teoscience

Užitečné spojení teologie a vědy

Pavel AkrmanÚvahy o kreacionismu, stvoření ad. Napsat komentář

Teologové se spojují s vědci různých vědních oborů za účelem vzájemné výzkumné spolupráce na poli Bible a vědy.

David F. Coppedge

Z crev.info přeložil Pavel Akrman – 01/2021.

publikacni_prostor

Leták ke sdílení

Poznámka redakce: Opakovaně na tomto portálu zveřejňujeme výzvu českým a slovenských vědcům-kreacionistům s nabídkou volného publikačního prostoru, včetně možnosti (neveřejně) recenzovat své příspěvky. Nechce se nám věřit, že by vědci-kreacionisté v ČR a SR tuto nabídku nevyužili.

V zahraničí je situace jiná – působí tam celá řada kreacionistických organizací, v nichž se aktivně zapojují vědci z různých oborů, často na světové úrovni.

Níže uvedený článek informuje o vhodném aktivním spojení teologů a vědců na poli nejrůznějších vědních oborů, za účelem společné práce, včetně konferencí a recenzovaného časopisu. Tento přístup je skvělou příležitostí pro biblicky založený vědecký výzkum, neboli jak uvádí autor tohoto článku níže, jde o „teologii s nohama na zemi“.

Kreacionistické výzkumné společnosti zaměřené na vědecké otázky týkající se geologie Potopy, genetiky a všech aspektů biologie existují již od 60. let dvacátého století. Avšak jejich některé studie v odborných časopisech se překrývaly s teologickými otázkami, což nyní dalo vzniknout nové společnosti, která se bude věnovat oběma těmto oblastem: nese název Creation Theology Society (CTS – volně přeloženo jako Společnost pro teologii a stvoření). Úvodní text webových stránek této společnosti říká:

Náš záměr je následující: „V tradiční teologii jakožto královně věd se CTS snaží vytvořit komunitu biblické učenosti, která iniciuje a tvoří základ mezioborového výzkumu stvoření.

Organizátoři naplánovali tento záměr v létě 2019. Jejich web creationtheologysociety.org, a také blog oznamuje, že v listopadu 2019 dokončili registraci jako nezisková organizace ve státě Georgia a v prosinci začali nabízet členství učencům a vědcům za účelem spolupráce a přispívání do obsahu. Zveřejnili také již dříve publikované články od profesora Dr. Billa Barricka, hebrejského učence Dr. Stephena Boyda a dalších.

CTS plánuje ke konci roku 2021 konferenci a bude také vydávat odborně recenzovaný časopis. Jednotliví zájemci se mohou stát přidruženými členy, čímž získají přístup k tištěným materiálům a také možnost aktivně se účastnit konferencí.

Tato nová společnost bude partnerem společností Creation Biology Society (Biologie stvoření) a Creation Geology Society (Geologie stvoření). Při vědomí toho, že některé organizace zabývající se stvořením a teologií se odklonily od biblického učení a přijaly kompromisní postoj, jako např. teistická evoluce, se zakladatelé CTS rozhodli zachovat konzervativní biblickou pozici, jak je uvedeno v jejich prohlášení o poslání, cílech a základech učení.

„Slávou Boží je věc tajit, slávou králů je věc prozkoumat.” – Přísloví 25:2

Bible není jen teologická kniha – je to „teologie s nohama na zemi“; má jistě mnoho co říci i o stvoření a pozorovatelném přírodním světě. Její teologické postoje vůči lidskému hříchu, Kristu, spáse a Boží podstatě se silně překrývají s odkazy na přírodu, které lze ověřovat. Ačkoli je to obsáhlá kniha s dostatkem informací o tom, jak poznat Boha, přesto ponechává v „bílých místech“ řadu otázek ke zkoumání. Aby se zabránilo chybám, vyžadují její mnohá témata pečlivé třídění, srovnání a uspořádání, a také vstup informací z přírodních věd k udržení „nohou na zemi“.

Teologové nebývají vědecky vyškoleni, a na druhé straně vědci (dokonce i křesťané) často nevědí o teologických základech vědy. CTS je tedy velmi potřebná pro mezioborovou spolupráci, kde konzervativní učenci z oblasti vědy a teologie mohou společně vést plodné diskuse a vydávat recenzované materiály s fundovanými postřehy z obou oblastí. Přejeme jim v tom hodně úspěchů a těšíme se na jejich příspěvky.

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments