bell-in-coal

Udivující zkamenělina

pavelkabrtFakta pro stvoření Napsat komentář

John D. Morris, Ph.D.

Z časopisu Acts and Facts/únor 2010, společnosti ICR, některé části vybral a přeložil Pavel Kábrt – 15. 4. 2010. Na úvodním snímku starý důl v Západní Virginii.

Obr.1: Tento zvon byl nalezen v Západní Virginii (USA) v kusu uhlí, datovaném na 300 miliónů let.

Zvon je z bronzu a byl uvězněn ve velkém kusu uhlí. Standardní datování kamenouhelné pánve, odkud kus uhlí se zvonem pocházel, stanovilo pro toto uhelné ložisko období karbonu (prvohory), přibližně 300 miliónů let.

Objevitelem byl chlapec, který doma přikládal lopatou do kotle uhlí (rok 1940). Jeden kus uhlí byl však příliš velký, měřil kolem 40 x 50 x 15 cm. Když tento kus uhlí chlapec rozbil, objevil se kovový předmět. Chlapec velmi pečlivě uhlí odstranil.

V roce 1970 ICR prováděla na zvonu některé testy, až do roku 1984. NAA (Neutron Activation Analysis) zjistila primárně bronzový materiál s velmi kuriózní příměsí zinku. Mikrosonda nezjistila žádná rezidua uhlí. Historici srovnali tento zvon s různými kulturami a došli k závěru, že nejpodobnější artefakty jsou ze starověkého Babylóna, kde podobné figurky představují pohanského boha s rohy (na tomto zvonu jsou ulomeny) a křídly. Tváře jsou si děsivě podobné (ve srovnání s babylónskými zvony a jejich figurkami).

Někteří experti vidí podobnost v podobných starověkých zvonech z Indie. Jejich vysvětlení zní: nějací dávní obyvatelé Ameriky upustili tento cizokrajný zvon do studny, kde se dostal dovnitř kusu uhlí a stal se jeho součástí.

Kreacionisté vysvětlují tento nález celosvětovou potopou, při které se lidské předpotopní výrobky přirozeně dostaly do nánosů dřevin, uložených vodou pod sedimenty, ze kterých vzniklo následkem vysoké teploty v krátkém čase uhlí.

Takovýchto lidských výrobků bylo během let nalezeno v uhlí velké množství po celém světě. Kreacionisté na nich nestaví svoji víru v celosvětovou potopu – je to jen dokreslení celého obrazu naší minulosti, kam velká, celosvětová Noemova potopa, zcela přesvědčivě patří.

Další čtení

  1. Aktualizace tajemného zvonu nalezeného v uhlí
Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments