bee-and-flower

Uslyší včelu a připraví nektar

Pavel AkrmanFakta pro stvoření 1 Komentář

David Catchpoole

Z creation.com přeložil Pavel Akrman – 02/2021. Translation granted by Creation.com – přeloženo s povolením od Creation.com.

Nový výzkum1 prokázal, že rostliny mohou nejen „slyšet“, ale dokážou také na určité zvuky rychle reagovat.

Když byl poblíž květu prvosenky jarní (u nás všeobecně známá jako petrklíč) přehráván ze záznamu zvuk bzučící včely, květiny začaly produkovat sladší nektar. Během pouhých tří minut od počátku působení zvuku na květ (tj. doba, kterou museli vědci čekat na vytvoření potřebného množství nového nektaru, aby jejich měřicí zařízení správně fungovalo) se koncentrace cukru v nektaru zvýšila v průměru o ~ 20 procent. Včely dokáží rozeznat rozdíly v koncentraci od 1–3 procenta, takže i kdyby byl novější produkt naředěn starším nektarem, pro včely by to bylo stále významnou pobídkou k tomu, aby květiny tohoto druhu pravidelně navštěvovaly – a aby tam zůstávaly déle než jinde, a tím se zvyšují šance na opylování.

„Květ dokáže fungovat také podobně jako „ucho“.”
Vědci zjistili, že zvuk bzučících včel způsobil vibraci květu, zatímco když byla většina okvětních lístků odstraněna, vibrace květu se snížila. To svědčí o klíčové roli květu, zvláště pak okvětních lístků, při přímém záchytu včelího zvuku nebo alespoň jeho lepšího vnímání. Jinými slovy vědci říkají, že květ funguje podobně jako „ucho“.

Jaký má tohle všechno význam? Jak vědci vysvětlují, soustavná produkce vysoce kvalitního nektaru by spotřebovala velké množství rostlinných zdrojů a také vyrobený nektar podléhá rozkladu vlivem činnosti mikrobů. Takže „mechanismus načasování produkce zvýšené odměny [pro včely] na nejpravděpodobnější dobu přítomnosti opylovačů může být pro rostlinu vysoce prospěšný.“ A je to skutečně tak – jde o „oboustranně výhodný obchod“, získávají na tom oba druhy.

Sekulární vědci toto samozřejmě připisují evoluci. Jenže popsat dosud neznámou vlastnost organismu a její užitečnost je jedna věc, ale něco úplně jiného je vysvětlit její původ. A pomyslel by si někdy vůbec někdo, že květ může fungovat podobně jako „ucho“?! Odpověď zní: Ano – Ten, o kterém Bible říká, že stvořil květiny a včely a všechno ostatní v tomto nesmírně složitém stvoření, které nás nepřestává překvapovat a těšit.

Odkazy a poznámky

  1. Veits, M. and 16 others, Plants hear: Evening primrose flowers rapidly respond to the sound of a flying bee by producing sweeter nectar, bioRxiv.org, 28 Dec 2018.
Subscribe
Upozornit na
1 Komentář
Inline Feedbacks
View all comments
jhk - vlasta

Velmi zajímavé – co vše se skrývá v živočišné a rostlinné říši. Všude člověk naráží na různé podivuhodné fungující systémy, které naznačují existenci tvořitele. Či projektanta, designéra, inteligentní plán, systémy které jsou provázány skrze všechny říše a člověk je potom může poznávat a když rozezná složité a skryté systémy – i následně žasnout nad tím, jak to vše naprosto špičkově funguje. Nejvíce dle mého člověk začne žasnout, když si případně uvědomí, že toto vše – by tu mělo být náhodou, jen tak – bez cíle, bez smyslu, bez účelu ……..… Číst vice »