsal, „Lidskou populaci v předvečer úsvitu usedlého zemědělství odhadujeme na 6 milionů jedinců“ (1). Takže první lidský pár, který se údajně vyvinul z pitekoidních předků, by měl po 2.4 milionech let pouze 6 milionů potomků.

To předpokládá tempo růstu populace zhruba 0.000000009 – v podstatě nulové. Prakticky žádný růst po 2.4 miliony let?

Na rozdíl od tohoto tvrzení činí historicky doložené tempo růstu nejméně 0.4 procenta, přičemž občas vylétne až k více než dvěma procentům. Dokonce i při uvažovaném tempu růstu „preindustriální zemědělské populace“ 0.1 procenta za rok – hodnota udávaná Bocquet-Appelem – by počet obyvatel Země dosáhl dnešních sedmi miliard lidí za pouhých 7062 let (1). Slovy zesnulého Dr. Henryho Morrise, zakladatele Institutu pro výzkum Stvoření:

„Jak by se mohlo stát, že planeta prožívá populační krizi teprve dnes – proč tomu tak nebylo už před několika sty tisíc let, brzy poté, co se na Zemi objevil člověk?“ (2)

Aby se pokusil vysvětlit svůj postulát pomalého růstu, napsal Bocquet-Apple, „Růst porodnosti se časově téměř kryl s růstem úmrtnosti.“ A příčinou tohoto značného úbytku lidí byly „infekční nemoci“ jako třeba ony zaviněné „rotaviry a koronaviry.“ (1)

Pozn. překladatele: rotaviry = nejvýznamnější rod virů z čeledi Reoviridae. Celosvětově způsobují rotavirové infekce značný počet úmrtí dětí, zejm. oslabených či v důsledku nedostatečné péče. Koronaviry, Coronaviridae, čeleď virů – významných vyvolavatelů akutních respiračních infekcí, průjmových onemocnění i jiných infekcí.

Zmíněné tvrzení však staví jen další fantastický scénář osudu lidstva. Jak mohly podobné choroby udržovat po tak dlouhou dobu rovnoměrnou úroveň porodnosti i úmrtnosti téměř na nule, aniž by v určitém okamžiku tuhle křehkou rovnováhu porušila prostá smůla a celá lidská populace by na zmíněné choroby vymřela? A proč by ony choroby najednou přestaly tuhle rovnováhu „respektovat“ a ztratily by svou sílu omezovat velikost populace – po údajně tak dlouhých věcích, kdy „vše probíhalo stejně“?

Jisté je, že prostě postulování infekčních nemocí jako hubitelů přírůstků lidské populace spolu s nerealisticky pomalými tempy růstu jsou konfabulace vymyšlené ad hoc, které slouží pouze jako berlička pro podporu teorie vývoje v dlouhých obdobích.

Dnešní stav světové populace je však zcela v souladu s biblickým líčením dějin člověka, zde nemusíme přidávat žádné umělé konstrukce. Použijeme-li výsledky sčítání lidí z uplynulých 400 let a trochu algebry, a předpokládáme-li přirozený logaritmický růst, vyjde nám, že z osmi lidí přeživších Potopu před 4500 lety se stalo „našich“ dnešních 7 miliard téměř na chlup přesně (3). Tohle je mocný důkaz toho, že biblické dějiny jsou přesné, zatímco člověkem vysněné dějiny podle evolucionistů plavou na vodě.

Odkazy

  1. Bocquet-Appel, J.-P. 2011. When the World’s Population Took Off: The Springboard of the Neolithic Demographic Transition. Science. 333 (6042): 560-561.
  2. Morris, H. 1984. The Biblical Basis for Modern Science. Grand Rapids, MI: Baker, 416.
  3. The formula for logarithmic human world population growth is P = Poe^rt, where P = the current population, Po = the initial population, e = the base of natural logarithms (2.718), r = the average annual population growth rate (0.456% or 0.00456 in the calculator), and t = the time interval from Po to P.
Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments