seti-africa

SETI: vášeň s malou nadějí na úspěch

Jakob HaverVesmír, astronomie Napsat komentář

David F. Coppedge

Z Creation-Evolution Headlines přeložil Václav Dostál, edit. Jakob Haver – 10/2018. Úvodní foto: Pohled na pole radioteleskopů MeerKAT v Jihoafrické republice během výstavby. Tato 64-dílná síť byla otevřena v červenci 2018.

Než aby se nadšenci SETI smířili s tichem, raději budou věřit falešné realitě.

Vášeň, která SETI pohání, je obdivuhodná. Proč ne, kdyby ovšem vedla k iniciativám s větší pravděpodobností na úspěch a pomáhala skutečně těm jediným inteligentním bytostem, které vidíme: lidem.

Proč jsme ještě mimozemšťany nezaslechli?

Protože jsme sotva na samém počátku hledání (New Scientist).

Douglas Heaven omlouvá šedesát let neúspěšného pátrání po mimozemské inteligenci malou oblastí, v níž jsme dosud hledali. Cituje komentář Jasona Wrighta (U Penn), že ten nesmírně velký pátrací prostor podkopává Fermiho paradox – tedy myšlenku, že mimozemšťany bychom už měli dávno slyšet. Avšak Wrightova odezva  nebesům spoléhá na řadu spekulací, které nelze vymezit.

ET, zavoláš Zemi?

Jak srážky neutronových hvězd mohou mimozemšťanům pomoci nám zavolat (Fox News).

Tento článek červeně rámuje jeho bizarní rozměr. Tedy víra, že mimozemšťané by byli schopni ze srážek neutronových hvězd předpovědět supernovy – ta představa, že by mohli využít jejich radiové signály pro účely oznámení nám své existence. Inu, zřejmě se o to zatím ještě nepokusili.

Kde jsou?

Kosmologové používají fotoniku k hledání známek života v Andromedě (UC Santa Barbara).

Díky tučné finanční podpoře z projektu „Revoluční odposlech“ miliardáře Jurije Millera, nasadili Philip Lubin a kolegové z UCSB identifikační techniku, která silně spoléhá na domněnky:

  • „V první řadě a především se domníváme, že tam existuje nějaká civilizace s podobnou nebo vyšší úrovní než je ta naše, která se snaží vysílat informaci o své přítomnosti pomocí optického svazku, možná strukturovaného nějakým typem „řízené energie“, která byla v současnosti vyvinuta zde na Zemi,“ řekl vedoucí výzkumu Andrew Stewart, student Emory University a člen Lubinovy skupiny. „Zadruhé předpokládáme, že přenosová vlnová délka tohoto paprsku je taková, kterou dokážeme detekovat. Nakonec předpokládáme, že tyto světelné signály byly vysílány dostatečně dlouho, abychom je mohli detekovat. Jestliže budou tyto požadavky splněny a síla i průměr tohoto paprsku od mimozemské inteligence bude v souladu s úrovní civilizace Země, pak náš systém tento signál zachytí.“

Tak to by musela být opravdu dlouhá doba: vzdálenost od Andromedy, kde bude Lubinův tým pátrat, je dva a půl milionu světelných let. Zapomeňte na nějakou obousměrnou komunikaci. Je to víc než dostatečně dlouhá doba na to, aby vysílající civilizace vymřela, než k nám to světlo dorazí.“

“Revoluční odposlech” hledá 1 milion hvězd pro signály ET

Sestava radioteleskopů v Jihoafrické republice (Space.com).

To zní optimisticky, ale jeden milion hvězd představuje titěrně maličký zlomek počtu hvězd (viz video od Illustra Media “Kolik existuje hvězd?“): Toto pátrací úsilí lze přirovnat k hledání několika molekul jednoho stébla ve velkém stohu slámy. Je tohle ten nejlepší způsob využití miliardářových peněz? Někdo by měl spočítat, kolik by se dalo za 100 milionů dolarů koupit život zachraňujících vakcín.

(Pozn. VD: V článku „NASA křísí SETI“, publikovaném zde 23. 5. 2018, jsem napsal tuto poznámku: Místo investic do pochybeného hledání mimozemšťanů by bylo vhodné více financovat humanitární organizace, které by zajišťovaly více projektů určených k rozvoji ekonomiky v zaostávajících zemích. Možná, že někde „tam“ existují inteligentní bytosti, ale zde na Zemi existují určitě a to velmi mnohokrát blíž!)

Úspěch! Mimozemská inteligence byla nalezena! Astronauti jsou přece inteligentní, nebo ne? A nejsou na Zemi, že ano?

Uvažování SETI se přesně shoduje s uvažováním inteligentního designu. Obhájci SETI věří, že dokáží rozlišovat mezi přirozenými příčinami (např. pulsary) a inteligentními podněty (působení mysli se záměrem uspořádat něco k účelům komunikace nebo funkční tvořivosti). Ironií je, že tito stejní lidé jsou převážně zuřiví odpůrci hnutí inteligentního designu. Jako příslušníci Darwinova klanu věří svému samotvornému mýtu, že když inteligence mohla povstat z nicoty na naší planetě, tudíž musela vzniknout i na miliardách jiných planet. Těmi jedinými, kdo povolují přístup do BM (Big Media, Velkých medií), jsou kněží BS (Big Science, Velké vědy) a jejich šamani.

Příbuzné čtení

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments