chemical-evolution

„Průlom” fyziků ohledně vzniku života

Jakob HaverVznik života - chemická evoluce Napsat komentář

Může termodynamika uvolňování tepla vysvětlit chemickou evoluci?

Jonathan Sarfati a Carl Wieland

Z creation.com přeložil Jakob Haver – 10/2018. Permition granted by Creation.com – přeloženo s povolením od Creation.com.

Ateisté musí věřit jedné důležité věci – totiž že život vznikl z neživých chemikálií, na základě procesu zvaného chemická evoluce neboli abiogeneze. Nicméně odborníci v této oblasti dobře vědí, že se k řešení tohoto problému ani zdaleka nepřiblížili. A to je také důvod, proč mediální titulky tak často vytrubují ta nejnovější a nejlepší řešení. Čtenáři si mohou při čtení takových titulků jen mlčky připomenout, že podobné sugestivní chvalozpěvy v minulých letech nikdy problém nevyřešily.

Syntéza proteinů, překládání DNA, přepis m-RNA (CZ titulky)

Nedávno se o něco podobného pokusil Jeremy England, fyzik z MIT (Technologický institut v Massachusetts). Jeho základní myšlenka spočívá v tom, že život je velmi účinný při zvyšování entropie svého okolí: život vstřebává energii a uvolňuje ji ve formě tepla, a tím z podstaty věci narůstá entropie okolí. A samozřejmě, pokud se něco může samo-replikovat, pak to také bude vytvářet více rozptylovačů energie.1,2

Toto bylo věhlasně propagováno jako “převratná myšlenka” o tom, proč máme život. Navzdory nadšení však tato zpráva nenabízí absolutně nic, co by vysvětlovalo způsob, jak by se mohl život vyvinout z neživých chemikálií; to zůstává stále obrovskou, neřešitelnou překážkou. Všechno co vlastně tvrdí je, že to může být termodynamicky výhodné pro již ucelený systém – ale to má ještě nesmírně daleko k vysvětlení mechanismu, jak by k tak obrovskému skoku mohlo dojít. (Tento velmi rozšířený evoluční klam je vyvrácen v dalším článku – Lze odvodit z biologické výhody biologický původ?)

“Navzdory nadšení však tato zpráva nenabízí absolutně žádné vysvětlení, jak by se mohl život vyvinout z neživých chemikálií.”

Podle této analogie by se pak mohlo prokazovat, že pro automobily, které se tu z nahodilých nerostných surovin jen tak objevily, je termodynamicky výhodné mít plnou nádrž paliva a být připraveny k uvolňování energie do okolního prostředí; ovšem pokud by to platilo, ukázalo by se, že je to úplně něco jiného než dokázat, že k takové věci může bez vnější pomoci vůbec dojít.

England bez mrknutí oka prohlásí, že pokud jde o původ života, RNA se sama replikuje. Ne – tak to není; v buňkách se nukleové kyseliny replikují nesmírně složitými operacemi (viz video výše), vždy jeden stavební blok (nukleotid) najednou. Ve skutečnosti se to správně nazývá ligatura: jedna délka RNA může katalyzovat spojení dvou vzájemně odpovídajících chemicky aktivovaných délek RNA – viz článek Je samoreplikace RNA důkazem evoluce? England alespoň ve své vědecké práci používá správné slovo. Ale už nedokáže vysvětlit, jak mohou navzdory všem známým chemickým překážkám vzniknout v původní prapolévce tři vzájemně odpovídající homochirální vlákna vysoce nestabilní molekuly, jako je RNA. Dokonce i sami zastánci “světa RNA” přiznávají, že to celé má spoustu děr, ale i tak tvrdí, že je to pořád lepší, než jiné teorie chemické evoluce.3 Nicméně tím „nejlepším” je to jen na poli klamu, odvozené od jejich předem dané připoutanosti k materialismu.

Tohle všechno je jen takové chození kolem horké kaše, vyhýbání se skutečnému problému, kdy se chemické látky údajně samy o sobě přeměňují na buňky – což ale představuje vznik obrovského množství naprogramovaných informací, které život charakterizují. Kolem tohoto údajného “průlomu” vytvářejí některé antikreacionistické hlasy na internetu mnoho povyku, někteří dokonce stavějí slaměného panáka ohledně údajného překrucování 2LT (2. termodynamický zákon, pozn. překl.) nepoučenými kreacionisty (žel, to je skutečná kritika, vedená ze strany nejvlivnějších vědců fyziky včetně profesora fyzikálního výzkumu – jak se můžete přesvědčit, podíváte-li se do knihy Svět směřuje k zániku, což je srozumitelný průvodce druhým zákonem termodynamiky). Nezbývá jim než doufat, že čtenář Joe Q. si této do očí bijící absence skutečných důkazů o mechanismu nevšimne.

Odkazy a poznámky

  1. England, J.L., Statistical physics of self-replication, Journal of Chemical Physics 139:121923, 2013 | doi:10.1063/1.4818538.
  2. Wolchover, N., This Physicist Has A Groundbreaking Idea About Why Life Exists, Quanta Magazine, 8 December 2014; quantamagazine.org.
  3. For example, Harold S. Bernhardt (Department of Biochemistry, Otago University, New Zealand), The RNA world hypothesis: the worst theory of the early evolution of life (except for all the others), Biology Direct 7:23, 13 July 2012 | doi:10.1186/1745-6150-7-23

 

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments