Fosílie

Jsou to zbytky organismů, které zanechaly stopy v sedimentální hornině.

Existují tři druhy zkamenělin:

  1. otisky – organismus zanechal svůj otisk na skále
  2. odlitky – dutina po organismu, která byla vyplněna jiným materiálem
  3. mineralizace – proces, při kterém byl nahrazen původní materiál organismu, např. kost, minerály

Podmínky vzniku fosílie:

  1. Organismus musí být schopen fosilizace (tvrdé schránky, odolnost, ad.)
  2. Organismus musí být v prostředí, které jej chrání před rozkladem (lepší vodní prostředí než souš)
  3. Organismus musí mít přísnivý charakter sedimentu (písek, jíl, apod.)

Kreacionismus podporuje katastrofickou teorii vzniku fosílií (povodeň, sopečná činnost), která tvrdí, že pro vznik fosílie je nutné rychlé pohřbení organismu. Ke vzniku fosílií mohlo dojít i při nedávné globální katastrofě – celosvětové potopě.

Nesprávná evoluční představa dávných věků vývoje Země za miliony a miliony let vysvěluje vznik fosílií jako náhodu, při které byl souhrou okolností, za dlouhou dobu, nějaký organismus zaplaven usazeninami tak, že nebyl poškozen a zázrakem se nám dochoval.

Živé fosílie

Jedná se o domněle vymřelý živočišný druh, který přežil až do současnosti a který vykazuje znaky organismů žijících podle evolucionistů v prehistorickém období. Příkladem je ryba Latimérie podivná.

Zajímavosti

Zajímavé jsou například otisky hmyzu v jantaru (žlutý sklovitý materiál), který je vlastně mineralizovanou pryskyřicí z jehličnatých stromů dříve se vyskytujících na březích Baltu.

Článek o fosilizovaných měkkých tkáních dinosaurů naleznete zde.