destinylab

Rapování pro Stvořitele

Jakob HaverDůsledky evoluční ideologie Napsat komentář

Současná křesťanská skupina ho přináší do ulic

Z creation.com přeložil Jakob Haver – 06/2020. Translation granted by Creation.com – přeloženo s povolením od Creation.com.

Rozhovor Garyho Batese se členy rapové skupiny Destiny Lab, Davem a Donovanem.

destinylab1Jako teenageři zažili Dave a Donovan1 sami na sobě, jak zhoubné účinky má evoluční učení na mladou mysl. Proto se cítili být povoláni ke sdílení pravdy o biblickém stvoření. Ale jak mohou přimět mladé lidi, aby tomu naslouchali, zejména když informace o stvoření jsou ve společnosti v tak široké míře cenzurovány, kde většina vnímá evoluci jako pravdivou a podloženou „fakty“?

Začátky

Díky svému nadání od Boha se Dave a Donovan rozhodli ke zprostředkování alternativního pohledu použít populární prostředky. To vedlo ke vzniku křesťanské hip-hopové (rap) skupiny nazvané Destiny Lab.

Dave a Donovan spolu dělali muziku dlouho předtím, než se oba stali křesťany. Přestože Dave byl vychováván v křesťanské rodině, už od mladého věku se zajímal o paranormální jevy, a zvláště ho fascinovaly UFO. Žhavý zájem o speciální efekty ho přivedl do Hollywoodu a brzy začal míchat svou mladou víru s hollywoodským sci-fi. Tento silný vliv ho nakonec přivedl k závěru, že autoři Bible považují mimozemšťany mylně za anděly. Když Dave poznamenal, že dinosauři tu žili před milióny let, jeho rodina si uvědomila, že propadl domněnkám evolučního myšlení.2 Jeho bratra to silně překvapilo a vyzval Dava, aby tyto věci hlouběji prozkoumal četbou a sledováním biblických zdrojů. Svítat začalo tehdy, když Dave pod povrchem stále víc rozpoznával celou tu zlověstnou fasádu o UFO, a že taková víra byla plná učení New-Age, které podkopávalo některé základní pilíře evangelia. O této scenérii UFO/mimozemšťani říká: „Ve svém jádru je to víra v materialistickou evoluci, víra, která popírá uznání osobního hříchu a podporuje iluzi vlastního božství. To vede k většímu evolučnímu osvícení vlastní podstaty, jak je psáno: „budete jako bohové“.3

„Ve svém jádru je [víra v UFO] vírou v materialistickou evoluci, která popírá uznání osobního hříchu a podporuje iluzi vlastního božství. To vede k většímu evolučnímu osvícení vlastní podstaty, jak je psáno: „budete jako bohové.”

Donovan, stejně jako všichni jeho známí, byl také hluboce zakořeněn v evolučním myšlení. Říká, že ačkoli byl vychován ve formální církvi, kam pravidelně chodil se svou babičkou, křesťanem nebyl. Ale když uviděl tu změnu u svého přítele Dava, probudilo to jeho zájem. Dave ho začal zásobovat zdroji o stvoření. Páni! Toto Donovanovi skutečně otevřelo oči a uviděl pravdy, obsažené v Písmu.

Cesta ke službě

Přibližně v té době svou společnou hudební tvorbu na čas přerušili. Ale jak nejlépe oslovit „pouliční“ kulturu mládeže, než založit hip-hopovou skupinu? Takže se znovu spojili a zrodila se skupina Destiny Lab. Je ironické, že to byla znovu „evoluce“, která je spojila.

Zatímco někteří křesťanští umělci nahrávají skladby, zpochybňující evoluci a otevřeně podporující stvoření jen občas, pro tyto dva je v jejich skupině a hudbě toto téma hlavním smyslem (raison d’être).

Jejich hudba je někdy komická. Občas se oblékají do opičích kostýmů, nosí bílé laboratorní pláště a na koncertech rozdávají masky opic, aby tuto problematiku zdůraznili. Ale jejich trefné texty jdou přímo k jádru věci. Například ve své písni „Původní hřích“ z alba se stejným názvem zpívají „Ty pradávný hade, sesíláš na tuto planetu kouzlo svých rytých model a toužíš být uctíván.“ Jedna píseň se jmenuje „Evolve or die“ (Přizpůsob se nebo zemři) a je kritikou slavné televizní moderátorky Oprah Winfreyové, která vydala OTT souhlas (tj. výhradní souhlas k vysílání bez možnosti jakékoliv kontroly ze strany mediálního poskytovatele, pozn. překl.) pro guru New Age Eckharta Tolleho, kterého list New York Times označil za „nejpopulárnějšího duchovního autora [amerického] národa.“4 Eckhart věří, že člověk bude muset přijmout myšlenku evoluce, aby se mohl vyvíjet – nebo zemře. Ti „opravdoví“ věřící vědí, že Bůh je v nich, říká Eckhart, a že jen pošetilec se dívá na sebe jako na odděleného od Boha, protože transformace vědomí je další stupeň lidského vývoje, kde se všichni stáváme podobní Bohu.

Mezi další skladby Destiny Lab patří „Kdo jsem?“, „Za dnů Noe“, „Přirozený výběr“, „Záhada UFO“, „Znovuzrozený“ a „Vykoupen Jeho krví“. Mají dokonce píseň o bakteriálním bičíku, malém elektrickém „přívěsném“ motorku v údajně „jednoduchých“ bakteriích.5 Vypadá to, že tito chlapci se vskutku vyznají!

„Lidé často říkají, že rapovou hudbu nemají rádi. Ale zjistili jsme, že hodně lidí ve věku 50 nebo 60 let naše věci miluje. … Jistě, ne každý rap je dobrý, ale DL se snaží prozářit ho světlem ke Kristu.”

Není rapová hudba špatná?

Samozřejmě jsem tuto otázku nemohl pominout, protože spousta rapové muziky je spojena s egocentrickými umělci, kteří propagují nenávistné texty. K tomu chlapci říkají: „Lidé si myslí, že hip-hop nebo rap je nevyhnutelně spojen s určitým životním stylem, jako je například pouliční život atd., Ale tak to není. Je to hudební styl nebo žánr – ne nějaká nedělitelný balíček pravidel. Pro nás je zvláště přitažlivý ten silný lyrický obsah rapové hudby.“

Při bližším pohledu na Žalmy je patrné, že nejspíš byly původně zpívány monofonicky,6 a pravděpodobně a capella (zpěv bez doprovodu hudebních nástrojů, pozn. překl.).7 (Určitě to lze zpětně vysledovat až do velmi rané církve a vypadá to, že stejně tak vypadaly i starověké židovské bohoslužby.) Stejně tak i rap své texty „mluví“. To především umožňuje Destiny Lab (DL) hlásat prostřednictvím své hudby poselství evangelia. Toto zaměření na texty jen zdůrazňuje biblické poselství jejich hudby, díky které se mnoho mladých lidí vůbec poprvé setkává s biblickým učením, a dodávají: „Lidé často říkají, že nemají rádi rapovou hudbu. Ale zjistili jsme, že mnoho lidí ve věku 50 nebo 60 let naše věci miluje. Jakmile uslyší texty, „dostane je to“. V tom vidíme nesmírně povzbuzující potvrzení. Konec konců, lidé se také kolikrát diví, kam všude Ježíš vstupoval, aby kázal evangelium. Jistě, ne každý rap je dobrý, ale DL se snaží prozářit ho světlem ke Kristu.“

Vliv na kulturu

Jejich hudba také poskytla příležitosti setkat se s různými lidmi, zejména z New Age a okultního prostředí. Obzvláště chtěli, abych zmínil (aby to mohli slyšet rodiče a církve), že víra v mimozemšťany a UFO je obrovská a svou vlastní silou řídí populární kulturu. Chlapci často ve své produkci a při svých vystoupeních poukazují na evoluční spojení s myšlenkou mimozemského života8 pomocí citací z materiálů CMI, včetně naší knihy Vpád mimozemšťanů: UFO a spojení s evolucí. Dostávali hodně dopisů od lidí, kteří se chtěli dozvědět více. Proto jim často posílají i svá CD, což otevírá ještě více příležitostí ke svědectví. Říkají, že celá ta oblast UFO/New Age atd. představuje pouze „zprávy o bytostech, které jen krmí a posiluje lidské ego“.

Hlavním odbytištěm jejich hudby je internet, a je k dispozici ke stažení na hlavních portálech, jako jsou Amazon a iTunes. Fyzická CD jsou k dispozici prostřednictvím jejich webových stránek, kde jsou také některé jejich skladby zdarma ke stažení.9 DL se objevili v nesčetných rozhlasových pořadech a internetovém vysílání a jejich videa také můžete vidět na YouTube. Vystupují i na různých sociálních sítích.

Je už pravidlem, že na jejich živých představeních s diváky k nim vždy někdo přistoupí s tím, že texty a písně je přivedly k přemýšlení a chtějí se dozvědět víc. To je potom dobrá příležitost k předání dalších informací o stvoření, včetně kontaktu na web creation.com. Je jasné, že chlapci to nedělají pro peníze nebo pro svou slávu, ale je to součást jejich Velkého poslání. Chápou, jak zásadní dopad má stvoření nebo evoluce na utváření světonázoru lidí, a proto se na to ve svých písních zaměřují.

Chce-li křesťanství šířit pravdu, musí být opravdové

Dave živě poznamenává: „Církev opravdu ztratila mnoho, pokud se nezabývala tématy, která mohou svést lidi na scestí. Evoluce učí lidi, že nejsou ničím víc než zvířetem. V jedné z našich písní nazvané „Planeta opic“, zpíváme „Co čekáme, když si celé lidstvo myslí, že jsou jen náhodnou chybou jako planeta opic? Jen to lidi srazí víc dolů a řeknou si, proč nás má překvapovat, že se děti noří do temnoty, když jim říkáme, že nejsou nic víc než nějaká náhodná shoda okolností.“

Jejich nadšení vychází z toho, že i oni byli velmi blízko tomu stát se dalším přírůstkem do dnešních hrozivých statistik, které ukazují množství mladých lidí opouštějících církev. To bylo do té doby, než si uvědomili pravdu o biblickém stvoření, které jim odkrylo bezbožnou filozofii evoluce. Říkají k tomu:

„Máme píseň s názvem „Test dobrého člověka.” Je v ní použito Písmo ke zdůraznění toho, že nic takového jako „dobrý člověk“ neexistuje, že všichni selhali a nedosahují Boží slávy. Proto je Genesis tak důležitým základem evangelia. Nikdo nemůže plně pochopit evangelium, proč tu jsme nebo kam jdeme, dokud neporozumí původu hříchu [prvním člověkem, Adamem (Římanům 5:12–19, 1 Korintským 15:21–22)]. Evoluce vede lidi k tomu, že se ve svých očích vidí jako dobří – tak, jak se vyvinuli – a že nejsou hříšníci.“

Pseudonymy raperů

“Ahoj, jsem Dave – neboli „Arkalogik“. Mé jméno je odvozeno z mého zájmu o archeologii, která podle mého názoru obrovsky podporuje biblickou historii. Dělám rap a píšu naše texty. Díky Bohu jsme byli povoláni oslavovat našeho Stvořitele a odhalovat velmi jedinečným způsobem podvod evoluce.“

“Ahoj, jsem Donovan – neboli ‘Genetix’. Mé jméno souvisí s mým studiem genetiky. Myslím, že tato oblast je a stále bude drtivým potvrzením toho, že náš Bůh Stvořitel je úžasný konstruktér všeho živého. Dělám rytmus.“

Destiny Lab obvykle neuvádějí svá příjmení, ale nejde jen o obvyklé umělecké důvody. Říkají: „Chceme dát veškerou slávu Bohu – tolik rapu je o egu a vzdávání slávy sobě sama, a my chceme, aby se lidé zaměřili raději na naše poselství založené na stvoření, ne na nás.“

Ze skladby „Šťastný ateista“

Skupina Destiny Lab

Co přesně řekneš svému dítěti, když se na tebe podívá
a zeptá se tě na Boha a zda existuje a zda je skutečný?
A přemýšlí o tom, co se stane, když někdo zemře, zda je nějaké nebe,
a co ten muž na kříži, je mi odpuštěno?
Co přesně odpovíš těm tázavým malým očím,
když už máš vysokou školu a jsi přesvědčený, že to všechno je lež?
Určitě jsi jako malý chodil do nedělní školy, ale to už je dávno.
Teď už se na tyhle jednoduché otázky díváš svrchu, teď znáš jen jediného boha, a to je člověk.
Jsi smutný a stydíš se říct té malé duši,
že v nic nevěříš a nemáš žádný důvod ani naději?

Happy Atheist (Šťastný ateista) – Destiny Lab

Odkazy

  1. Proč jen jména bez příjmení? Viz box “Pseudonymy raperů”.
  2. Viz creation.com/dinosaurs.
  3. Odkaz na Genesis 3:5, kde Pokušitel říká Evě, že může být “jako Bůh”.
  4. McKinley., Jesse, The Wisdom of the Ages, for Now Anyway. New York Times, www.nytimes.com, 9 December, 2010.
  5. Viz DeVowe, S., The amazing motorized germ, Creation 27(1):24–25, 2004; creation.com/flagellum.
  6. “Monophony” pochází z řečtiny pro výraz “jeden zvuk”, tj. jedna melodie se zpívá jednohlasně, bez dalších doprovodných hlasů.
  7. Vokální zpěv bez nástrojů (v italštině “in the way of the chapel”).
  8. Viz creation.com/lifefromplanets.
  9. Zasláním e-mailu jsou písně zdarma k dispozici na www.destinylab.com.
Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments