moy

Stáří Země – a proč je to důležité

Jakob HaverStáří Země a vesmíru 1 Komentář

Přijímáme na prvním místě biblický nebo světský přístup?

Gary Bates

Z creation.com přeložil Jakob Haver – 06/2020. Translation granted by Creation.com – přeloženo s povolením od Creation.com.

moy1„Proč jsi tak neústupný, pokud se jedná o stáří Země? Stačí přece řešit jen evolucí a stáří Země z toho vynechat.“ Zabýváme-li se otázkami původu, dostáváme někdy takovéto komentáře od křesťanů, kteří to sice myslí dobře, ale žel nemají v této věci vůbec jasno. Často se říká, že upozorňování na tento problém bude také překážkou v evangelizaci. Ovšem nic nemůže být dále od pravdy. 4,5 miliardy let stará Země je ve skutečnosti ikonou evolucionismu, příčinou nevěry a podkopávání autority Božího Slova ve velkém.

Co je naší autoritou?

Mnozí teologové a běžní křesťané se snaží přidat do Bible „dlouhé věky“ proto, že takto byli vzděláváni ve veřejné sféře – tam jsme se všichni učili o Zemi staré miliardy let. Je prakticky nemožné uniknout té donekonečna opakované mantře MOY o miliónech let ((MOY = Millions Of Years, tedy miliony let, pozn. překl.). Je všude – v dokumentech o přírodě, v televizních zprávách, filmech, knihách, časopisech, a dokonce i v komiksech pro děti. Jsme tím vším očkováni od dětství. Myšlenka MOY je tak silná, že i když proti ní předkládáme mocné biblické a vědecké argumenty, vypadá to, jako bychom každý mluvili o něčem jiném.

„Země stará 4,5 miliardy let je ve skutečnosti ikonou evolucionismu, příčinou nevěry a podkopáváním autority Božího Slova ve velkém.”

Jednou při rozhovoru s jistým mužem jsem upozorňoval na teologické problémy s teorií mezery. Když jsem mu předložil správnou sémantiku a kontext Genesis, a k tomu ještě to, jak tomu věřili autoři Nového zákona, neměl jinou odpověď než tuto: „Já jen věřím Bibli!“ Problém byl ten, že on jí ve skutečnosti nevěřil! Písmo totiž o hlubokém věku vůbec nic neříká. V textu není nic, co by naznačovalo nějakou mezeru mezi Genesis 1:1 a 1:2 nebo Luciferovu potopu, a nikde v Písmu nenajdete sebemenší náznak o MOY.

Víte, odkud MOY pocházejí?

Většina z nás už asi slyšela teologické učení, které přidává do Písma dlouhé věky, jako je teorie mezery, délka dnů, rámcová hypotéza nebo teorie místních záplav. A to vše můžeme slyšet dokonce i od uznávaného pastora. Potom je těžké si myslet, že by to mohlo být špatné, pokud někdo přijímá určitý výklad vyučovaný většině křesťanů. A tento problém ještě zvyšuje masivní rozpor MOY ve srovnání s několika tisíci lety. Takže obvykle začínám otázkou: „Víte, odkud myšlenka MOY pochází?“

Klíčový bod, který většina – a dokonce ani znalci Bible – nezná

Pokud je na obranu hlubokého času nabídnuta nějaká odpověď, pak jde obvykle o radiometrické datování – běžně se totiž předpokládá, že vědci mohou k určení stáří věcí provádět testy.1 Toto ale jednoduše není pravda, protože neexistuje žádný vědecký test, který může určit stáří čehokoliv, co existovalo v minulosti!

Víra v milióny let pochází … odkud?

Po celé Zemi je možné vidět horninové útvary, které často obsahují miliony jemných sedimentárních vrstev. Ještě před Darwinem rozhodli Hutton a Lyell, že minulost musíme vysvětlovat tím, co se děje dnes. A protože Potopa, jako byla ta Noemova se dnes neděje, prohlásili (neprokázali!), že ji jako vysvětlení nelze připustit. Trvali na tom, že tyto horninové vrstvy se ukládaly pomalu a k tomu tedy potřebovaly miliony let. Darwin tento názor nadšeně přijal v domnění, že tím získal dostatek času (MOY) k uskutečnění svého pojetí pomalé a postupné biologické evoluce.

Stejná fakta, jiný příběh

Kreacionisté a evolucionisté mají rozdílné náhledy na historii, což u každého z nás ovlivňuje způsob interpretace faktů, existujících v současnosti. Ano, po celé Zemi jsou sedimentární vrstvy, a ty obsahují fosilie. Ale pokud skutečně věříme Bibli jako historickému záznamu, je pro nás velmi snadné vysvětlit tento hojně uváděný důkaz pro dlouhé věky. Jsou očití svědci té doby, kdy Potopa podle Genesis 6–8 přetvářela celou planetu. A také Ježíš a autoři Nového zákona potvrdili, že se jednalo o skutečnou, historickou událost. 2 Petr 3:1–6 vypovídá o tom, že důkazy o celosvětové Potopě budou „posměvači“ ignorovat, a to je přesně to, co se dnes děje – protože důsledky by byly pro evoluční teorii doslova zničující.

„Potopa v Genesis 6 nejen že odplavuje myšlenku MOY, ale odplavuje také všechno, co evoluce prostřednictvím MOY nabízí.”

Miliony let odplavuje Potopa v Genesis

Bible říká, že Potopa trvala 12 měsíců. Pokud tedy byla většina geologických vrstev uložena za jediný rok, pak zkrátka žádné MOY neexistují! A z toho tedy plyne:

  • Není tu žádný čas na údajné biliony „pokusů“, které měly postupně uspořádat náhodné chemikálie až do první živé buňky.
  • Není tu žádný čas na tu úžasnou rozmanitost života, která se měla vyvinout z této předpokládané první prapůvodní buňky.
  • Není tu žádný čas na pomalé genetické mutace, které měly postupně proměnit opice v člověka.
  • Neexistoval žádný „věk dinosaurů“ před 243–66 miliony let.

Není zkrátka čas na to, aby evoluce proběhla!

moy2

Vložení milionů let do Bible klade smrt před Pád člověka. Klikni pro zvětšení.

A tento seznam by mohl pokračovat stále a dál. Ale jde o tohle: Potopa v Genesis 6 nejen že odplavuje myšlenku MOY, ale odplavuje také všechno, co evoluce prostřednictvím MOY nabízí. Připojení MOY k Bibli ve skutečnosti přelepuje biblické texty světskými (tj. „nekřesťanskými“) názory. A tak i když člověk nevěří v evoluci, ale přesto se pokouší přimontovat MOY do Bible, vytváří tím obrovský teologický problém:

MOY vycházejí z horninových vrstev; v těchto vrstvách jsou fosilie (mrtvé organismy). Takže přidání MOY do Genesis 1 nutně staví smrt a nemoci před Adamův hřích (což je v rozporu s Gen. 3).

Toto podkopává samotné evangelium.

Takže stáří Země je pro všechny křesťany důležitým tématem, a je proto mnohem jednodušší přijmout v této věci prosté biblické učení než se snažit vymýšlet nejrůznější teologické „přemety“, jen aby se dosáhlo vložení MOY do Písma. Pokud nejste dobře obeznámeni s těmito různými pokusy přidat dlouhé věky do Písma a proč to nemůže fungovat, pak prosím dříve než si o tom uděláte názor, přečtěte si článek Tvořil Bůh v průběhu miliard let?

Odkazy a poznámky

  1. Radiometrické datování lze ve skutečnosti používat k falšování dlouhých věků. Bylo použito na horninách a fosiliích, jejichž stáří známe, a přesto datovací pokusy uvedly nesprávné údaje. Viz články na webu creation.com/dating.

 

Subscribe
Upozornit na
1 Komentář
Inline Feedbacks
View all comments
jhk - vlasta

No, ono to s tou vírou není tak úplně jednoduché – jak by si mohlo spoustu věřících myslet. Ona víra se přeci spojuje s osobním Kristem – ne nějakým Kristem z vyprávění…….. to je podle mě velmi důležité si uvědomit. Potom to s těmi “miliardami let” ve skutečnosti nemusí být tak jednoznačné – jak do člověka ve školách každý den hustí. Jde totiž o to si uvědomit podstatný rozdíl mezi vírou v “dokonalou/dokonanou oběť za lidské hříchy skrze Krista” – a mezi vírou /zdůrazňuji/ – na – nějakého “historického Krista”… Číst vice »