tectonic

Vznik tektonických desek nejlépe vysvětluje Potopa

Pavel AkrmanCelosvětová Potopa 1 Komentář

Tim Clarey, PH.D.

Z ICR přeložil Pavel Akrman – 04/2021. Dr. Clarey je výzkumným spolupracovníkem Institutu pro výzkum stvoření a své akademické vzdělání PHD získal v oboru geologie na Western Michigan University.

Studie publikovaná v Nature Communications tvrdí, že dokáže vysvětlit způsob vzniku tektonických desek.1 Teorie deskové tektoniky má své místo ve vědecké komunitě už více než 50 let a je (mezi evolucionisty) uznávanou hypotézou. Sekulární vědci se ale stále potýkají s vysvětlením samotného vzniku kontinentální kůry a tektonických desek.2

Země je v naší Sluneční soustavě unikátní, protože je jedinou planetou s tektonickými deskami. Pokud víme, bude nejspíš jedinou planetou ve vesmíru, která má tyto vlastnosti. To však vyvolává další záhadu, kterou světští vědci také nedokážou vysvětlit: proč je Země tak výjimečná?

Chunan Tang ze Státní laboratoře Coastal and Offshore Engineering dalianské technologické univerzity v Číně a skupina nadnárodních geologů přiznává:

Padesát let po ustanovení základů geometrie, kinematiky a mechaniky deskové tektoniky nám stále chybí všeobecná shoda názoru v tom, co bylo příčinou vzniku systému tektonických desek.1

Tang společně s týmem vytvořili trojrozměrný sférický model, který ukazuje vývoj obrovských trhlin v kůře v důsledku tepelné roztažnosti. Věří, že tyto trhliny se vytvořily asi miliardu let po vzniku Země ohřevem litosféry (což jsou tektonické desky) díky teplejšímu plášti pod ní. Podle jejich modelu způsobila roztrhání pláště na samostatné desky právě tato tepelná rozpínavost.1

Obrázek 1: Z modelu vzniku tektonických desek Země. (Kredit: The University of Hong Kong. Copyright © 2020)

Web Space.org cituje spoluautora studie Alexandra Webba který říká, že odpověď „spočívá v uvážení hlavních mechanismů tepelných ztrát, ke kterým mohlo dojít během raného období Země. Pokud byla hlavním režimem tepelných ztrát v raném období vulkanická advekce, která přenášela žhavý materiál z hloubky na povrch [podobně jako lávová lampa], pak musela změnit úplně všechno.“3Autoři tedy dospěli k závěru, že vícedeskovou tektoniku – včetně veškerých podmínek, za kterých k ní došlo – lze dostatečně vysvětlit oteplováním rané litosféry.1

Jenže vyřešili tím opravdu vznik tektonických desek? Jejich model ukázal pouze to, že za jimi stanovených podmínek se mohou vyvinout trhliny. Je vysoce nepravděpodobné, že tímto způsobem došlo ke vzniku zemských desek. Pokud by tomu tak bylo, proč nedošlo k takovým obrovským trhlinám – a nakonec také ke vzniku desek – u planet podobné velikosti, jako je Venuše a Mars?

A jejich model také nedokáže vysvětlit, jak začal proces subdukce – tj. když se jedna tektonická deska podsune pod druhou – a dokonce ani to, co způsobilo pohyb desek. Tang a jeho kolegové napsali:

Vznik globální sítě trhlin podle tohoto modelu se od skutečné deskové tektoniky liší, protože desková tektonika zahrnuje také tvorbu nové litosféry v prasklinách a současně destrukci staré litosféry v subdukčních zónách. Jestliže nelze brát v úvahu žádnou hypotézu o rozpínání Země, je potom globální síť trhlin neudržitelná: povrch Země se nemůže rozšiřovat, pokud dochází k vyrovnávání smršťováním [subdukcemi].1

Všechno se odvíjí od světonázoru. Většina sekulární společnosti popírá, že by došlo k celosvětové Potopě, jak je to popsáno v knize Genesis. Musí tedy vyrobit jiný příběh – smyšlený příběh – kterým se pokouší vysvětlit tektonické desky, které dnes pozorujeme.

V protikladu k tomuto nám Bůh v Genesis 7:11 řekl, že Potopa začala „protržením všech studnic propasti velikých“. Je mnohem pravděpodobnější, že právě toto vyvolalo vznik tektonických desek na Zemi. Pohybem těchto nově vytvořených zemských plátů byla původní oceánská kůra zničena díky subdukcím a došlo k vytvoření zcela nového mořského dna. Tato nová, horká oceánská kůra s nižší hustotou tlačila vodu oceánu stále výš a výš, dokud nebyla pokryta vodou celá Země.4 Dnes vidíme už jen zbytky následků těchto rychlých a katastrofických procesů.

Bible je historicky přesná. Poskytuje nám také porozumění vzniku tektonických desek. S pravdou Božího slova nemůže soupeřit žádný počítačový model.

Odkazy

  1. A. Tang et al., “Breaking Earth’s shell into a global plate network,” Nature Communications 11 (2020): 3621.
  2. Clarey, T. Plate Tectonics After Fifty Years. Creation Science Update. Posted on ICR.org March 1, 2018, accessed July 31, 2020.
  3. Gohd, C. How did Earth crack? New study may explain origins of plate tectonics on our planet. Posted on Space.com July 22, 2020, accessed July 31, 2020.
  4. Clarey, T. 2020. Carved in Stone: Geological Evidence of the Worldwide Flood. Dallas, TX: Institute for Creation Research: 172-193.
Subscribe
Upozornit na
1 Komentář
Inline Feedbacks
View all comments
Václav Dostál

Mám radost, že článek se shoduje s mým starším: https://kreacionismus.cz/geofyzika-o-nepevnosti-pevnin-a-tim-i-o-zazraku-na-nich-zit/