Fenotyp

admin

« Back to Glossary Index

Fenotyp je soubor všech definovatelných charakteristik (znaků) jedince. V širším pojetí to jsou nejen znaky pozorovatelné a definovatelné na úrovni organismu (např. morfologické znaky jako je výška jedince, hmotnost, počet prstů atp., IQ, chování jedince a další), ale i charakteristika určité fyziologické funkce (např. krevní tlak, hladina cukru v krvi atp.) nebo biochemické funkce (např. isoenzymy).

Na buněčné úrovni můžeme za odlišný fenotyp považovat např. tvar různých typů buněk (buňky kosterního svalu se liší od červených krvinek, buněk dlaždicového epitelu atd.) nebo jejich odlišnou funkci.

Na biochemické úrovni lze odlišnost fenotypů demonstrovat např. na molekulách hemoglobinů. V dospělosti je u zdravého člověka přítomen hemoglobin dospělého typu HbA (97 %) a HbA2 (2.5 %) a fetální hemoglobin HbF (0.5 %).

« Zpět na Rejstřík-index