Může člověk vytvořit umělý život – nebude to důkaz proti Bohu?

Není vyloučené, že živý člověk, inteligentní tvůrce, obraz Boží a jeho prodloužená ruka, někdy vytvoří umělý život (záleží samozřejmě na Bohu, zda mu to dovolí). Člověk byl stvořen k obrazu Božímu, a tedy může tvořit tak, jako jeho stvořitel, Bůh.

Velmi mnoho věcí, které člověk už vytvořil v oblasti techniky, už předtím existovalo v přírodě, často to člověk jen okopíroval (křídla, nosné konstrukce, sonar, motor atd.). Bionika je obor, který se zabývá hledáním důmyslných konstrukčních řešení v přírodě pro aplikaci na lidské výrobky.

Pokud člověk někdy vytvoří živou buňku, aniž by použil (zkopíroval genetickou) informaci z přírody, bude to velký důkaz proti evoluci, která říká, že živá buňka kdysi vznikla bez inteligence, bez předchozího života, samovolně, jen následkem blesků a energií a záření působících na chemické prvky. Nic takového se však v laboratoři nekoná, tam se vědci snaží postupovat nikoli bez inteligence, ale právě s největším možným použitím nahromaděných vědomostí třeba z oblasti biochemie.

Konec konců vědci už vytvořili mnoho podobného z toho, co tvoří příroda (močovinu, kostní transplantáty, umělé srdce atd.), a to vše je triumf inteligence, tedy té Boží a předané člověku, nikoli evoluce, která tvoří bez znalostí, záměru, bez sledování určitého cíle. Vytvoření umělého života by tedy byl důkaz pro stvořitele, Boha, ne proti němu!

Pro další informace:
(Ne)umělý život
Rozume, braň se primitivní víře