new_y_chromosome

Stvořen k obrazu Božímu

Pavel AkrmanPůvod člověka 1 Komentář

Nové sekvence DNA chromozomu Y vyvracejí evoluci člověka z opic

Jeffrey P. Tomkins, Ph.D.

Z icr.org přeložil Pavel Akrman – 01/2024.

image

Podcast

Zvuková verze tohoto článku

 

Technologie sekvenování DNA se v posledních několika desetiletích rychle vyvíjejí a nyní konečně poskytují příležitost analyzovat chromozomy savců od začátku až do konce. V minulosti bylo velmi obtížné plně rozluštit mnoho oblastí lidského a opičího genomu, protože starší technologie sekvenování DNA se omezovaly pouze na získávání velmi krátkých úseků DNA, což zhoršovalo jejich použití pro úplné dekódování dlouhých, složitých a opakujících se oblastí DNA.

Avšak nové technologie sekvenování DNA jsou schopny tyto dlouhé a obtížné chromozomální segmenty zcela přečíst a projít. Tato nová data jsou však špatnou zprávou pro konvenční teorie evoluce člověka z opice.

V nově zveřejněné studii v roce 2023 vytvořila velká skupina vědců kompletní sekvence DNA chromozomu Y od začátku až do konce u člověka a několika opic (šimpanze, gorily a orangutana).1 Výzkumníci také zahrnuli chromozom Y gibbona jako základní skupinu primátů. Výsledek byl šokující: když byl nový šimpanzí chromozom Y porovnán s lidským chromozomem Y, byl podobný pouze z 26 %!

Vzhledem k tomu, že chromozom Y je nejméně se měnícím chromozomem v genomu savců kvůli nedostatku rekombinace s homologním chromozomem, měl by být méně vyvinutý než ostatní. Ale místo toho, aby byl tedy nejpodobnější, je ve srovnání s ostatními chromozomy naopak nejvíce odlišný od šimpanzího chromozomu. Tyto údaje přímo svědčí o tom, že lidé jsou geneticky jedineční a vyvracejí celý mýtus o evoluci člověka z opic podobným tvorům.

„Výsledek byl šokující: když byl nový šimpanzí chromozom Y porovnán s lidským chromozomem Y, byl podobný pouze z 26 %!”

Přitom již v roce 2010 byla zveřejněna studie, kde byly hlavní oblasti šimpanzího chromozomu Y bohaté na geny porovnány s jejich lidskými protějšky.2,3 Tato studie uvedla, že u 50 % lidských genů chyběly jejich údajné protějšky v genech šimpanzů a že oblasti, které měly určitou podobnost, byly umístěny ve zcela odlišných vzorcích.

Tento obrovský evoluční rozpor přiměl vědce k neblahému vyjádření: „Vskutku, po 6 milionech let separace [podle evolučního času] je rozdíl v obsahu genu MSY u šimpanze a člověka více srovnatelný s rozdílem v obsahu autozomálních genů u kuřat a lidí po 310 milionech let separace.”3 Jinými slovy, lidský chromozom Y vypadá stejně odlišně od šimpanze jako ostatní lidské chromozomy od kuřete.

Dalším velmi zajímavým úhlem pohledu, vyplývajícím z této nové zprávy je zjištění, že každý opičí chromozom Y byl jedinečný od chromozomu jiných druhů opic. Například šimpanz ve srovnání s gorilou a orangutanem si byli podobní pouze z 19,8 %, respektive z 21,1 %.4 Gorila ve srovnání s člověkem byla podobná pouze z 25,1 % a orangutan ve srovnání s člověkem byl podobný pouze z 23,1 %. Celkově tedy byla vyvrácena nejen evoluce člověka z opice, ale zhroutila se i celá evoluce opic obecně.

Z interpretace těchto nových údajů na základě Genesis je zcela jasné, že výsledky plně podporují biblické tvrzení o jedinečném stvoření lidí k Božímu obrazu (Genesis 1:27) a nevyvinuli se z opičího předka.

Kromě toho tato data také podporují názor, že každý tvor byl stvořen Bohem „podle svého druhu” (Genesis 1:24). Jinými slovy, šimpanzi, gorily a orangutani jsou každý jedinečným druhem opic, což dává dokonalý smysl, protože žádný z nich se mezi sebou nemůže křížit a každý z nich má svůj vlastní soubor jedinečných biologických a anatomických rysů. Věda tak opět potvrzuje Bibli a vyvrací evoluci.

Odkazy

  1. Malova, K. D. et al. 2023. The Complete Sequence and Comparative Analysis of Ape Sex Chromosomes. bioRxiv preprint. Posted on biorxiv.org December 1, 2023. doi: https://doi.org/10.1101/2023.11.30.569198.
  2. Tomkins, J. and B. Thomas. 2010. New Chromosome Research Undermines Human-Chimp Similarity ClaimsActs & Facts. 39 (4): 4–5.
  3. Hughes, J. F. et al. 2010. Chimpanzee and human Y chromosomes are remarkably divergent in structure gene content. Nature. 463 (7280): 536–539.
  4. Ve skutečnosti byli sekvenováni dva různí orangutani: orangutan bornejský a orangutan sumaterský. Šimpanzí chromozom Y ve srovnání s každým z nich byl podobný z 30,8 % a 21,1 %. Když byly chromozomy Y bornejského a sumaterského orangutana Y dotazovány proti šimpanzům, byly si podobné ze 40,6 % a 40,1 %.

 

Subscribe
Upozornit na
1 Komentář
Inline Feedbacks
View all comments
jhk - vlasta

Pro křesťany, kteří Bibli trochu více znají nebude šokující to, na co přijde věda, spíše bude šokující to, že i když věda na něco přijde – přesto si evolucionismus udrží své již dlouhodobě neudržitelné pozice, vědě navzdory. Ale pro ty, kteří Bibli znají ještě více – to šokující nebude také – protože velmi dobře víme, že jako lidé uděláme vše pro to, abychom svůj omyl jakýmkoli způsobem nějak omluvili, popř. přinesli jiné teorie, které evoluci jakýmkoli zase neudržitelným způsobem – jakkoli podpoří. Svoje lži totiž za žádnou cenu nepřiznáme.