cellular-complexity

“Téměř neuvěřitelná” buněčná složitost

pavelkabrtFakta pro stvoření Napsat komentář

Focus
Krátké zprávy a názory na téma stvoření

Z časopisu Creation 35(1) 2013 přeložil M. T. – 01/2013. Translation granted by Creation.com – přeloženo s povolením od Creation.com.

creation35-1-2013-networkNa titulní straně časopisu The Atlantic bylo napsáno: „Abyste sestavili model toho nejjednoduššího mikroorganizmu na světě, potřebovali byste 128 počítačů”.

Ve skutečnosti jsou věci ještě složitější, než zní citované vyjádření. Badatelům ze Stanfordovy univerzity dalo nesmírnou práci, když měli „byť jen částečně napodobit“ funkce mikroorganizmu Mycoplasma genitalium, který má „jen” 525 genů. Jak vysvětlil jeden ze spoluautorů projektu, Markus Covert, „nasimulovat proces, při kterém se jediná buňka jen jedinkrát rozdělí, trvá zhruba 10 hodin, a vygeneruje to půl gigabytu dat. Tento fakt mě naplňuje naprostým úžasem, protože nevím o nikom, kdo by si kdy položil otázku, kolik dat vlastně obsahuje živý organizmus. Často považujeme za médium, které tato data nese, DNA, ale ve skutečnosti je jednoznačně celý problém mnohem složitější“.

Jak referoval časopis The Atlantic, „hloubka a šířka buněčné složitosti se ukázala být téměř neuvěřitelná“; a kritizoval přitom „simulaci” zmíněných badatelů s tím, že toto je ve skutečnosti jen pouhý zlomek úsilí, které bude nutné k tomu, aby takovou simulaci bylo možno považovat za realistickou.

A badatelé připouštějí, že mnohem složitější bakterie, např. E. coli, s jejími 4 288 geny, představuje mnohem větší výzvu pro simulační pokusy, protože počet molekulárních interakcí se tak mnohonásobně zvyšuje.

Všimněte si, že badatelé provádějí toliko počítačové simulace – v žádném případě to nelze považovat za jakousi výstavbu čehosi skutečně žijícího, co by přesně provádělo to, co dokáže byť ta „nejjednodušší“ živá buňka.

Trefné je v této souvislosti vyjádření Jayodity Sanghviové, vedoucí dalšího výzkumného týmu pracujícího na projektu: „Dokud něco skutečně sami nereprodukujete, nikdy nepochopíte, jak to opravdu funguje.“

Poznámky

  1. K modelování nejjednoduššího mikrobu na světě budete potřebovat 128 počítačů, Theatlantic.com, červenec 2012.
  2. Vědci ze Stanfordu vyprodukovali první kompletní počítačový model organizmu, news.stanford.edu, 19. července 2012.
  3. Software emuluje na prvním místě střední délku života celého organizmu, The New York Times, 20. července 2012.
  4. Celobuněčný počítačový model predikuje fenotyp z genotypu. Cell 150:389-401, 2012.

Z diskuse k článku:

Napsal uživatel Foton dne 07/08/2013.

Mycoplasma genitalium sa skladá z 521 génov v jednom kruhovom chromozóme, z ktorých 482 kóduje proteín. Celkovo to činí 582970 párov báz. To je viac, než 100 000 aminokyselín v proteínoch.
en.wikipedia.org/wiki/Mycoplasma

Koľkými spôsobmi môžeme zapojiť 100 000 aminokyselín do jedinečného poradia? -Na výpočet použijeme variácie s opakovaním. -Počet variácii s opakovaním vypočítame podľa vzťahu n^k, kde “n” je počet rôznych druhov aminokyselín, ktoré sa dajú vystriedať na jedinom mieste (je ich 20), a “k” je počet všetkých miest. (v našom prípade 100 000). 20^100 000 = pribl. 10^130 103 rôznych možností. (jednotka so 130 103 nulami) -To je trochu dosť, že? Smile

-Je však možné klásť si otázku: bude ľubovoľné usporiadanie aminokyselín tvoriť funkčný proteín?

Životaschopnosť organizmu nieje hocaké usporiadanie bielkoviny. -Bielkovina musí byť ponajprv usporiadaná do funkčného systému, a to nieje tak jednoduché, ako sa to zdá. Evolucionizmus bol vždy, je a bude len o zdaní a unáhlenom zovšeobecňovaní. Funkcia každého proteínu má svoj systém. (systém funkcie) -Napr. systém rhodopsínu očnej sietnice má vytvorený svoj špecifický spôsob, akým detekuje, spracúva a vyhodnocuje fotón svetla. Má vytvorený spôsob, akým posiela o svetle informáciu do mozgu. -V chaotickom usporiadaní však nebýva systém. (nikdy sme nič také nepozorovali) -Vo veciach ktoré poznáme vieme, že aby nejaký usporiadaný systém mal svoju funkciu, musí byť veľmi špecificky usporiadaný.

Chaotické usporiadanie vedie k nefunkčnosti a nezmyselnosti. -Preto vždy existuje podststne viac takých usporiadaní, ktoré nemajú žiadnu funkciu. (…dá sa to dokázať náhodným losovsním s príslušnými komponentami daného systému…) -Nech evolucionisti ukážu, ako je možné po jednej zmene dostať sa cez postupnosť ďalších zmien cez funkčné gény k inému funkčnému génu. (tj. génu s rozdielnym usporiadaním) -Prečo to doteraz neukázali? Len stále špekulujú, a NIČ nemajú!!!

….Ukážte teda, ako môže postupne vzniknúť Mycoplasma genitalium.

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments