canaanitedna-stage

Starověká kenaanská DNA potvrzuje biblickou přesnost

Pavel AkrmanBible, křesťanství, náboženství Napsat komentář

Jeffrey P. Tomkins, Ph.D.

(na stránkách ICR článek zveřejněn 14/8/2017, přeložil Pavel Akrman – 08/2017)

Nedávno se objevila zpráva o sekvenování starověké lidské DNA nalezené v kostech, které mají být asi 4 000 let staré. DNA byla nalezena v libanonském Sidonu na břehu Středozemního moře.1 Tato oblast světa odpovídá starověké fénické civilizaci, která pochází z Kenaanců, zmíněných v Bibli. Numeri 13:29 mluví o jejich specifické poloze: “Amalechitci bydlí v zemi jižní; Hetejští, Jebuzejští a Amorejští bydlí v horách; a Kanaanejci bydlí u moře a podél břehů Jordánu.”

Vědci, kteří se podíleli na projektu sekvenování DNA zjistili, že více než 90 procent současných Libanonců pochází pravděpodobně z původních Kenaanců, zbytek pochází z jiných euroasijských skupin.2 Není překvapením, že skeptici Bible přišli rychle s kritikou, že tyto výsledky poněkud vyvrací Písmo. Například článek v Cell Press News uvedl: “Byli [Kanaanci] skutečně vyhlazeni, jak říká Bible?” 1

Avšak Bible nemluví o vyhlazení!

Zatímco Bůh přikázal Izraelitům, aby vyhladili Kenaance ze země, kterou dostali, Bible jasně dokumentuje, že Izraelci neuposlechli Boha a odmítli dodržet instrukce zaznamenané na třech různých místech (Jozue 17: 12-13, Soudců 1: 27-33 , Soudců 2: 1-3). Jak se ukázalo, Kenaanci prožili určitý zlom a v pohodě přežili.

Zde je pozoruhodná pasáž z Bible, která potvrzuje Boží výrok o tom, že nechá bývalé obyvatele Kenaanu i nadále žít v zemi kvůli neposlušnosti Izraele:

“Z Gilgalu do Bokimu vyšel Hospodinův anděl a volal: „Vyvedl jsem vás z Egypta a přivedl vás do země, kterou jsem s přísahou zaslíbil vašim otcům. Řekl jsem: ´Svou smlouvu s vámi nikdy nezruším. Nesmíte ale uzavřít smlouvu s obyvateli této země – jejich oltáře zbořte!´ Vy jste ale neuposlechli můj hlas! Co jste to provedli? Proto jsem také řekl: ´Nevyženu je před vámi, ale budou vám trním v bocích a jejich bohové se vám stanou pastí.” (Soudců, 2: 1-3)

Znovu tak věda potvrzuje, že Písmo je historicky přesné – tentokrát s pomocí nových technologií, které pomáhají sekvenovat starověkou DNA. Očekáváme na další objevy.

Odkazy:

  1. Who were the Canaanites? Ancient human DNA evidence yields answers. EurekAlert! Posted on eurekalert.org July 27, 2017, accessed August 3, 2017.
  2. Haber, M. et al. Continuity and Admixture in the Last Five Millennia of Levantine History from Ancient Canaanite and Present-Day Lebanese Genome SequencesAmerican Journal of Human Genetics. Published online before print July 27, 2017. DOI: 10.1016/j.ajhg.2017.06.013>
Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments