design-in-creation

Stvoření svědčí o Stvořiteli

Pavel AkrmanOstatní, různé Napsat komentář

… řekněte o nás ve své církvi a svým blízkým

Pavel Akrman

Vytiskněte si náš leták níže – přibližte své církvi a svým blízkým, čím se zabývá biblický kreacionismus. Určeno pro širokou veřejnost.

Přední strana letákuStvoření svědčí o Stvořiteli

Leták v češtině ke stažení a k tisku (PDF)

Stáhnout leták

Předávejte dál poselství o stvoření, které mění životy lidí tím, že v době ústupu křesťanských hodnot odkazuje zpět na autoritu Písma a Stvořitele / Vykupitele – našeho Pána Ježíše Krista.

Zabýváme se častými otázkami, týkajícími se původu života a světa. Stavíme biblické Stvoření do protikladu k ateistické evoluční teorii, kterou považujeme za nereálnou.

„Připomínat biblické stvoření může měnit životy lidí tím, že v době ústupu křesťanských hodnot odkazuje zpět na autoritu Písma a Stvořitele / Vykupitele – našeho Pána Ježíše Krista.”

Poskytujeme odpovědi na nejčastěji kladené otázky v životně důležité oblasti Stvoření / Evoluce, kde je nejvíce napadána Bible: především kniha Genesis. Jako celek jsme apolitičtí a nedenominační.

Slovo “kreace” vyjadřuje obecně vše, co souvisí se smysluplným tvořením. Nás zajímá stvoření Boží podle biblického popisu, které samo výstižně mluví o našem Stvořiteli.

Je velmi důležité, jak lidé pohlížejí na svět. Kreacionismus předkládá (v protikladu k evoluční teorii) biblické vysvětlení vzniku světa inteligentním tvůrcem (Bohem).

Jedním z našich hlavních cílů je odkrývat pokryteckou faleš evoluční teorie a ukazovat na biblickou pravdu o Stvoření, původu života a podmínkách, které s tím souvisí. Proto vyzýváme všechny křesťany, aby se postavili proti lidským snahám o diskreditaci Bible, Božího slova. Více na kreacionismus.cz/kampan-ptejte-se-na-evoluci

Evoluční teorii považujeme za nereálný a nevědecký pokus vysvětlit vznik té nesmírné složitosti živé přírody a celého světa i vesmíru bez působení inteligentního Tvůrce na samém počátku.

Na konkrétních příkladech ukazujeme, že svět ve 20. století přijal evoluční hypotézu příliš zbrkle a bez důkladného prověřování. Více viz projekt CMI na kreacionismus.cz/ape

„Neboť přijde doba, kdy lidé nesnesou zdravé učení, a podle svých choutek si seženou učitele, kteří by vyhověli jejich přáním. Odvrátí sluch od pravdy a přikloní se k bájím.” (2 Timoteovi 4:3-4)

kreacionismus-do-cirkveNa konkrétních příkladech ukazujeme, že svět ve 20. století přijal evoluční hypotézu příliš zbrkle a bez důkladného prověřování.

Naše kultura v důsledku odmítání svrchované Boží autority ztrácí své křesťanské kořeny, Bible je pod neustálým tlakem nejrůznějších „odborných analýz“.

Masivní evoluční propaganda zavaluje společnost doslova na každém kroku. Je klíčovou příčinou upadání tradičních křesťanských hodnot a také odmítání autority Stvořitele. Napomáhá tomu, že mladí věřící opouštějí církev.

Poskytnutím správných informací můžete pozitivně ovlivnit životy svých bližních, a to jak v rodině, ve škole, v zaměstnání, tak i ve své církvi. Vytiskněte si náš leták a ukažte svým blízkým možnosti biblického řešení životně důležitých otázek.

Viz také:

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments