te-promo

Teistická evoluce – nový leták

Pavel AkrmanOstatní, různé 2 Komentáře

Proč je Teistická evoluce něco jako spát s nepřítelem

Pavel Akrman

Vytiskněte si nový leták – přibližte své církvi a svým blízkým, čím se zabývá biblický kreacionismus. Určeno pro širokou veřejnost.

Přední strana letákuNěkolik otázek teistickým evolucionistům

Leták v češtině ke stažení a k tisku (PDF)

Stáhnout leták

Několik otázek teistickým evolucionistům. Teistická evoluce je vážnou hrozbou pro křesťanskou církev. Podkopává samotný základ křesťanské víry a vede lidi k pochybnostem o pravdě Písma..

Následující otázky mohou pomoci těm, kteří se drží nějaké formy teistické evoluce nebo progresivního stvoření (tj. že Bůh použil ke stvoření evoluci či zasáhl v různých fázích procesu evoluce), aby si uvědomili, že jejich pozice v zásadní míře porušuje jasné pojmy odhalené v Bibli – i takové, které jsou základem samotného evangelia.

Boží dobrotivost

Bible říká, že „Bůh je dobrý“ a v Genesis 1:31 Bůh popsal své právě dokončené stvoření jako „velmi dobré“. Jak chápete Boží dobrotu, jestliže ke „tvoření“ všeho použil evoluci, tj. přírodu v její nejkrutější podobě „krvavých zubů a drápů“?

Smrt a zkázu přinesl Adamův hřích: základ evangelia

Podle evolučního (a progresivně kreačního) chápání byly fosilie (ukazující na smrt, nemoci a krveprolití) vytvořeny dříve, než se lidé objevili na Zemi. Není to spíše tak, že nevěříte biblické výpovědi o tom, že všechno je „v otroctví zkázy“ kvůli Adamovu hříchu (Římanům 8:21)? Protože podle evolučního pohledu tu bylo „otroctví zkázy“ vždy.

Pokud tedy smrt a utrpení nepřišly s Adamovým hříchem a následným prokletím, jak mohlo být Ježíšovo utrpení a fyzická smrt zaplacením trestu za naše hříchy a darem věčného života, jak Bible jasně říká (např. 1. Korintským 15:22 – Neboť jako v Adamovi všichni umírají, tak i v Kristu všichni ožijí)? Jak může být smrt nazvána tím „posledním nepřítelem“ (1. Korintským 15:26) a „mzdou za hřích“ (Římanům 6:23), pokud byla původně součástí „velmi dobrého“ stvoření? (viz výše)

Celá Bible je Bohem inspirovaná

„Teistická evoluce je vážnou hrozbou pro křesťanskou církev. Podkopává samotný základ křesťanské víry a vede lidi k pochybnostem o pravdě Písma.”

Pokud v Genesis popisované události – prvních 11 kapitol – o stvoření, Pádu, původu národů, Potopě a babylonské věži nejsou historické, přestože jsou psány jako historický příběh, a i Ježíš je tak chápe, jaké další části Bible, které „zrovna nejsou v módě“, ještě vyřadíte?

Biblická zpráva o stvoření v Genesis je velmi konkrétní, např. každý ze šesti dnů Tvůrčí činnosti má večer a ráno. Podle evoluční posloupnosti je biblické pořadí stvoření špatné. Pokud Bůh skutečně použil evoluci nebo se při tvoření všeho řídil evolučním vzorem, a což vy vidíte jako pravdu – myslíte si, že Bůh by Svou zprávu jasně neuvedl do souladu s evolučním pořadím?

Přímé chápání Božího slova

Pokud zpráva Genesis neznamená to, co jasně říká a musí být „interpretována“ tak, aby odpovídala nějakému evolučnímu světu, jak máme chápat zbývající části Bible? Jak máme vědět, že výklad historického popisu Ježíšova života, smrti a vzkříšení nemá být také „přehodnocen“? Můžeme vůbec něco vědět opravdu jistě, pokud Bible může být tak ohebná?

Stvoření má jasně svědčit o Bohu

Známý evolucionista Niles Eldredge řekl: „Darwin … nás učil, že historii života můžeme pochopit čistě v rámci přírodních podmínek, aniž bychom se odvolávali na nadpřirozenou moc nebo Božství.“1 Je tedy filozoficky možné dávat do jednoho svazku Boha (teismus) s evolucí (naturalismus)? Pokud Bůh „tvořil“ pomocí evoluce, která Jej tím dělá nepotřebným, jak může Boží „věčná moc a Božství“ být ve stvoření „jasně vidět“, jak je řečeno v Římanům 1:20?

Evoluce nemá žádný účel, žádný směr, žádný cíl. Všechno, co je spojeno s biblickým Bohem, má svůj záměr. Jak dáte do souladu bezúčelnost evoluce s Božími záměry? Co vůbec může Bůh dělat v evolučním světě? Nestává se tím Bůh jen jakousi „nepotřebnou hypotézou“?

Potřeba obnovy stvoření

Pokud Bůh tvořil v průběhu milionů let, které zahrnovaly smrt, není potom stávající Země zkažena hříchem, ale je taková, jaká byla po celou dobu – taková, jakou ji Bůh údajně naplánoval. Proč by ji tedy Bůh měl chtít zničit a vytvořit nová nebesa a Zemi (jak je uvedeno v 2. Petra 3 a na dalších místech)?

Subscribe
Upozornit na
2 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Václav Dostál

Termín “evoluce” má několik různých významů. V tvrzení, že “Bůh při své tvůrčí činnosti mohl použít evoluci” slovo “evoluce” patrně znamená postupný samovolný proces bez nutnosti nadpozemské příčiny a Boha zejména. Jenže potom se tvrzení změní: “Bůh mohl tvořit pomiocí postupu, který žádného Boha nepotřeboval.” Takové tvrzení je zřejmě nesmyslné.