ARTHUR ERNEST WILDER SMITH

PŘÍRODNÍ VĚDY NEZNAJÍ ŽÁDNOU EVOLUCI

V r. 2000 převedeno do elektronické verze, úpravy a upgrade provedl r. 2001 Pavel Kábrt

OBSAH

Předmluva

I. EVOLUCE JAKO DOMNĚLÝ PŘÍRODOVĚDECKÝ FAKT

1. Co je evoluce?

2. Běžné skutečnosti

3. Evoluce bez » vědět jak «

4. Dvě hlavní vědecké potíže s vývojovou teorií

II. VZNIK PRAŽIVOTA ČIROU NÁHODOU?

A.Vznik stavebního materiálu života

1. Vznik stavebního materiálu z chemického hlediska

2. Spontánní biogeneze v praoceánu?

3. Vlastnosti stavebního materiálu života: aminokyseliny a jejich chiralita

4. Jak vysvětluje Manfred Eigen, odkud pochází chiralita potřebná pro biogenezi

III. VZNIK PRAŽIVOTA (BIOGENEZE) ČIROU NÁHODOU?

B. Řetězovité spojování stavebního materiálu

1. Standardní schéma

2 Trochu pozměněné standardní schéma

3. Standardní systém se upravuje ještě jednou

4. Různé druhy bílkovin

5. Hmota se organizuje sama od sebe?

6. Některé důležité předpoklady a důsledky

7. Naprogramování bílkovin

8. Propozice - papír píše knihu

9. Moderní hledisko

10. Zvuková čočka delfína

IV. GENEZE BIOLOGICKÉ INFORMACE

1. Problém informace pro biogenezi

2. Problém transformizmu a jeho » financování «

3. Entropie a informace

V. PROGRAMUJE ČIRÁ NÁHODA?

1. Náhoda jako programátor?

2. Podstata buněčného programu

3. Skleněné kuličky Manfreda Eigena

4. Podstata řečí

5. Jazykové konvence

6. Překlad

7. Shrnutí

VI. ČASOVÁ OBDOBÍ A DATOVACÍ METODY: JEJICH VZTAH K OTÁZCE INTELIGENCE A K OTÁZCE JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ

1. Časová období a datování

2. Směrodatné zkameněliny

3. Datovací metoda pomocí C14

4. Konstantní koncentrace C14 v atmosféře

5. Vliv magnetického pole země na syntézu C14

6. Některé závěry

7. Jiné datovací metody

8. Shrnutí

VII. MIKROEVOLUCE, TRANSFORMIZMUS A KONCEPTY

1. Stačí na evoluci mutace a přírodní výběr?

2. Přežití těch organizmů, které zachovávají nejhojnější potomstvo

3. Ustálení hranic druhů

4. Přechodné články nejsou schopny života

5. Některé závěry

6. Jiné hledisko: stroj a koncepce

7. Čirá náhoda a složitá strojová soustava

8. Složitá strojová soustava na molekulární úrovni

9. Prameny konceptů a idejí

VÝHLED

DODATEK

1. Sedm hlavních postulátů vývojové teorie

2. Tři termodynamické zákony

3. Souměrnost a zrcadlová podobnost biologických orgánů

4. Lidský mozek a evoluce

5. Optická aktivita v biologických makromolekulách

6. Chiralita a látková výměna v buňce

7. Nové nálezy na řece Paluxy v Texasu


Zpět