te-promo

Teistická evoluce – nový leták

Pavel Akrman Ostatní, různé 2 Komentáře

Proč je Teistická evoluce něco jako spát s nepřítelem

Pavel Akrman

Vytiskněte si nový leták (ke stažení dole) – přibližte své církvi a svým blízkým, čím se zabývá biblický kreacionismus. Určeno pro širokou veřejnost.

Několik otázek teistickým evolucionistům (a „progresivním kreacionistům“)

Následující otázky mohou pomoci těm, kteří se drží nějaké formy teistické evoluce nebo progresivního stvoření (tj. že Bůh použil ke stvoření evoluci či zasáhl v různých fázích procesu evoluce), aby si uvědomili, že jejich pozice v zásadní míře porušuje jasné pojmy odhalené v Bibli – i takové, které jsou základem samotného evangelia.

Boží dobrotivost

Bible říká, že „Bůh je dobrý“ a v Genesis 1:31 Bůh popsal své právě dokončené stvoření jako „velmi dobré“. Jak chápete Boží dobrotu, jestliže ke „tvoření“ všeho použil evoluci, tj. přírodu v její nejkrutější podobě „krvavých zubů a drápů“?

Smrt a zkázu přinesl Adamův hřích: základ evangelia

Podle evolučního (a progresivně kreačního) chápání byly fosilie (ukazující na smrt, nemoci a krveprolití) vytvořeny dříve, než se lidé objevili na Zemi. Není to spíše tak, že nevěříte biblické výpovědi o tom, že všechno je „v otroctví zkázy“ kvůli Adamovu hříchu (Římanům 8:21)? Protože podle evolučního pohledu tu bylo „otroctví zkázy“ vždy.

Pokud tedy smrt a utrpení nepřišly s Adamovým hříchem a následným prokletím, jak mohlo být Ježíšovo utrpení a fyzická smrt zaplacením trestu za naše hříchy a darem věčného života, jak Bible jasně říká (např. 1. Korintským 15:22 – Neboť jako v Adamovi všichni umírají, tak i v Kristu všichni ožijí)? Jak může být smrt nazvána tím „posledním nepřítelem“ (1. Korintským 15:26) a „mzdou za hřích“ (Římanům 6:23), pokud byla původně součástí „velmi dobrého“ stvoření? (viz výše)

Celá Bible je Bohem inspirovaná

„Teistická evoluce je vážnou hrozbou pro křesťanskou církev. Podkopává samotný základ křesťanské víry a vede lidi k pochybnostem o pravdě Písma.“

Pokud v Genesis popisované události – prvních 11 kapitol – o stvoření, Pádu, původu národů, Potopě a babylonské věži nejsou historické, přestože jsou psány jako historický příběh, a i Ježíš je tak chápe, jaké další části Bible, které „zrovna nejsou v módě“, ještě vyřadíte?

Biblická zpráva o stvoření v Genesis je velmi konkrétní, např. každý ze šesti dnů Tvůrčí činnosti má večer a ráno. Podle evoluční posloupnosti je biblické pořadí stvoření špatné. Pokud Bůh skutečně použil evoluci nebo se při tvoření všeho řídil evolučním vzorem, a což vy vidíte jako pravdu – myslíte si, že Bůh by Svou zprávu jasně neuvedl do souladu s evolučním pořadím?

Přímé chápání Božího slova

Pokud zpráva Genesis neznamená to, co jasně říká a musí být „interpretována“ tak, aby odpovídala nějakému evolučnímu světu, jak máme chápat zbývající části Bible? Jak máme vědět, že výklad historického popisu Ježíšova života, smrti a vzkříšení nemá být také „přehodnocen“? Můžeme vůbec něco vědět opravdu jistě, pokud Bible může být tak ohebná?

Stvoření má jasně svědčit o Bohu

Známý evolucionista Niles Eldredge řekl: „Darwin … nás učil, že historii života můžeme pochopit čistě v rámci přírodních podmínek, aniž bychom se odvolávali na nadpřirozenou moc nebo Božství.“1 Je tedy filozoficky možné dávat do jednoho svazku Boha (teismus) s evolucí (naturalismus)? Pokud Bůh „tvořil“ pomocí evoluce, která Jej tím dělá nepotřebným, jak může Boží „věčná moc a Božství“ být ve stvoření „jasně vidět“, jak je řečeno v Římanům 1:20?

Evoluce nemá žádný účel, žádný směr, žádný cíl. Všechno, co je spojeno s biblickým Bohem, má svůj záměr. Jak dáte do souladu bezúčelnost evoluce s Božími záměry? Co vůbec může Bůh dělat v evolučním světě? Nestává se tím Bůh jen jakousi „nepotřebnou hypotézou“?

Potřeba obnovy stvoření

Pokud Bůh tvořil v průběhu milionů let, které zahrnovaly smrt, není potom stávající Země zkažena hříchem, ale je taková, jaká byla po celou dobu – taková, jakou ji Bůh údajně naplánoval. Proč by ji tedy Bůh měl chtít zničit a vytvořit nová nebesa a Zemi (jak je uvedeno v 2. Petra 3 a na dalších místech)?

Přední strana letákuNěkolik otázek teistickým evolucionistům

Leták v češtině ke stažení a k tisku (PDF)

Stáhnout leták

Několik otázek teistickým evolucionistům. Teistická evoluce je vážnou hrozbou pro křesťanskou církev. Podkopává samotný základ křesťanské víry a vede lidi k pochybnostem o pravdě Písma..

Subscribe
Upozornit na
2 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Václav Dostál

Termín „evoluce“ má několik různých významů. V tvrzení, že „Bůh při své tvůrčí činnosti mohl použít evoluci“ slovo „evoluce“ patrně znamená postupný samovolný proces bez nutnosti nadpozemské příčiny a Boha zejména. Jenže potom se tvrzení změní: „Bůh mohl tvořit pomiocí postupu, který žádného Boha nepotřeboval.“ Takové tvrzení je zřejmě nesmyslné.