3_r_no_evolution

Tři evoluční „R“, neboli žádná evoluce!

Jakob Haver Evoluce organizmů 34 Komentářů

Genetické změny pozorované dnes v živém světě nemohly nikdy přeměnit bakterii na psa baseta

3_r_no_evolution_00

Kredit: © iStockphoto.com / fotojagodka

Tři evoluční “R”:

 • Rearrange (přeskupení)
 • Remove (odstranění)
 • Ruin (zničení)

David Catchpoole

Z creation.com přeložil Jakob Haver – 02/2019. Translation granted by Creation.com – přeloženo s povolením od Creation.com.

Evoluční učebnice mluví o proměně jako o něčem, na čem „evoluce stojí a padá“.1 Pokud však někdo tyto proklamované “prokazatelné příklady” evoluce pečlivě prozkoumá, spadnou ve skutečnosti do tří kategorií, které zde můžeme označit jako „3 R”.

Podívejme se postupně na každou z nich.

‘R’ 1: REARRANGE (přeskupení) stávajících genů

Pečlivé přezkoumání mnoha údajných příkladů “evoluce v akci” ukazuje, že taková “proměna” skutečně existuje, ale je zajišťována geny, které již existuji.

Podívejme se zjednodušený příklad, který nám to ukáže – a také ukáže, jak může být taková genetická přeměna nesprávně interpretována jako “důkaz evoluce”. Dva psi v horním řádku obrázku 1 jsou pár – pes a fena. Každý z nich má gen, (zděděný po matce nebo po otci) který kóduje krátkou srst a gen, který kóduje dlouhou srst (zděděný po druhém rodiči). V případě jejich spojení je výsledkem tohoto páru genů pro délku srsti středně dlouhá srst.2

3_r_no_evolution_01

Obrázek 1. Červené proužky představují geny pro délku srsti (krátkou a dlouhou). Při jejich spojení dávají středně dlouhou srst. V reprodukci se přeskupením (rekombinací) rodičovských genů (nahoře) vytvářejí ve vzhledu potomstva změny, ale nejsou zapojeny žádné nové geny.

A teď pokud se tito dva psi zkříží, jaké jsou možné nové kombinace genů u výsledného potomstva? Druhý řádek na obrázku 1 ukazuje toto:

Pes úplně vlevo zdědil gen krátké srsti jak po otci, tak i po matce. Výsledek: krátká srst.

Dva psi uprostřed zdědili gen dlouhé srsti od jednoho rodiče a gen krátké srsti od druhého rodiče. Výsledek: středně dlouhá srst (stejná jako u rodičů).

“Nejsou tu žádné nové informace o jiném druhu, které jsou potřeba pro přeměnu vodního planktonu v pudlíky, Pekinéze, vážky a motýly.”

Pes úplně vpravo zdědil po matce gen dlouhé srsti a po otci také gen dlouhé srsti. Výsledek: dlouhá srst.

Náhodný pozorovatel při běžném, povrchním pohledu – tj. neuvědomuje si, co se odehrává na genetické úrovni – si může myslet: “V rodičovské generaci nebyli psi s dlouhou srstí. Tato dlouhá srst je novým rysem – evoluce je pravdivá!”

Ale takový názor je chybný. Jediné, co tato “evoluce” udělala, bylo nové uspořádání již existujících genů. Jednoduše byly přeskupeny již existující genetické informace. Nejsou tu žádné nové informace o jiném druhu, které jsou potřeba pro přechod vodního planktonu v pudlíky, Pekinéze, vážky a motýly.

‘R’ 2: REMOVE (odstranění) genetické informace

A co přírodní výběr, adaptace a speciace?

Nic z toho nepředstavuje vytvoření jakékoliv nové genetické informace, potřebné pro změnu od mikroba v dogu. Kdybychom v naší ukázce “chlupatých psů”, poslali naši novou populaci psů – některé s krátkou, jiné se střední či dlouhou srstí – do ledové, velmi chladné lokality, nemělo by nás vůbec překvapovat, že vidíme přírodní výběr v akci: každý pes, který by neměl dlouhou srst, by zahynul (obrázek 2, řádek 1). Když se přeživší spáří, potomkům předají už jen geny, které kódují pouze dlouhou srst (obrázek 2, řádek 2).

3_r_no_evolution_02

Obrázek 2.

Nyní tu máme tedy populaci psů krásně přizpůsobenou jejich prostředí. Biologové, kteří se setkají s naší chladu odolnou populací psů, by mohli při jejich pozorování usuzovat, že byli izolováni3 z jiných populací psů a mohli by tvrdit, že tu došlo k vytvoření nového druhu.

Takže zde vidíme přírodní výběr, adaptaci (přizpůsobení) a možná dokonce i speciaci – ale nebyly přidány žádné nové geny. Ve skutečnosti došlo ke ztrátě genů (genetická informace pro krátkou a středně dlouhou srst byla z populace odstraněna).

“…šlechtitelé rostlin a hospodářských zvířat vymílají svět původních genů, stvořených během Stvořitelského týdne.”

Je třeba si uvědomit, že jako důkaz evoluce jsou často zobrazovány právě takovéto příklady přírodního výběru, adaptace a speciace, ale jediná věc, kterou tato “evoluce” učinila, je odstranění stávajících genů. Kdyby se tato populace výlučně dlouhosrstých psů nuceně přemístila na nějaký vlhký tropický ostrov, nemohli by se tito psi “přizpůsobit” horkému klimatu, dokud by je někdo nezkřížil se psem s krátkou nebo středně dlouhou srstí, tedy došlo by u této populace znovu k zavedení genu pro krátkou srst. A to je přesně to, co dělají naši šlechtitelé hospodářských zvířat a plodin. Pročesávají svět původních genů, stvořených během Stvořitelského týdne 4, a následně je z našich domácích odrůd / plemen rostlin a zvířat “vyšlechtí” (dojde ke ztrátě), protože šlechtitelé uměle vybírají pouze určité vlastnosti, což znamená, že ostatní vlastnosti jsou vyloučeny (jsou ztraceny).

“R” 3: RUIN (zničení) genetické informace

Na uvedených příkladech výše můžeme vidět, že přírodní výběr, adaptace a speciace jsou skutečné a pozorovatelné. A že tyto jednoduše mluví o přeskupování a / nebo odstranění psích genů, které byly již součástí původního Stvoření. (Tj. ke konci 6. dne, kdy Bůh dokončil Stvoření a prohlásil, že je to vše “velmi dobré” – Genesis 1:31.)

3_r_no_evolution_03

Obrázek 3. © iStockphoto.com / Humonia

Obrázek 3: Psi s mutací sklopených uší, jako jsou baseti, jsou mnohem náchylnější k ušním infekcím (např. z potravinového odpadu) než psi se vztyčenýma ušima (a zřejmě ani dobře neslyší!).

Nicméně dnes existují formy psích genů, které se ve Stvoření nevyskytovaly, ale objevily se až během doby. Tyto však nevznikly žádným tvůrčím procesem, nýbrž mutacemi, které v procesu předávání genů od rodičů potomkům kopírují také chyby (mohli bychom říci překlepy). Možná vás napadne, že takové náhodné změny způsobí poškození existujících genů – a to se také děje. Například pes znázorněný na obrázku 3 právě takový zmutovaný gen má, což vede k “syndromu svěšených uší”.5

Psi s touto genetickou mutací mají slabší chrupavku a nemohou zvednout uši. Takže je mají před jídlem svěšené, a po jídle špinavé – ledaže by jim je jejich majitelé pracně vyčistili. Taková pravidelná péče o ušní hygienu je nezbytná, protože psi s „plandavýma ušima“ jsou náchylní k vážným ušním infekcím, což může vést až ke ztrátě sluchu.6 Nemají tedy stejně tak dobrý sluch. Jak si můžete domyslet, psi se vzpřímenýma ušima jsou už jen kvůli vyhledávání kořisti pomocí zvuků mnohem lepší než psi se svěšenýma ušima.7

Vzpomínám si, že mě ještě jako ateistu / evolucionistu zajímalo, jak by se takoví psi se svěšenýma ušima mohli vyvinout a přežít ve volné přírodě. Nyní vím, že se nic takového nestalo. Naopak tato mutace v genech vznikla proto, že původní “velmi dobrý” svět (Genesis 1:31) byl proklet v důsledku Adamova hříchu (Genesis 3:17-19). Mutace svěšených uší u psů je pouze jedním z příkladů, jak velmi je svět po Pádu “vydán marnosti” (Římanům 8:19-22). Tento mutační defekt je dnes u domácích psů natolik běžný, že mnoho lidí naivně považuje psy se svěšenýma ušima jako “normální”. Pokud by však Adam a Eva byli dnes naživu a viděli takovou deformitu, byli by nepochybně velmi zaskočeni. Původní psi, pravděpodobně něco jako dnešní vlci šediví, měli vztyčené, skvěle funkční uši.

Proč je toto – v kontextu evolučních tvrzení, že žádný Stvořitel nebyl potřeba – tak důležité?

Evoluční biologové pod tlakem okolností ohledně přirozeného výběru připouštějí, že přírodní výběr sám o sobě může pouze odstranit již existující genetickou informaci. Nicméně argumentují tím, že v kombinaci s mutacemi se přirozený výběr stává tvůrčím procesem.

Avšak mutace svěšených uší je především klasickým příkladem rozsáhlé degradace genomu – sestupného procesu. Aby mohla být evoluce od mikroba k člověku pravdivá, měli by být evolucionisté schopni ukázat na tisíce příkladů mutací, které informaci získávají, tedy na vzestupný proces – to ovšem nemohou.8 Mutace genetickou informaci drtivě ničí. Proto pokud se evolucionisté upínají na mutace jako na “motor” evoluce, je to marná snaha.9 A tak zůstávají bez jakéhokoliv známého mechanismu, který by kdy dokázal přeměnit mikroba na voříška – jinými slovy, neexistuje žádný způsob, jak začít “šplhat” po hypotetickém evolučním stromu.

Ovšem uveďme také, že i když mutace genetickou informaci degradují, někdy může výhoda vyplývající z takové degradace v otázce přežití převážit nad nevýhodou. Přestože zmutovaný voříšek se svěšenýma ušima by ve volné přírodě dlouho nevydržel, přesto může pod lidskou péčí – tj. s pravidelnou očistou uší – hodnoty na rovnici změnit. A co takový rozhodující okamžik, kdy kupující hledá “nejroztomilejší” a nejpřítulnější štěně ve výloze obchodu s domácími mazlíčky? A skutečně, množí se důkazy o tom, že charakteristický rys sklopených uší je silně spojen s krotkostí.10,11 Není tedy divu, že psi se svěšenýma ušima jsou dnes tak rozšíření.12

Závěr: 3 R = žádná nová informace = žádná evoluce

Výše uvedené příklady změn v délce srsti a struktuře psích uší nejsou evolučními změnami, ačkoli se to o nich často tvrdí. Rearranging (přeskupení) genů, Removing (odstranění) genů a Ruining (zničení) genů nejsou takovými genetickými změnami, které by mohly změnit bakterii na psa baseta – v žádném případě. Tato „3R” jsou opakovaně představována jako evoluce i v mnoha dalších oblastech, např. v případě rezistence vůči antibiotikům a pesticidům, v případě ryb koljušek, brouků, komárů, červů, ovcí a tresek.13 Ale žádný z těchto příkladů není důkazem evoluce. „3R” nikdy nemohou na úrovni genů (natož molekul!) udělat z mikroba komáry, bobovité rostliny, psíky a člověka.

Důkazy jsou naopak v souladu s Božím biblickým popisem, který stvořil rozmanitost “druhů”, a každý z nich byl naprogramován k rozmnožování se v rámci svého druhu. Genetici si uvědomují, že rozmanitost dnešních psích plemen mohla vzniknout rychle, v nedávné historii.14 Jak jsme viděli v našem příkladu s délkou srsti, dlouhá i krátká srst se může objevit dokonce už v rámci jediné generace, což vyplývá ze zabudované psí genetické přizpůsobivosti – totiž té, která byla psům vložena při stvoření. Takže Noe nemusel brát na palubu Archy množství párů dingů, dalmatinů a jezevčíků; nebo kojotů, korgiů a kokršpanělů; nebo šakalů, teriérů atd. Stačili mu jen dva psi – právě tak, jak to říká Bible (Genesis 6: 19-20).

Odkazy a poznámky

 1. E.g. page 32 of Pringle, L., Billions of years, amazing changes: The story of evolution, Boyds Mills Press, Inc., Pennsylvania, USA, 2011. For a comprehensive page-by-page rebuttal of the claims in that book see creation.com/pringle-review.
 2. ‘Co-dominant genes’ would behave in this manner. The exact genetic basis of hair length is not known yet, but it is something like this, although there could be more than one pair of genes involved.
 3. Geographic isolation is often used as a basis for a new species to be named. This is consistent with the somewhat arbitrary nature of species names, cf. the biblical ‘kind’.
 4. See Batten, D., What! … no potatoes? Creation 21(1):12–14, 1998; creation.com/potatoes. Not all breeders would realize that this is in fact what they are doing. Sadly, they would pay homage to evolution rather than God.
 5. Geneticists have now tracked the difference between floppy and erect ears to a single gene region in canine chromosome 10 (CFA 10). Boyko, A., Quignon, P., Li, L., Schoenebeck, J., Degenhardt, J., and 19 others, A Simple Genetic Architecture Underlies Morphological Variation in Dogs, PLoS Biology 8(8):e1000451, 2010.
 6. Sandilands, T., How to clean a dog’s floppy and smelly ears—Dogs with floppy ears suffer from odor and ear infections easily, ehow.com/how_8761420_clean-dogs-floppy-smelly-ears.html, acc. 22 November 2012.
 7. The selecting of hounds with floppy ears is understandable considering they have to rely more on smell and thus this sense is heightened; hence they tend to be good sniffer dogs (bloodhounds, etc.).
 8. As information is foundationally an argument from probability, we might expect a few cases of trivial information increase (see our new DVD Understanding the Law of Decay, and creation.com/edge-evolution). But evolution requires encyclopedic amounts of new information. And a lead candidate, nylon-eating bacteria, turns out not to be new information. Rather, the new ‘ability’ comes from two ‘typos’ in an existing enzyme finely-tuned to break bonds in certain chemicals. The mutated enzyme is less tuned for its current task, but can digest other chemicals, including nylon, with the same bond (creation.com/evoquest#nylonase, creation.com/infoloss). See also Carter, R., Can mutations create new information? J. Creation 25(2):92–98, 2011, creation.com/new-info.
 9. Williams, A., Evolution’s engine becomes evolution’s end!, Journal of Creation 22(2):60–66, 2008; creation.com/mutations-are-evolutions-end.
 10. Adams, J., Genetics of dog breeding, Nature Education 1(1), 2008, nature.com/scitable/topicpage/genetics-of-dog-breeding-434.
 11. Trut, L., Early canid domestication: the farm-fox experiment, American Scientist 87:160–169, 1999.
 12. For more see Cosner, L., ‘Parade of mutants’—pedigree dogs and artificial selection, Creation 32(3):28–32, 2010; creation.com/pedigree.
 13. See creation.com/superbugs, creation.com/pesticide, creation.com/stickleback, creation.com/beetle, creation.com/brisk, creation.com/cadmium-worms, creation.com/bighorn, creation.com/tomcod, creation.com/smaller-fish.
 14. Ratliff, E., How to build a dog—Scientists have found the secret recipe behind the spectacular variety of dog shapes and sizes, and it could help unravel the complexity of human genetic disease, ngm.nationalgeographic.com, February 2012.
Subscribe
Upozornit na
34 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
jhk - vlasta

A koroslavovi neuniklo to, že Ježíš v novém zákoně mluví hlavně v podobenstvích, což ono u židů – hlavně rabínů v té době bylo úplně běžné. (popravdě u všech kazatelů v jakékoliv době) A tak koroslav došel k závěru, že celý starý zákon je z převážné části podobenstvím a snažit se jej brát doslovně by bylo opravdu nerozumné. – koroslav četl Bibli a vzal si při tom “brýle”. Čočkami byly v jeho případě – pohledy jiných lidí. Pohledy jiných lidí – byly však jako naschvál – zase pouhými pohledy lidí,… Číst vice »

jhk - vlasta

RE: – koroslav –

No problem stačí ti tenhle odkaz?

– a co s odkazem? Tyto geny vznikají “samy od sebe”? To asi těžko ne? Za tím vším stojí “buněčné” mechanizmy – ukažte mi příklady bez působení těchto mechanizmů. Máte?

Země je ve vesmíru. Na zemi je život. Z toho plyne: ve vesmíru je život. QED

– asi Jste měl na mysli – ” z toho plyne, že ve vesmíru je také /samozřejmě/ i na jiných planetách život.”

jhk - vlasta

RE: – Koroslav. Vlasto, nepochopil jsi, že organismus nemusí vědět vůbec nic, mutace neprobíhají vědomě, ale náhodně. JEjich frekvence může záviset na okolních faktorech a stresu, kterým si organismus prochází, ale nikde v tom procesu není nějaké vědomí, ale pouze chemie. – no já taky nepsal – ví – bez uvozovek. Protože “ví” bylo v uvozovkách – měl jsem na mysli to, že organizmu musí být “dáno” aby “věděl jak na to”. Umí toto příroda sama od sebe bez cizí pomoci – aby utvořila něco takového – co bude na… Číst vice »

Václav Dostál

Koroslave,
mně zas připadá, že Vy překrucujete. Já jsem měl na mysli ověřování svých myšlenek pomocí “názorů” fyziků. Proč bych neměl své fyzikální názory ověřovat názory A. Einsteina (aj.)? Důvodem nemůže být Einsteinova neznalost aramejštiny!
Dále: Autencita jakýchkoli textů není totéž co jejich pravdivost!
Myslím, že nemá valný význam, abych s Vámi pokračoval v diskuzi. zejména kvůli tomu “připadání”.

koroslav

Václave, mě připadlo nemístné si ověřovat autenticitu biblických textů na základě názoru fyziků. Přece jenom A Einstein toho asi moc nevěděl o archeologických nálezech ze blízkého východu, a předpokládám, že překlady z Aramejštiny mu asi taky moc nešly.
Co se týče názoru fyziků na biblický kreacionismus, tak tam platí až podivuhodná jednota, nevěří mu žádný výynamný fyzik.

Václav Dostál

Koroslav svoje názory porovnával i s názory historiků a filtroval falešné argumenty, které přicházely, jak ze strany křesťanů, tak ze strany ateistů. vybral převážně fyziky.
Stejně jsem to dělal já a také jhk-vlasta, jenže podle jiných “filtrů” než vy Koroslave. Místo historiků jsem si vybítŕal převážně fyziky. A ne lecjaké: např. A. Einsteina a C. Wettericha. Bylo jich hodně a o velké většině platí, že to nebyli ktŕeacionisté.

koroslav

Koroslav totiž narozdíl od Vlasty nemá problém si přiznat, že něco neví, protože toho, co koroslav neví je mnohem víc, než kolik toho ví. Ale koroslav narozdíl od Vlasty četl bibli hodně podrobně, zajímal se o ni a zajímal se o názory lidí různých křesťanských kongregací a i ateistů. Koroslav svoje názory porovnával i s názory historiků a filtroval falešné argumenty, které přicházely, jak ze strany křesťanů, tak ze strany ateistů. A koroslavovi neuniklo to, že Ježíš v novém zákoně mluví hlavně v podobenstvích, což ono u židů – hlavně… Číst vice »

koroslav

Vlasto, vezmu to odspoda: Koroslav nechce jít k základu a dokazovat ty základní příčiny. Ví velmi dobře – že by musel přiznat, že ta skutečná příčina – je zatím nedokázaná Koroslav už několikrát na tomto fóru řekl, že o tom, jak vznikl život nemáme uspokojivou teorii. Existuje několik hypotéz, ale žádná z nich není v současnosti dostatečně kvalitní. To první co se musí utvořit – je totiž organizmus, který „ví“ – co dělat, když se změní životní podmínky. Vlasto, nepochopil jsi, že organismus nemusí vědět vůbec nic, mutace neprobíhají vědomě,… Číst vice »

Václav Dostál

Koroslave, je to s Vámi těžké, když zanedbáte mnoho věcí. Dále to nebudu rozvíjet, protože to velmi dobře udělal jhk-vlasta

jhk - vlasta

Evolucionisté říkají pouze polovičatá tvrzení /přičemž to druhé správné tvrzení ještě k tomu nejsou vůbec schopni dokázat/– evolucionista nemá potřebu se zabývat úplně vším – protože je to příliš složité. A něco, co je příliš složité – by mohlo způsobit, že by evolucionista musel přiznat – že vlastně neví, a to, co tvrdí, že ví – že je v mnoha případech pouze domněnka. A hlavně si vůbec nechce přiznat – že se něco nemohlo vyvinout tak, jak si evolucionismus představuje – tzn. od prvních buněk – až do dnešní přírody… Číst vice »

jhk - vlasta

Faktem je – že to zatím ani jeden člověk nepozoroval a neživá hmota tedy zůstává stále tou samou neživou hmotou – jako na počátku. Naopak se projevuje neustále fakt – že se ona “neživá hmota” vrací zpět do své podoby, kterou oplývala – než byla poskládána do své živé podoby. Jak je psáno v Bibli – Bůh učinil člověka jako “prach ze země”. A do toho stejného “prachu” se zase na konči života – člověk vrátí. Zatím má tedy argumenty na své straně kreacionismus /potažmo Bible/ – a stále mít… Číst vice »

jhk - vlasta

Mimochodem ke lži uvedené v článku Aby mohla být evoluce od mikroba k člověku pravdivá, měli by být evolucionisté schopni ukázat na tisíce příkladů mutací, které informaci získávají, tedy na vzestupný proces – to ovšem nemohou. Celkově se článek tváří, že pomocí procesu mutace – selekce nedochází ke vzniku informace, ale ono dochází. Tento odkaz například ukazuje, že i dnešní době pozorujeme u lidí nové mutace, které zlepšují naši schopnost přežít. Přitom třeba právě u ApoA-1 Milano je dokonce znám první nositel této mutace. – ano, koroslav se snaží formou… Číst vice »

koroslav

Václave, je to s Vámi těžké, když chce kreacionista pozorovatelnou mutaci, která se právě stala, což je právě třeba příklad onoho ApoA-1 Milano, tak si stěžuje, že je to pouze na pár jedincích. Ono to asi těžko může být na celé populaci, když ta vesnička byla dlouhou dobu víceméně izolovaná a převážná část vztahů se upekla v rámci vesnice. V relativně nedávné době už někteří jedinci s touto mutací začali žít jinde, a mutace má možnost se šířit. Uvědomte si, že jedna generace trvá cca 20 let až čtvrt století,… Číst vice »

Václav Dostál

Koroslav Na výzvu: „…měli by být evolucionisté schopni ukázat na tisíce příkladů mutací, které informaci získávají, tedy na vzestupný proces“: Vy ovšem ukazujete na příklad – „u LIDÍ nové mutace, které zlepšují naši schopnost přežít“. A neuvádíte tedy příklad nějaké mutace, která prokazatelně (v laboratoři) změní primitivnější organismus („nižší“) na dokonalejší: Např. popis pozorování SAMOVOLNÝCH změn jednobuněčného organismu na mnohobuněčný. Že existují prospěšné mutace nikdo nepopírá. Ale množství a účinnost degradujících mutací je vyšší. Tzn., že „nakonec“ nad těmi prospěšnými „vyhrají.“ U daného odkazu se nepíše o tom, co se… Číst vice »

Václav Dostál

Koroslav Docela dobrá definice obecně pojaté entropie: https://vetrani.tzb-info.cz/teorie-a-vypocty-vetrani-klimatizace/925-co-to-je-entropie :¨ „Entropie je tedy mimo jiné definována jako míra neuspořádanosti systému a je možné na ni pohlížet a měřit ji jako chaos, dezorganizaci systému.“ (Následují nevhodné příklady lidské aktivity, nevhodné proto, že ta může entropii snižovat, dokonce záměrně. Pak je tam dobrý příklad knihovny a učebnice. K tomu dodám: Neuspořádaná knihovna se sama od sebe neuspořádá. Příklady s armádou a vztahy na pracovišti také nejsou vhodné. Zase jde o úsilí lidí a nikoli o samovolný děj!) Pojem entropie tedy lze zobecnit. O… Číst vice »

koroslav

Mimochodem ke lži uvedené v článku Aby mohla být evoluce od mikroba k člověku pravdivá, měli by být evolucionisté schopni ukázat na tisíce příkladů mutací, které informaci získávají, tedy na vzestupný proces – to ovšem nemohou.
Celkově se článek tváří, že pomocí procesu mutace – selekce nedochází ke vzniku informace, ale ono dochází.

Tento odkaz například ukazuje, že i dnešní době pozorujeme u lidí nové mutace, které zlepšují naši schopnost přežít. Přitom třeba právě u ApoA-1 Milano je dokonce znám první nositel této mutace.

koroslav

Měl jsem na mysli ZOBECNĚNÝ zákon růstu entropie
Václave, mohu se zeptat, kdo tento zákon formuloval a kdo jej dokázal?
Mě totiž přijde, že jste vágně formuloval nějakou myšlenku, nazval ji zákonem a s důkazem se nezabýval. Všechny závěry vyvozené z takového “zákona” potom nemusí být pravdivé (ale nemusí být ani nepravdivé).

admin

Václav Dostál
🙂 …zcela reálný závěr toho článku dobře vystihuje vložený obrázek… 🙂

https://kreacionismus.cz/sites/default/files/pictures/samovolna-informace.jpg

Václav Dostál

Koroslavovi Měl jsem na mysli ZOBECNĚNÝ zákon růstu entropie. Tzn., že v tomto případě nejde jen o termodynamiku a dokonce nemusí jít ani o pouhou fyziku.Týká se to tedy také degenerace živé hmoty během její existence na Zemi. “Nakonec” převládnou nepříznivé změny nad příznivými. Tak jsem to také napsal. Naproti tomu předpokládaná makroevoluce (údajně) funguje od méně dokonalého k dokonalejšímu – tedy proti tomuto zákonu. Vy jste uvedl “entropii” jen v termodynamickém významu (a ne v obecném). Ale ani zde nemáte pravdu. Máte na mysli obvyklý “standardní” argument možnosti vzniku… Číst vice »

jhk - vlasta

CO TO JE ENTROPIE? Někdo může mít pocit, že zmíněná otázka ještě nebyla zodpovězena. Z předchozího odstavce je zřejmé, že entropie je užitečná veličina, která slouží jako nástroj pro chápání druhého zákona termodynamiky a výpočty s tím spojené. Podobně jako otázka: “Co to je energie?”, která nám může dělat podobné problémy, dojdeme k závěru, že chápání těchto pojmů je spojeno především s jejich využíváním. Na entropii lze pohlížet jako na molekulární neuspořádanost. Entropie látky je větší pokud roztaje a ještě větší pokud se odpaří. Pevná látka se mnohem přesněji definuje,… Číst vice »

jhk - vlasta

Když bych si to nějak jednoduše převedl na historii – je entropie stav, kdy se dokonalost počátku postupně změní na konečnou “nedokonalost”. Přičemž ale vše tzv. zůstane v určitém ohledu úplně stejné. Stále tu budou “tytéž” podmínky, jako na počátku. Energie bude stále stejnou energií, hmota bude stále stejnou hmotou – pouze se mění “podstata” toho systému. Místo systému s dokonalou uspořádaností /smysluplným cílem/ – se z toho stane systém neuspořádaný /bez smysluplného cíle/.(podotýkám však, že pojetí smysluplného cíle vztahuji na “Boží dílo” – a to konkrétně na cíl křes’tanské… Číst vice »

jhk - vlasta

Entropie neklesá v uzavřeném systému – uzavřený systém nikde neexistuje. Určitě ne v tomto “hmotném” světě. Je pravda, že úplně jist si být nemůžu. V jedné věci si myslím, že však mohu – entropie minimálně nemusí vzrůstat tak, abychom to nutně museli v některých oblastech pozorovat. Může to být velmi pozvolný nárůst, takřka neznatelný.

koroslav

Vážený Václave,
Dovolil bych si Vás upozornit na chybu ve Vašem logickém řetězci. Píšete: mohou to být i změny k horšímu. tyto změny převládají – jak nám říká zobecnělý růst entropie.
Entropie neklesá v uzavřeném systému , pokud někam proudí 1kW/m^2 sluneční energie, jednoznačně se nejedná o uzavřenou soustavu, tudíž závěr, že entropie musí nutně růst není správný.
Vaše odbočka k “programování” mi přijde irelevantní, dovolím si ji tedy přejít bez komentáře.

Václav Dostál

Není tedy nijak omezeno, jak velké změny se mohou nastřádat. Ano, změny ošem nejsou totéž co makroevoluce, mohou to být i změny k horšímu. tyto změny převládají – jak nám říká zobecnělý růst entropie. Zbatek Vaeho příspěvku je odbočka zcela jinam. Vracím se ke zdvojení (znásobení): Je běžné při programování, že část programu se úmyslně zdvojí – aby byla možná kontrola a oprava nevhodně zmutované části (vlivem “šumu”). Program je tudíž větvený a v paralelní větvi (větvích) může být totéž podruhé (potřetí,…) Rozvětvení musí být na správném místě a větve… Číst vice »

koroslav

Dosáhnete leda nějaké anomálie v rámci jednoho druhu. K tomuto závěru jste přišel jak? Mutace nejsou omezeny jen na nějakou konkrétní sekci DNA, mohou probíhat kdekoliv (pozorovatelný fakt). Není tedy nijak omezeno, jak velké změny se mohou nastřádat. NIKDY, NIKDE NEPOZOROVALO A POZOROVAT NEBUDE Kreacionistická parodie na evoluční teorii se opravdu nikdy nepozorovala, protože je to právě parodie. Evoluce druhů je ale pozorovatelná právě v kontextu celé historie, kterou nám poskytuje paleontologie. darwinova parta také dobře ví o rozdílu mezi chápáním biblického druhu a „evolučního druhu“ Popravdě jsem o tom… Číst vice »

Jiří Zelinka

jhk – vlasta “proč bych měl chtít po „evoluci“ aby mi postupně měnila nějaký druh v jiný druh od buňky až po člověka – když se proti tomu staví tolik faktů proti?” Přesně tak. Evolucionista to ale MUSÍ chtít, protože ve své slepotě jinou volbu nemá. Pokud to všechno nevzniklo pěkně samo, z blátíčka ve slunečním teploučku, za vydatného blýskání hromů a blesků, pak by mu zbylo jediné: STVOŘENÍ. A to tak, že záměrné stvoření, s přesně naplánovanými funkcemi do těch nejmenších detailů. Jenže to nemohou darwinovi darebáci nikdy přijmout.… Číst vice »

jhk - vlasta

RE: – Jiří Zelinka – ano- rozumím. Evolucionismus bez přeměny druhu v druh – je naprosto v pořádku, druhy se skutečně mění po té stránce fenotypu, morfologie a i z té strany genetické. Jsou to však změny “do určitých hranic”. A to právě do hranic “druhu”. Chápu a rozumím, že vymezit přesně pojem “druh” je náročné. Ale nerozumím tomu, proč bych měl chtít po “evoluci” aby mi postupně měnila nějaký druh v jiný druh od buňky až po člověka – když se proti tomu staví tolik faktů proti?

Jiří Zelinka

jhk-vlasta “Jiří Zelinko chtěl napsat – že o tom je právě „evoluce druhu“ Rozumím, jak to myslíte, ale nechtěl jsem to takhle napsat – a to vzhledem k naprosté “profláknutosti” slova evoluce. A protože vůbec nepochybuji o tom, že darwinova parta také dobře ví o rozdílu mezi chápáním biblického druhu a “evolučního druhu”, nijak víc jsem to nerozváděl. Ale tak tedy pro jistotu: to, co evolucionisté považují za druh, my nazýváme odrůdou, plemenem. to, co my považujeme za druh, evolucionisté nazývají čeledí, případně rodem. Proto dochází-li k jakýmkoliv mutačním změnám,… Číst vice »

jhk - vlasta

A o tom právě evoluce je.
Duplication a repeat expansion jednoznačně zvyšují množství kódované informace a ostatní mutace také mění její obsah. Někdy pozitivně, jindy negativně. To je princip evoluce
– koroslav Jiří Zelinko chtěl napsat – že o tom je právě “evoluce druhu” – nikoli druhu v jiný druh. Což by naopak bylo již v pořádku.

Jiří Zelinka

koroslav

“Duplication a repeat expansion jednoznačně zvyšují množství kódované informace”

Vím, že je to zbytečné – ale tohle byste snad pochopit měl: Předně – duplikace a “repeat expansion” (opakovaná expanze) je v zásadě totéž. Dosáhnete leda nějaké anomálie v rámci jednoho druhu. To, co by chtěla evoluce konečně jednou uvidět a o čem dosud jen marně sní (a lže), tedy nárůst informace ve smyslu nových (neredukovatelných komplexních) biologických systémů – se do dnešního dne NIKDY, NIKDE NEPOZOROVALO A POZOROVAT NEBUDE. Psát toho sem pro vás víc považuji za plýtvání časem.

koroslav

Ve vámi odkazovaném článku všechny výsledky mutačních změn vedou pouze ke znehodnocení nebo nefunkčnosti, případně ke změně funkce některých částí genomu.
A o tom právě evoluce je.
Duplication a repeat expansion jednoznačně zvyšují množství kódované informace a ostatní mutace také mění její obsah. Někdy pozitivně, jindy negativně. To je princip evoluce.

Jiří Zelinka

koroslav

Buď máte pozoruhodný smysl pro humor, nebo… neumíte anglicky. Vámi uvedený odkaz neříká nic jiného, než co říkají kreacionisté od nepaměti. Ve vámi odkazovaném článku všechny výsledky mutačních změn vedou pouze ke znehodnocení nebo nefunkčnosti, případně ke změně funkce některých částí genomu. Nic nového, o tom mluví i článek výše.

Přeskupení – Odstranění – Zničení = anglické tři “R”

Přečtěte si raději tohle:

https://creation.com/beneficial-mutations-real-or-imaginary-part-1

https://creation.com/mutations-new-information

koroslav

Za předpokladu, že by tohle byly jediné typy změn genů, dával by tento článek a jeho závěry smysl. Ovšem není tomu tak. Článek je tedy úmyslně zavádějící.
Další typy změn v genomu jsou popsány zde.