herods-throne

Sál, kde tančila Salome

Pavel AkrmanBible, křesťanství, náboženství 2 Komentáře

V Jordánsku byl identifikován trůnní sál krále Heroda Antipa a nádvoří, kde tančila Salome

Pavel Akrman

Archeologové identifikovali a částečně obnovili trůnní sál krále Heroda Antipa v pevnosti Machaerus (Macheron),1 nacházející se při břehu Mrtvého moře na území Jordánska. Král seděl v polokruhovém výklenku na konci kdysi nádherného královského nádvoří o ploše asi 650 čtverečních metrů, jak bylo tehdy zvykem i pro konání narozeninových hostin.

Pevnost Macheron na území současného Jordánska. ©Vörös Győző

Badatelé jsou přesvědčeni, že právě zde se odehrály události, známé z biblických evangelií, ale i z děl římského historika židovského původu Josepha Flavia. Josephus Flavius uvádí, že tyto události se odehrály právě v Macheronu, na slavnostní hostině na počest Heroda Antipa.2

Jan Křtitel přímo poukázal na nemorální vztah Heroda tetrarchy s jeho neteří – Herodiadou. Ta byla původně vdaná za svého strýce Heroda Filipa. Za tuto svou výtku vůči králi Herodovi byl Jan Křtitel uvězněn v pevnostním paláci Macheron. Ten se nacházel na východním břehu Mrtvého moře, v dnešním Jordánsku.

V době Janova uvěznění Herodes uspořádal narozeninovou hostinu. Během večírku předvedla dcera Herodiady Salome tanec, který Heroda natolik okouzlil, že jí s přísahou slíbil dát jí všechno, oč ho požádá. Na popud své matky Herodiady tedy Salome požádala o hlavu Jana Křtitele. Herodes byl zarmoucen tímto požadavkem a svého slibu litoval, nicméně přísahu již nemohl vzít zpět, a tak jí vyhověl. Výše uvedené události jsou popsány v Matouši 14:1–12 a odehrály se v paláci Macheron na vrcholu útesu.

macheron-02

©Vörös Győző

Obrázek 2: Archeologické průzkumy na území paláce krále Heroda v Macheronu.

Je zajímavé, že ačkoli vykopávky dvora Macheron začaly v roce 1980, místo, kde stál Herodův trůn, zůstalo až donedávna nedotčené. Teprve v průběhu nejnovějších výzkumů objevili maďarští archeologové pod vedením profesora Gyese Vöröse místo,3 na kterém dříve stával mohutný královský trůn. Prof. Vörösh k tomu řekl:

„Během vykopávek jsme opravili mnoho chybných archeologických rekonstrukcí provedených během předchozích vykopávek. Jsme přesvědčeni, že se nám toto biblické drama podaří odhalit do nejmenších detailů, včetně podpěr střechy nádvoří, pod kterým tančila Salome.“

V dobách popisovaných ve svatých evangeliích byl odtud vidět za dobrého počasí kouř stoupající ze zápalných obětí Hospodinu na oltáři jeruzalémského chrámu. V roce 71 po Kristu, během židovského povstání, byla citadela zničena vojáky X. římské legie.

Je povzbuzující, že prostřednictvím takovýchto archeologických nálezů je neustále oživována a ověřována pravdivost a přesnost biblické historie.

Odkazy

  1. Bohstrom, P., trůnní sál krále Heroda, kde “Salome tančila” nalezená v Jordánsku; haaretz.com, 13. prosince 2020.
  2. Antiquities of the Jews, 18.116-119
  3. Vörös, G., Reconstructing Herod’s throne at Machaerus, Biblical Archaeology Review45(5):30–37, 2020.

 

Subscribe
Upozornit na
2 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
jhk - vlasta

— pokračování z předešlého příspěvku – Nadto se dostavili do Betléma mudrci z východu, aby přinesli právě narozenému Králi Slávy dary – zlato, kadidlo a myrhu. Také naprosto bezprostřední výjimečná událost. A takových událostí najdeme ještě před povoláním učedníků další a další. Samotné Kristovo povolání skrze 40 denní půst a cestu pouští a pokoušení samotným Ďáblem nevyjímaje. To byla tehdejší zkušenost, která utvrzovala všechny zúčastněné – že události, které se dějí – nejsou pouze událostmi tehdejšího světa, které jsou podobné všem ostatním, ale že jsou to události, které jsou mnohem významnější… Číst vice »

jhk - vlasta

Naivita, či hloupost některých lidí, kteří nepochopili význam Bible – je přivedla k různým tvrzením typu – to, co je řečené v Bibli není dost pravdivě doloženo – všechno to jsou pouze báchorky, či výmysly. Naivové ……… Žádná jiná kniha co jich na světě je – není tak dobře doložena, jako Bible. Vemme si, že by něco z toho nebylo za dob Kristových nějak významně doloženo v Izraeli. Zkusme si představit, že by ŽIdé pouze věřili nějakým nepodloženým skazkám. Jak by mohli být osloveni Kristem alespoň někteří z nich? Já… Číst vice »

Last edited 1 rok před by jhk - vlasta