mars-water

Tekutá voda na Marsu?

pavelkabrtVesmír, astronomie Napsat komentář

Jake Hebert, Ph. D.

Z www.icr.org přeložil M. T., editace Pavel Kábrt. Dr. Hebert je vědeckým asistentem v Institutu pro výzkum stvoření a získal akademické vzdělání Ph.D. v oboru fyziky na univerzitě v Dallasu v Texasu, USA. Úvodní snímek: NASA/JPL-Caltech/Univ. Arizona.

Vědci oznámili nepřímé důkazy o tekuté vodě na povrchu Marsu, což mezi materialistickými vědci oživilo naděje na to, že na “rudé planetě” může snad být přítomen život.1,2,3 Ale proč v to doufají – a jsou takové naděje realistické?

Na snímcích získaných sondou Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) jsou vidět tmavé, úzké nepravidelné pásy (zhruba 100 metrů dlouhé) sbíhající z kopců. Tyhle pásy zvané opakující se svahové linie (erozní rýhy) se prodlužují a tmavnou během teplých období, avšak blednou v obdobích chladnějších. Spektroskopické snímky nám napovídají, že rýhy jsou tvořeny hydratovanými solemi (solemi obsahujícími vodu).

Řídká atmosféra Marsu a teploty povrchu zůstávající často pod bodem mrazu v podstatě brání existenci tekuté vody na povrchu. Avšak přítomnost solí ve vodě by dovolovala vodě existovat jako tekutina za větší škály teplot než je tomu u vody v čistém stavu. Z tohoto důvodu autoři studie věří, že soli umožní existenci tekuté vody na povrchu, ovšem jen na krátkou dobu.

Zdroj vody pro tyto rýhy je stále neznámý, ačkoli jedna hypotéza zní, že soli si natahují vodní páru z marsovské atmosféry v procesu zvaném delikvescence (pohlcování vlhkosti).

Plné potvrzení tohoto tak zvaného objevu se odkládá, možná na neurčito, jelikož mezinárodní smlouva zakazuje “škodlivou kontaminaci” nebeských těles. Vozítkům a robotům, které nebyly kompletně sterilizovány, nebude dovoleno přiblížit se k místům, kde se předpokládá výskyt vody, aby se předešlo možné kontaminaci mikroby, kteří by snad pocházeli ze Země.4,5 Avšak kdyby byla marsovská voda potvrzena, byl by to jistě významný objev, i když ani zdaleka ne tak významný, za jaký by ho evoluční vědci rádi vydávali.

Za prvé je tekutá voda, která by snad mohla na Marsu v dnešní době existovat, jen v malém množství. Když tisková zpráva NASA hovoří o opakujících se svahových liniích, konstatuje: “Vědci říkají, že jde patrně o mělký podpovrchový tok, který má dost vody na to, aby prosakoval na povrch, což by vysvětlovalo tmavnutí tohoto povrchu” (zvýraznění přidáno).2

Za druhé, dlouho je známo, že na marsovském povrchu se vyskytovalo velké množství tekuté vody, i když zřejmě jen krátce. A nejen to, existují rozsáhlé důkazy o katastrofických povodních na Marsu.6 Je jedním z paradoxů sporu mezi stvořením a evolucí, že evoluční vědci nemají potíže s přijetím myšlenky katastrofálních povodní na Marsu (přestože dnes je tekuté vody na povrchu v nejlepším případě velmi málo), ale vehementně popírají možnost globální katastrofální potopy na Zemi, planetě, která je ze sedmdesáti procent stále ještě pod vodou!6

Člověku se zde vkrádá otázka, “Proč jsou evoluční vědci tak nadšeni z možnosti existence tekuté vody na jiné planetě?” Jelikož je tekutá voda zásadní podmínkou pro život, jak ho známe, myslí si, že její přítomnost na jiných planetách znamená, že by tam mohl existovat život.

Vycházeje z úvah založených na Bibli, většina kreačních vědců naprosto neočekává inteligentní život mimo naši planetu a myslí si, že je nepravděpodobné (i když možná ne nemožné), že by jinde ve vesmíru existoval neinteligentní život.7,8,9 Podobně, jelikož se zdá, že mikrobi jsou naplánováni tak, aby prospívali mnohobuněčným tvorům (fakt, že někteří mikrobi způsobují nemoci, je patrně výsledkem genetického rozvratu v padlém světě),10 je nepravděpodobné, že na opuštěné planetě jako je Mars budou nalezeni mikrobi in situ.

Evoluční vědci na druhé straně chtějí zoufale nalézt mimozemský život, protože jsou si vědomi, že život je opravdu zřejmě příliš komplikovaný na to, aby vznikl samovolně. V jejich myslích by nalezení života postavilo evoluční příběh na logičtější základ a odstranilo by potřebu Stvořitele. A protože jakékoliv důkazy reálného mimozemského života chybí, je ceněna jako jiskřička náhradní naděje aspoň tekoucí voda, jakási počáteční podmínka života.

Ale možná přítomnost tekuté vody na jiné planetě evolučnímu příběhu vůbec nepomůže. Tekuté vody je na Zemi spousta, avšak problémy se světskými vysvětleními původu života na téhle planetě jsou tak velké, že i světští badatelé připouštějí, že nevědí, jak život na Zemi vznikl – většina badatelů je naprosto ve slepé uličce.11 Navíc je přítomnost prvotní vody pro materialistické příběhy o vzniku života ve skutečnosti problémem: voda má tendenci štěpit složité biomolekuly chemickými reakcemi známými jako hydrolýza. Takže i když je tekutá voda pro život nutná, její přítomnost je vlastně destruktivní právě pro ty biomolekuly, které by se v prvotní polévce měly údajně tvořit!12

(Viz Přírodní vědy neznají žádnou evoluci od dr. Wildera Smithe, který píše, že voda je tím posledním, nejhorším prostředím, kde by mohl vzniknout život. – pozn. PK)

Takže i kdybychom snad našli mikrobiální život in situ na Marsu, i jeho existence by vyžadovala zázrak, jelikož i jednobuněčné organizmy jsou daleko komplikovanější, než aby je bylo možno vysvětlit přirozenými procesy. Najdeme-li na dvou od sebe vzdálených plážích dva velmi složité hodinkové stroje, oba potřebují být vysvětleny konstruktérem. Avšak materialističtí vědci se tváří, jako by nalezení složitých miniaturních strojků na nějaké jiné další planetě automaticky prokazovalo, že tentýž složitý miniaturní strojek na naší planetě žádného konstruktéra nepotřeboval! Samozřejmě, takové uvažování je nesmysl.13

Nicméně život na Marsu nalezen nebyl, pouze nepřímé důkazy o malém množství tekuté vody na jeho povrchu.

Jak uvedl jeden kreační astronom, tento příběh je ve skutečnosti tím, čemu říkáme “mnoho povyku pro nic.”14

Odkazy

 1. Ojha, L. et al. 2015. Spectral evidence for hydrated salts in recurring slope lineae on Mars. Nature Geoscience. DOI: 10.1038 / 2546.
 2. Brown, D., L. Cantillo, G. Webster, and G. Anderson. NASA Confirms Evidence That Liquid Water Flows on Today’s Mars. NASA press release. Posted on nasa.gov September 28, 2015, accessed September 30, 2015.
 3. Pearson, M. Liquid water exists on Mars, boosting hopes for life there, NASA says. Posted on cnn.com September 29, 2015, accessed September 30, 2015.
 4. Crew, B. Here’s why NASA’s Mars rovers are banned from investigating that liquid water. Posted on sciencealert.com September 30, 2015, accessed October 1, 2015.
 5. United Nations Resolution 2222 (XXI). Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and Other Celestial Bodies. Article IX. Posted on unoosa.org.
 6. Snelling, A. 2007. Water Activity on Mars: Landscapes and Sedimentary Strata. Acts & Facts. 36 (2).
 7. Hebert, J. Strong Evidence for Life on Mars? Science News Update. Posted on icr.org February 8, 2013, accessed September 30, 2015.
 8. Vzhledem k všeobecné platnosti kletby vložené na stvoření v důsledku Adamova hříchu (Římanům 8:19-22) by jakýkoli inteligentní život, který by snad mohl existovat ve vesmíru, trpěl rovněž důsledkem tohoto hříchu, což se sotva může jevit jako adekvátní stav. Navíc, z 1. Korintským 4:9 lze zřejmě dovodit, že lidé a andělé jsou jedinými stvořenými inteligentními bytostmi ve vesmíru.
 9. Viz Izaiáš 45:18.
 10. Francis, J. What About Bacteria? Posted on answersingenesis.org January 23, 2015, accessed October 1, 2015.
 11. Gish, D. 2007. A Few Reasons an Evolutionary Origin of Life is Impossible. Acts & Facts. 36 (1).
 12. Sarfati. J. 1998. Origin of life: the polymerization problem. Journal of Creation. 12 (3): 281-284.
 13. Psarris, S. 2009. DVD. What You Aren’t Being Told About Astronomy, Volume 1: Our Created Solar System. Creation Astronomy Media.
 14. Faulkner, D. Mars Water: Much Ado About Very Little. Posted on aig.org September 28, 2015, accessed September 30, 2015.
Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments