turnfromatheist

Vědec se obrátil od ateismu k Pravdě

Pavel AkrmanÚvahy o kreacionismu, stvoření ad. 1 Komentář

Jay Wile

Z webu Proslogion přeložil Pavel Akrman – 07/2020. Autor článku Dr. Jay Wile má akademické vzdělání Ph.D. v oboru jaderná chemie na Univerzitě v Rochesteru.

garte

Dr. Sy Garte, vědec a bývalý ateista

Dr. Sy Garte má akademické vzdělání Ph.D. v oboru biochemie na City University v New Yorku a BS v chemii na City College v New Yorku. Je uznávaným vědcem, napsal více než 200 odborných publikací v recenzované literatuře. Během své kariéry zastával několik velmi důležitých funkcí, včetně ředitele Divize fyziologických a patologických věd v Centru pro vědecký výzkum, které je zodpovědné za tisíce grantů v hodnotě stovek milionů dolarů na podporu důležitého lékařského výzkumu. Nevěděl jsem o něm nic do chvíle, kdy mi jeden z mých čtenářů poslal článek, který napsal v Christianity Today. Okamžitě mě zaujal už svým názvem:

„Předpokládal jsem, že věda má odpověď na všechno. A tak jsem začal klást nepříjemné otázky.“

Dr. Garte byl v podstatě vychován jako komunista a ateista. V důsledku toho spoléhal na vědu a věřil, že mu odpoví na všechny jeho otázky. Nicméně jak mu přibývala léta, začal si klást takové otázky, na které věda vyloženě odpovědi nemá. Poté se setkal s několika vědecky smýšlejícími křesťany, kteří ho přivedli do církve. To ho vedlo ke čtení Bible, o níž říkal, že ví že je nepravdivá, přestože ji nikdy nečetl. Není divu, že byl překvapen tím, co četl. Nakonec to byl evangelický kazatel v rádiu, který ho přivedl ke  Spasiteli.

Protože sám jsem vědec, znám spoustu lidí, kteří smýšlejí podobně, jako kdysi Dr. Garte. Někteří z nich věří, že věda má odpověď na všechno proto, že takovou vírou byli očkováni od dětství a jednoduše nepřemýšlí o tom, jak absurdní je takový názor. Jiní tomu věří proto, že pomocí vědy bylo dosaženo mnohých téměř až zázraků, díky nimž jsou naše životy zdravější, snadnější a příjemnější. A další tomu věří jednoduše proto, že říkat takové věty jako „věřím ve vědu“ se nosí, je to „cool“. Mám na Facebooku mnoho tzv. „přátel“, kteří spadají do této poslední kategorie. Nicméně stejně jako Dr. Garte i každý, kdo chápe vědu a hluboce o ní přemýšlí, musí nakonec souhlasit s Dr. Erwinem Schrödingerem – mužem, který nám poskytl náš moderní pohled na atom:1

„… Vědecký obraz skutečného světa kolem nás je velmi nedostatečný. Sice nám poskytuje spoustu faktických informací, dává všechny naše zkušenosti do nádherně konzistentního řádu, ale až děsivě mlčí o všem, co je našemu srdci skutečně blízké, na čem nám doopravdy záleží. Nemůže nám říct ani slovo o červené a modré, o hořkém a sladkém, o fyzické bolesti a fyzické radosti; nezná nic o tom co je krásné a ošklivé, dobré nebo špatné, ​​o Bohu a věčnosti. Věda někdy předstírá, že na otázky z těchto oblastí odpovídá, ale odpovědi jsou často natolik pošetilé, že nejsme ochotni je brát vážně.”

Není pochyb o tom, že Dr. Garte souhlasil s Dr. Schrödingerem, a nyní se obrátil ke Zdroji té skutečné Pravdy, což je úžasné!

Dr. Garte má blog, v němž o vědě diskutuje z teologického a filozofického pohledu. Na základě toho, co jsem tam četl je řada věcí, s nimiž nesouhlasím. Tleskám však tomu, co dělá, a na 100% souhlasím s jeho shrnutím toho, co se naučil od svého obrácení ke křesťanství:

„Zjistil jsem, jak mocná je Bible, že je vodítkem od Boha k ústředním otázkám naší existence. Pochopil jsem, že skutečným smyslem vědy je popisovat chod věcí, ne zapojovat se do nějakých pochybných spekulací o tom, proč je svět zrovna takový, jaký je. Naučil jsem se, že současné ateistické laškování ohledně bezúčelnosti a nesmyslnosti vesmíru a naší vlastní existence není jen falešné, ale i zhoubné. A co je nejdůležitější, zjistil jsem že nic, co jsem se naučil, nepřišlo skrze mou vlastní zásluhu, ale pouze z milosti našeho Pána, jehož láska a milosrdenství jsou nad veškeré chápání.”

Odkazy

  1. Erwin Schrödinger, Příroda a Řekové a věda a humanismus (Cambridge University Press, 2014) s. 1. 95.
Subscribe
Upozornit na
1 Komentář
Inline Feedbacks
View all comments
jhk - vlasta

 A co je nejdůležitější, zjistil jsem že nic, co jsem se naučil, nepřišlo skrze mou vlastní zásluhu, ale pouze z milosti našeho Pána – moc hezky řečeno. Ano – všechno je dar. Pouhá milost – nezasloužili jsme si to – život jsme si nezasloužili – ale byl nám darován. Kolik je na tom pravdy, ale zjistí pouze ten, kdo pravdu poznal. Kdo ji nepoznal – ten to vidět nemůže.