dwarf-galaxies

Ukázněné orbity trpasličích galaxií

Jakob Haver Vesmír, astronomie 7 Komentářů

Synchronizovaný tanec trpasličích galaxií mate vědátory velkého třesku

John Hartnett

Z creation.com přeložil Jakob Haver – 03/2020. Translation granted by Creation.com – přeloženo s povolením od Creation.com.

Další důkaz, že víra velkého třesku je jen „nafouknutý nesmysl“, poskytují trpasličí galaxie v okolí naší Mléčné dráhy, galaxie Andromeda a teď také i galaxie Centaurus A. Nyní se ukázalo, že tyto trpasličí galaxie obíhají kolem svých mateřských galaxií synchronně, zatímco podle konceptu velkého třesku by tomu tak vůbec nemělo být.

„Nyní se ukázalo, že tyto trpasličí galaxie obíhají kolem svých mateřských galaxií synchronně, zatímco podle konceptu velkého třesku by tomu tak vůbec nemělo být.“

Standardní kosmologie velkého třesku ohledně vzniku galaxií předpokládá, že jsou výsledkem zhroucení chaotického mračna hmoty. To vede k předpovědi, že při tvorbě velkých galaxií, jako je naše Mléčná dráha a galaxie Centaurus A, se kolem nich tvořily malé satelitní trpasličí galaxie, i když jejich oběžné dráhy mohly být v podstatě náhodné, což odráží chaotickou povahu jejich původu.

V online článku o tomto nedávném objevu čteme:

„Během formování (velkých galaxií, pozn. překl.) by se měly jednak objevit trpasličí galaxie, a také se náhodně pohybovat kolem svých hostitelských galaxií.“1

„Měl by v tom být naprostý chaos, nikoli řád,“ řekl Müller. „Všude, kde očekáváme chaos, tam nalézáme tento dokonalý řád – a to je podivné.“

Velký třesk se už dlouho neobejde bez hypotetické, nikdy nepozorované látky známé jako „temná hmota“ – a stejně tak záhadná „temná energie“ – aby mohl fungovat. Pokud by modeláři velkého třesku neoperovali s temnou hmotou, neměli by jak vysvětlit formování galaxií. Jenže pokud s její přítomností počítají, pak by se měly podle tohoto modelu tvořit různé satelitní galaxie – s chaotickými oběžnými dráhami. Takže jsou-li už tyto „bájné faktory“ (temná hmota/energie) zavedeny, tento nejnovější objev celou věc jen více komplikuje a přidává stín dalších pochybností o tom, zda jsou tyto prvky vůbec myslitelné.

Všimněte si přiznání o „víle Zubničce“,2 plynoucího z téhož článku ohledně temné hmoty a temné energie. A také komentáře o tom, jak se standardní kosmologie velkého třesku zhroutí „jako domeček z karet“, pokud o těchto bájných faktorech nebudou i nadále žádné důkazy:

„Takže jsou-li už ty „bájné faktory“ (temná hmota/energie) zavedeny, tento nejnovější objev věc jen komplikuje a přidává další pochybností.“

„V tomto směru tu máme takovou hromadu protichůdných údajů, že jsme je většinou zametali pod příslovečný koberec,“ řekl McGaugh. „Temná hmota a temná energie jsou tu už tak dlouho, že lidé už zapomněli, jak hodně nás tlačí ke zdi. V počátcích jsme se odvolávali na víly Zubničky,2 aby věci fungovaly.“ A dále řekl, že pokud nikdo nenajde důkaz o temné hmotě, potom „se paradigma zhroutí jako domeček z karet.“1

Na toto jsem v článcích na creation.com i jinde už nějakou dobu upozorňoval. Článek pokračuje:

„Možná tedy Müller a jeho tým našli jiné krajní statistické hodnoty nebo se možná nějaké osamocené galaxie chovají oproti velkým skupinám galaxií odlišně. Nebo možná právě objevili jen další problém s všeobecně přijímanou kosmologickou teorií.1

Odkazy a poznámky

  1. Mandelbaum, R.F., Synchronised galactic orbit challenges our best theory of how the universe works, gizmodo.com.au, 3 February 2018; emphases added.
  2. Víla Zubnička je pohádková bytost, která má velkou tradici hlavně v Anglii, Americe a bývalé západní Evropě. Za tehdejší železnou oponu se nedostala, protože na vše ze západu platilo silné embargo. Pohané věřili, že Zubnička každou noc, když ostatní víly tančily, ona tajně chodila do dětských pokojů a sbírala jejich vypadlé mléčné zuby (tu je ona alegorie k temné hmotě). Kdyby se totiž dostaly do rukou čarodějnic, mohly by nás tyto zlovolné bytosti uhranout. Byl to celkem pochopitelný strach rodičů o děti v době s vysokou dětskou úmrtností. Lidé kdysi vypadané zuby pohřbívali pod zem, aby se na ně zlé mocnosti nedostaly. JH
Subscribe
Upozornit na
7 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
admin

OK Václave, beru to. Má ostřejší reakce není osobní – možná si vzpomeneš, že když se tady zase někdo zpupně navážel do Tebe, ihned jsem na něho vystartoval úplně stejně. Já prostě nesnáším lidskou pýchu a přezíravost, padni komu padni. A v tomto případě jsi to zkrátka byl Ty. Prof. Hartnett je natolik uznávanou světovou kapacitou, že si nezaslouží nějaké podivně odvozované nejapnosti. Je jen velmi málo lidí, kteří mu přesáhnou přes paty. A pokud ano, tak jen sotva budou z ČR. Tolik jen na vysvětlení.

Václav Dostál

Admin Je pravda, že tvrzení, že prof. H nestálo za to… je moje domněnka. Jak jsem napsal, mohlo také jít o neúmyslné pominutí. Dodávám, že skutečnou příčinu Hartnetova pominutí neznám. Proto svou větu opravuji: „MYSLÍM SI, že prof. Hartnett pomiinul text o 44 galaxiích proto, že mu nestálo za to …“ Také kritizovanou větu opravuji takto: „…že jen 14 ze 16 trpasličích galaxií u Centaura A obíhá synchronně a že zbývajících 44 se podle p. Medelbauma možná chová chaoticky – „MOŽNÁ“ proto, že nebyly zkoumány.“ Nemusel bych to takto formulovat,… Číst vice »

admin

To jsou zbytečné a směšné výmluvy, Václave. A vršíš jednu nepodloženou domněnku na druhou – píšeš: „že mu nestálo za to zabývat se…“. Co to je? Jak to víš? Jak můžeš někoho takhle ohodit? Vždyť mu do hlavy nevidíš. A Tvé následující vysvětlení je rovněž tak k smíchu, protože si musíš uvědomit, že ten Tvůj Mandelbaum je evolučník, takže samozřejmě nemá v plánu hrát na stranu kreacionistického tábora. Jsi osobně zaujatý a zbytečně přeháníš, „vidíš trávu růst“. A že to netvrdíš? Vždyť jsi doslova napsal toto, cituji: „…že jen 14… Číst vice »

Václav Dostál

Admin Myslel jsem to takto: Prof. Hartnett pomiinul text o 44 galaxiích proto, že mu nestálo za to zabývat se rozporem ve zdrojovém článku. Tam se píše: „Výzkum si vybral jen 16 trpasličích galaxií, obíhajících Centaurus A, 14 z nich obíhalo synchronně. Ale existuje více než 44 trpasličích galaxií, které nebyly studovány, takže je možné, že badatelé pozorovali koincidenci a galaxie se opravdu pohybovaly náhodně ne v diskovém tvaru…“ – protože je také MOŽNÉ, že se pohybovaly synchronně. Následuje věta: „Jeho tým musel mít mnohem více galaxií trpasličích galaxií a… Číst vice »

admin

Re: Václave píšeš, „Prof. Hartnett úmyslně pomíjí Mandelbaumovo “nezbytné zpřesnění”, že jen 14 ze 16 trpasličích galaxií u Centaura A obíhá synchronně a že zbývajících 44 se chová chaoticky.“ To jsou z Tvé strany příliš silná (navíc ničím nepodložená) slova na to, že prof. Hartnett to jen ve svém článku neuvedl – prostě to nepovažoval za nutné uvádět, vzhledem k celkovému sdělení. Ostatně je přece úplně dostačující, že uvedl zdrojový článek, kde si to každý může přečíst. Není dobré ani vhodné vnášet do odborné diskuse své osobní (navíc nepodložené) postoje… Číst vice »

Václav Dostál

Před chvílí jsem na své stránky přidal text „Temná hmota neexistuje“ – http://vaclavdostal.8u.cz/temna_hmota.htm – a prezentaci téhož názvu – http://vaclavdostal.8u.cz/temna_hmota.pptx. Byl jsem k tomu veden zmínkou v tomto Hartnettovu článku.

Václav Dostál

Prof. Hartnett úmyslně pomíjí Mandelbaumovo „nezbytné zpřesnění“, že jen 14 ze 16 trpasličích galaxií u Centaura A obíhá synchronně a že zbývajících 44 se chová chaoticky. Mandelbaum ovšem uvádí, že synchronní obíhání trasličích galaxií kolem naší Galaxie a kolem Andromedy má pravděpodobnost jedna ku miliomu. Podle M objev jednak vážně nabourává standardní model „Lambda CDM“, ale současně „„je předčasné tvrdit, že tyto roviny nemohou být pochopeny v kontextu Lambda CDM kosmologie.“, jak řekla Bridget Falck s Ústavu teoretické astrofyziky při Univerzitě v Oslu.“ Mandelbaumův článek tedy obsahuje typicky standardní „výklad“… Číst vice »