design-in-creation

Stvoření svědčí o Stvořiteli

Pavel Akrman Ostatní, různé Napsat komentář

… řekněte o nás ve své církvi a svým blízkým

Pavel Akrman

Vytiskněte si náš leták (ke stažení dole) – přibližte své církvi a svým blízkým, čím se zabývá biblický kreacionismus. Určeno pro širokou veřejnost.

„Poselství o stvoření mění životy lidí tím, že v době ústupu křesťanských hodnot odkazuje zpět na autoritu Písma a Stvořitele / Vykupitele – našeho Pána Ježíše Krista.”

Slovo “kreace” vyjadřuje obecně vše, co souvisí se smysluplným tvořením. My se zabýváme Božím stvořením podle Bible.

Kreacionismus předkládá alternativní vysvětlení vzniku světa inteligentním tvůrcem (Bohem) v protikladu k evoluční teorii.

Jedním z našich hlavních cílů je odkrývat nablýskanou falešnost evoluční teorie a ukazovat na biblickou pravdu o Stvoření, původu života a dalších podmínkách, které s tím souvisí. Proto také apelujeme na všechny křesťany, aby se nenechali klamat lidskými snahami o diskreditaci Bible.

Evoluční teorii považujeme za neadekvátní, nereálný a nevědecký pokus vysvětlit vznik složitosti živé přírody a celého světa i vesmíru bez „kreativních schopností“ na samém počátku, tj. bez inteligentního Tvůrce.

„Neboť přijde doba, kdy lidé nesnesou zdravé učení, a podle svých choutek si seženou učitele, kteří by vyhověli jejich přáním. Odvrátí sluch od pravdy a přikloní se k bájím.” (2 Timoteovi 4:3-4)

kreacionismus-do-cirkveNa konkrétních příkladech ukazujeme, že svět ve 20. století přijal evoluční hypotézu příliš zbrkle a bez důkladného prověřování.

Naše kultura v důsledku odmítání svrchované Boží autority ztrácí své křesťanské kořeny, Bible je pod neustálým tlakem nejrůznějších „odborných analýz“.

Masivní evoluční propaganda zavaluje společnost doslova na každém kroku a je klíčovou příčinou upadání tradičních křesťanských hodnot a odmítání autority Stvořitele.

Poskytnutím správných informací můžete pozitivně ovlivnit životy svých bližních, a to jak v rodině, ve škole, v zaměstnání, tak i ve své církvi. Vytiskněte si náš leták a ukažte svým blízkým možnosti biblického řešení životně důležitých otázek.

Přední strana letákuStvoření svědčí o Stvořiteli

Leták v češtině ke stažení a k tisku (PDF)

Stáhnout leták

Předávejte dál poselství o stvoření, které mění životy lidí tím, že v době ústupu křesťanských hodnot odkazuje zpět na autoritu Písma a Stvořitele / Vykupitele – našeho Pána Ježíše Krista.

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments