where-did-all-floodwater-go

Voda: nedoceněný dar Stvořitele

Pavel Akrman Fakta pro stvoření 5 Komentářů

Avery Foley

Z answersingenesis.org přeložil Pavel Akrman – 06/2019.

23. červen je považován za Národní hydratační den1, den, který nám připomíná nutnost nahrazovat tekutiny, které naše tělo během dne ztrácí. Nejlepší tekutinou, kterou můžeme konzumovat po celý den, je samozřejmě voda – a to hodně vody. Naše tělo obsahuje asi 60% vody a bez pití nemůžeme přežít déle než týden.

Pomyslíme-li na Boží dobré dary, nemusí nám voda hned přijít na mysl. Ale voda je pro naše použití tak dobře navržená, že i zdánlivě obyčejná sklenice čisté tekutiny by nám měla dát rozpoznat otisk Stvořitele a vzdát mu slávu.

Voda: Víceúčelová kapalina

Voda je nejen nezbytná pro život na Zemi, ale je také neuvěřitelně užitečná. Pijeme ji, vaříme v ní, koupáme se v ní, čistíme s ní, hrajeme si v ní (nebo v chladnějším podnebí si na ní hrajeme), nalézáme v ní krásu, cestujeme po ní a získáváme energii z jejího pohybu. Voda reguluje teplotu Země, zajišťuje vhodné prostředí pro mořské ryby, které jíme, a je nezbytná pro vzrůst veškeré naší stravy. A to je jen několik příkladů využití vody!

Voda je perfektně navržena pro všechny tyto funkce:

  • Voda je bezbarvá a bez chuti, což jí činí ideální pro vaření. Pokud by měla chuť nebo dokonce barvu, některé potraviny by byly při vaření mnohem méně chutné. Výzkum dokonce ukázal, že naše těla si mohou vodu bez chuti „ oblíbit “ a upozorňovat nás, pokud pijeme na pohled něco jako vodu, ale ve skutečnosti to není voda.
  • Voda v čistém stavu má neutrální pH (není kyselá ani zásaditá), což je opět ideální pro vaření a pití.
  • Voda je ideální pro přepravu rozpustných látek, jako jsou minerály, živiny a odpadní látky v celém těle (ale i mimo něj).
  • Voda je jednou z mála kapalin, které se při zmrazení rozpínají, takže led plave na kapalné vodě. Kdyby se zmrzlá voda potopila, vodní život by v chladnějších klimatických podmínkách nebyl možný.
  • Molekuly vody se drží při sobě a vytvářejí tak povrchové napětí. Povrchové napětí umožňuje hmyzu „chodit po vodě“, je také příčinou toho, že déšť padá v kapkách, umožňuje částicím vznášet se ve vodě, a chrání vodu před okamžitým odpařením.
  • Voda pohlcuje barvy v rudé části spektra (červená, žlutá a oranžová), zatímco modré části spektra rozptyluje, což dává modrou barvu oceánu a ostatním vodním plochám. Jak se mění směr světla, průhlednost a odraz od povrchu poskytují půvabné efekty.

Odkud voda pochází?

„Ani jedno z těchto navržených řešení dostatečně nevysvětluje, odkud voda pochází nebo proč je tak dokonale vhodná pro život.“
Tato neuvěřitelná molekula pokrývá 70% zemského povrchu a nachází se dokonce i pod jejím pláštěm. Ale kde se tu vzala? Z evolučního pohledu se nakonec všechno vrací zpět k velkému třesku. Evolucionisté věří, že tato kosmologická událost vytvořila vodík a helium. Z vodíku a hélia se záhy vytvořily hvězdy a tyto hvězdy následně vytvořily kyslík a další prvky. Nakonec tyto hvězdy explodovaly jako supernovy, vypudily kyslík a vodík do prostoru, kde tyto dva prvky vytvořily H20 (vodu).

Zvláštní dodání

V současné době existují dva hlavní evoluční příběhy, které se snaží vysvětlit, jak se voda dostala na Zemi. Někteří věří, že podmínky na rané Zemi by jakoukoliv vodu odpařily, jak se Země utvářela. Takže voda tedy musela být údajně dodána z nějakého vnějšího zdroje, z komet nebo asteroidů. Tento názor však má problémy. Komety a asteroidy by na Zemi dodaly současně i materiál. Nicméně výzkum ukazuje, že asteroidy, které by nejlépe byly schopné dodat naši vodu, nemají správné složení, odpovídající materiálu, který by tu měly zanechat.

Také za použití evolučních předpokladů o stáří Země to vypadá tak, že nejstarší zemské materiály krystalizovaly před více než čtyřmi miliardami let v přítomnosti tekuté vody, je tedy příliš stará na to, aby ji přinesly komety nebo asteroidy. Aby to bylo pro tento názor ještě horší, nové důkazy naznačují, že voda by se musela odpařit, jakmile by z mimozemského zdroje dorazila.

Odplyňování planety

Jiná hypotéza navrhuje, že možná tu voda byla přítomná vždy a vlivem sopečné činnosti byla dopravena k povrchu odplyňováním, zatímco vodní pára unikala z chladnoucího magma u povrchu do atmosféry. Tato hypotéza počítá s vodou hluboko v nitru Země od počátku jejího vzniku. To je však v rozporu s již dříve zmíněným problémem: umožnily by navrhované podmínky na rané Zemi zachování takového obrovského množství vody?

Skutečný původ H20

Ani jedno z těchto navržených řešení dostatečně nevysvětluje, odkud voda pochází nebo proč je tak dokonale vhodná pro život a pro naše použití. Ale Bible na to má odpověď. Voda byla stvořena hned na počátku Bohem. Genesis 1:1–2 říká, že nebesa a Zemi stvořil Bůh a Země byla zpočátku pokryta vodou. Jak zdůrazňuje 2. list Petrův, Země byla stvořena z vody a na vodě upevněna (2 Petr 3:5). Druhého dne byla tato voda oddělena, takže část zůstává na Zemi a další část je rozptýlena v prostoru, což zahrnuje komety a asteroidy.

Voda nemá nějaký záhadný přírodní původ. Byla stvořena Bohem od samého počátku – a to také dokazuje!

Odkazy

  1. nationaldaycalendar.com/national-hydration-day-june-23/

 

Subscribe
Upozornit na
5 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
admin

Re: jhk-vlasta – ano, je to tak. A k tomu nelze než pro ostatní doporučit 36 min. video o Zemi, coby vyjímečné planetě a naprogramování života

jhk - vlasta

Ano Admine. To, co se v tomto článku projevuje a povstává na povrch je právě údiv nad tím, že to všechno je tak skvěle „sesazené“ – aby to právě fungovalo tak, jak to funguje. Mnozí evolucionisté však toto „dílo“ chtějí schodit a proto velmi ochotně tvrdí – že v „jiném vesmíru“ by onen „život“ měl jinou podobu. Za jiných podmínek by byl život jiný. Myslí si, že i ony „jiné“ podmínky jsou vhodné pro nějakou formu života, či že těch forem – může být více pouze změnou „hmoty“, popřípadě životních… Číst vice »

admin

Václave a Vlasto, děkuji za Váš „zoom“ k logice tématu oné skvělé, životodárné tekutiny, vody – a vztahuje se to i na ostatní stvoření, jak Vlasta správně poznamenává – což říká Žalm 19,2: „Nebesa vypravují o Boží slávě, obloha hovoří o díle jeho rukou.“ Nyní si ještě „vypůjčím“ pár slov z článku dr. Dona Battena, který se již překládá pro náš web: „Martin Murphy v reakci na spisy velkého křesťanského apologety 18. století Jonathana Edwardse napsal: „Zákon nerozporuplnosti, zákon příčinné souvislosti, a základní spolehlivost smyslového vnímání jsou tři složky nezbytné… Číst vice »

jhk - vlasta

•Voda je jednou z mála kapalin, které se při zmrazení rozpínají, takže led plave na kapalné vodě. Kdyby se zmrzlá voda potopila, vodní život by v chladnějších klimatických podmínkách nebyl možný. – protože se na kdyby nehraje – vykazuje to ve výsledku indicii plánu. Aby to bylo „čirou náhodou“ – že voda má tyto vlasnosti – je vskutku velmi pofidérní. Nejedná se totiž jen o vodu, jak článek naznačuje, jedná se o kontext s ostatními látkami v přírodě obsažené. Všechny se svojí měrou podílí na udržení života na zemi. A… Číst vice »

Václav Dostál

Vodu běžně vidíme ve třech skupenstvích: led, kapalina, pára (plyn) Podle vody ustavil pan Celsius teplotní stupnici: teplotu přeměny ledu na kapalinu označil nulou, teplotu přeměny kapaliny na páru stovkou. To se ukázalo tak výhodné, že tuto teplotní stupnici používáme dosud. Když se látka z pokojové teploty ochlazuje, její hustota roste. Voda však nemá největší hustotu při nule stupňů Celsia, ale při čtyřech stupních Celsia. To umožňuje život v hlubinách. Led má menší hustotu než kapalná voda a proto plove na hladině. Voda má ze všech známých látek největší tepelnou… Číst vice »