oil-rig

Ropa není vždy „fosilní palivo“

Pavel AkrmanCelosvětová Potopa Napsat komentář

Carl Wieland

Z creation.com přeložil Pavel Akrman – 05/2024. Translation granted by Creation.com – přeloženo s povolením od Creation.com.

image

Podcast

Zvuková verze tohoto článku

 

8066oilJe dobře známo, že ropa se může tvořit z pohřbené živočišné hmoty a že uhlí (což je pohřbená vegetace) se v některých případech pod zemí mění na ropu. Již nějakou dobu se řada výzkumníků zaobírá myšlenkou, že ropa může vznikat i z neživých zdrojů, jako metan, z hlubin země. Např. Dr. Thomas Gold (1920–2004) z Cornell University tvrdil, že ropa je „obnovující se prvotní polévka, kterou Země neustále vyrábí za ultra horkých podmínek a za obrovských tlaků. Jak se tato látka přesouvá směrem k povrchu, je napadena bakteriemi, takže se zdá, že má organický původ datovaný do doby dinosaurů.“1

„Surová ropa a zemní plyn mohou být  [v mnoha případech] generovány bez účasti fosilií – Vladimír Kutcherov, Royal Institute of Technology, Švédsko”

Vladimir Kutcherov ze švédského Královského technologického institutu říká, že jeho výzkumný tým nyní přesvědčivě prokázal, že „surová ropa a zemní plyn jsou generovány bez účasti fosilií“.2 Vědci simulovali prostředí hluboko pod zemí ve snaze ukázat, jak by se takové organické látky generovaly z neorganických minerálů teplem a tlakem.3

Tento kontroverzní výzkum v sobě skrývá obrovské důsledky. Jednak neutralizuje pochybnosti kritiků Bible o tom, že v době Noemovy Potopy nemohlo být na Zemi tolik živých tvorů, aby se jimi dala vysvětlit veškerá ropa a plyn.

„Také je postavena do jiného světla myšlenka, že nám dochází ropa.”

Také je postavena do jiného světla myšlenka, že nám dochází ropa, neboť to naznačuje možnost, že mnohem více ropy bude nalezeno hlubinnými vrty a v různých hostitelských horninách.

Rok před tímto oznámením Kutcherov poukázal na to, že existují i některá ropná pole, například ve Vietnamu, která čerpají černé zlato z hornin, jako je žula.4 Pokud by se ropa tvořila pouze z pohřbených organismů, pak by hostitelské horniny musely být jen sedimentární (uložené vodou), nikoli vyvřelé jako je žula.

Odkazy a poznámky

  1. Jak jsme již dříve informovali v: Gushing oil surprise, Creation 27(3):9, 2005.
  2. Pro ropu a zemní plyn nejsou nutné zkameněliny zvířat a rostlin, zjistili švédští vědci, Science Daily, www.sciencedaily.com/releases/2009/09/090910084259.htm, 12 September 2009.
  3. Kolesnikov, A., Kutcherov, V. and Goncharov, A., Methane-derived hydrocarbons produced under upper-mantle conditions, Nature Geoscience 2(8):566–570, 2009.
  4. gLangreth, R., Endless oil?—Radical Russian researchers say we are looking for oil in all the wrong places, Forbes.com, www.forbes.com/2008/11/13/abiotic-oil-supply-energenius08-biz-cz_rl_1113abiotic.html, 13 November 2008.

 

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments