cholera-1

Stvoření, zkažený svět a cholera

pavelkabrtÚvahy o kreacionismu, stvoření ad. Napsat komentář

Frank Sherwin, M.A.

(Přeloženo z Creation, Corruption, and Cholera, ICR – Institute for Creation Research (Společnost pro výzkum Stvoření. Úvodní foto: Bakterie Vibrio cholerae – zdroj Wikipedia)

Kreační model získává stále pevnější obrysy tak, jak přicházejí analýzy z různých vědních oborů na základě mnohem slibnější, ne-darwinistické perspektivy.

Kreační vědci zastávají názor, že patogenní bakterie a parazité dneška byli ve skutečnosti k užitku či alespoň neutrální ve světě před Pádem. Zamysleme se nad občas škodlivou, ale jinak prospěšnou bakterií v našem tlustém střevě, známou jako Escherichia coli (vyslovuje se: ešerišia koli). Tento komplexní organismus (viz Back to Genesis, č.146) pomáhá se syntézou vitamínů a dokonce působí preventivně proti nemocem. Existuje též nitkovitý červ zvaný Strongyloides stercoralis, jenž se vyskytuje jako volně žijící stadium i jako stadium parazitické. Jinými slovy, tento červ přináší užitek v přírodě mimo lidský svět, ale může též nakazit lidi s fatálními důsledky. Kreační vědci jsou toho názoru, že infekce parazity a bakterie, jež jsou příčinou nemocí, byly výsledkem Pádu a univerzálního prokletí.

Bakterie Vibrio cholerae způsobuje lidskou střevní nemoc choleru. Infekce je smrtelná a jejím původcem je toxin, který bakterie vylučuje. Nemohl mít – před Pádem – tento toxin jinou funkci? Velmi podobný toxin produkuje Vibrio fischeri, zvláštní světélkující symbiotická bakterie přítomná v havajském hlavonožci z řádu krakatic (1). Krakatice využívá světélkujících vlastností bakterie, a její pomocí se vyhýbá predátorům v čiré vodě, kde se živí. Ačkoli jsou krakatice dobrými lovci, jsou též dobrým soustem pro velké noční dravce. Viděno z hloubky, temná krakatice by byla normálně zřetelně vidět proti měsíčnímu světlu, a tak by tvořila snadný cíl pro dravce. Břišní strana krakatice však obsahuje světélkující orgán obsahující V. fischeri, obklopený inkoustovým vakem, jenž se chová do značné míry jako clona kamery. Světlo z bakterie s odrazovým reflektorem je vyzařováno dolů tak, že splývá s měsíčním světlem a uvádí krakatici do „neviditelného módu“. Když potom bakteriím vytráví, vyloučí toxin podobný toxinu cholery, jenž ale krakatici neotráví, nýbrž ji informuje, že bakterie jsou hladové a potřebují jídlo – a to jim pak krakatice opatří.

A skutečně, jak se vyjádřil jeden evolucionista, „Možná, že když studujeme patogenezi cholery, studujeme aspekt normální komunikace, jež se zvrhla“ (2). Kreacionisté by řekli, že tohle je důsledek Božího prokletí.

To nás přivádí ke kreační teorii navržené biologem Joem Francisem. Nahlíží na svět virů a mikrobů z perspektivy Stvoření. „Mikrobi byli stvořeni jako organický substrát; spojovací článek mezi velkými organismy a chemicky sice bohatým, ale netečným fyzikálním prostředím. Viry a bakterie zajišťují substrát, na němž mohou mnohobuněční tvorové prospívat a růst…“ (3). A opravdu, mnoho bakteriálních buněk komunikuje a funguje jako symbiotická společenstva (4), a stále objevujeme další příklady těchto prospěšných vztahů. Není tedy nijak vyloučeno, že patogeneze je odchylkou od původního záměru Tvůrce. Příkladem nám jsou mikrobi V. fischeri a V. cholerae.

Odkazy

  1. whyfiles.org/022critters/light2.html
  2. Ibid.
  3. Francis, J., „Organosubstrate of Life“, The Fifth International Conference

(www.icr.org/index.php?module=articles et action=view et ID=2508)

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments