perfect-planet

Programy v přírodě, věda a Bůh

Pavel AkrmanÚvahy o kreacionismu, stvoření ad. Napsat komentář

Philip Bell

Z creation.com přeložil Pavel Akrman – 10/2022. Translation granted by Creation.com – přeloženo s povolením od Creation.com.

Nedávno přinesly britské noviny skutečně zajímavý titulek:

Přírodopisné televizní pořady Sira Davida Attenborougha a Briana Coxe „odrazují diváky od vědy“, protože ty krásné scény znovu potvrzují víru v Boha.2

(Redakční poznámka: viz např. úžasný snímek Naše planeta (50 min.), volně přístupný na YouTube kanálu NETFLIX, lze si zapnout české titulky)

perfect-planet-01

Planet Earth

Obr. 1.:  Obal DVD k významnému dokumentárnímu seriálu BBC o divoké přírodě Planeta Země (2006).

Článek vznikl v reakci na zveřejnění nové studie o vlivu dokumentárních filmů o vědě a přírodě.3 Studentům bez víry v Boha („ne-teistům“) byly ukázány krátké úryvky videa z několika zdrojů. Některé záběry byly navrženy tak, aby vzbuzovaly úctu (ze série Planeta Země4), zatímco jiné klipy byly vybrány buď ze všedních nebo zábavných zdrojů. Po vyhodnocení odpovědí studentů bylo zjištěno, že snímky ukazující vznešenost přírody výrazně zvýšily víru studentů v uspořádanost přírody, třebaže to připisovali evoluci. Nepřekvapilo, že u věřících lidí, kteří sledovali takové záběry, se projevil zvýšený pocit úžasu. Deník Daily Mail v komentáři ke zprávě uvedl, že „tato zjištění ukazují, že tento respekt odvádí „teisty“ od vědeckých vysvětlení“ — čímž samozřejmě mysleli od „evolučního vysvětlení“.

„Takže sekulárně smýšlející lidé jednak uznávají, že nádherně vytvořené přírodní programy jen utvrzují víru náboženských lidí v Boha Stvořitele, a zároveň vyjadřují obavy, že jejich vlastní světonázor dostává na frak!”

Takže sekulárně smýšlející lidé jednak uznávají, že nádherně vytvořené přírodní programy jen utvrzují víru náboženských lidí v Boha Stvořitele, a zároveň vyjadřují obavy, že jejich vlastní světonázor dostává na frak! Nicméně přijmout, že neuvěřitelné divy přírodního světa (zejména ti ohromující tvorové na výstavách) mohou být výsledkem neplánovaných, zcela náhodných, neřízených procesů, vyžaduje určité úsilí. To však historický příběh evoluce přesto vyžaduje. Připomíná to zmínku apoštola Petra o lidech v „posledních dnech“, posmívajících se křesťanství – těch, kteří záměrně zapomínají nebo přehlížejí svědectví Bible, že tento svět byl stvořen „slovem Božím“ (2. Petr 3:3–5).

Není tedy divu, že navzdory opakovaným tvrzením o „milionech let“ a „evoluci“, která taková vyprávění o přírodě okořeňují, to u některých lidí vzbuzuje pocit možnosti řádu a designu. To nám připomíná slova apoštola Pavla o Božích „neviditelných věcech“, které jsou ale zjevné z Jeho stvoření, takže nevěřící jsou „bez výmluvy“ (Římanům 1:20).

Stvoření je nepopiratelné

Douglas-Axe

Douglas Axe. Discovery Institute

Zajímavé čtení přináší nedávná kniha od Douglase Axe: Nepopiratelné: Jak biologie potvrzuje naši intuici, že život je navržen.5 Dr. Axe má za sebou znamenitou kariéru na několika předních univerzitách a špičkových výzkumných ústavech v USA a Velké Británii. Avšak jeho nesouhlas s darwinovskou evolucí znamenal – navzdory jeho působivému životopisu6 – že nyní pokračuje ve svém výzkumu v rámci komunity „Inteligentního designu“ (ID); v současnosti je ředitelem Biologického ústavu.7 Myslím, že by se asi usmíval nad „odhaleními“ studie, o které jsme hovořili dříve. Jako inženýr, z něhož se stal molekulární biolog, který zkoumal komplexitu proteinů (a publikoval o tom) na předních světových institucích věří, že „žádné technické slátaniny nemohou změnit fakt, že je extrémně nepravděpodobné, aby to vše fungovalo z náhodných příčin.”8

Bibličtí kreacionisté již léta zdůrazňují, že přírodní výběr nemůže vytvořit nic nového. Spíše, jak i sám název napovídá, může pouze vybírat z něčeho, co již existuje. Navíc evolucionisté neumí prokázat, že genetické mutace mohou poskytnout něco nového, s čím by mohl pracovat přírodní výběr. Axe píše:

“Pokud přírodní výběr skutečně utvářel život, pak byl … dost obratný na to, aby přeměnil obyčejné na neobyčejné, a dost moudrý na to, aby věděl, kdy je tato práce dokončena.”9

Jinými slovy, život vypadá navržený, protože je navržený. „Život je tajemství a mistrovské dílo – přetékající množstvím dokonalých kompozic,“10 píše, a dále zdůrazňuje:

„Jestliže nikdo neměl v úmyslu, aby pavouci předli sítě, pak vznikli pavouci náhodou, takže naše intuice o designu je klamná. Pokud to ale někdo udělal, pak byli pavouci navrženi záměrně, a to znamená, že evoluční popis je klamný.“11

Axe nepochybuje o tom, že úžasné zázraky přírodního světa svědčí o „někom“.

Bůh Stvořitel je nepopiratelný

Axe ve své knize uvádí mnoho správných věcí o biologii a designu, ale je osvěžující vidět také zmínku o Stvořiteli. To je neobvyklé v publikaci s „mluvou ID“ – kde se Designér obvykle téměř nebo vůbec nezmiňuje, podobně jako v příběhu o „slonu v místnosti“. Autor píše:

„Když se jen podívám na ten důmyslný pohyb, šplhání, plavání, vzlétání, kvetení, páření, dýchání, předení, sporulace, umění úniku a boje, pak mi nedává smysl nic jiného, než že to vše pochází z mysli Boha.”12

„Někdo by si mohl myslet, že uznání Boha Stvořitele ve společnosti, která tvrdí, že si cení tolerance, by mělo být přinejmenším přípustné. Není to tak; a mnozí vědci, kteří vybočili z řady, to zažili na vlastní kůži.”

A opravdu, „… běžná věda a zdravý rozum nás přirozeně vedou k tomu, že život připisujeme Bohu, a takto usuzují dokonce i děti ateistů “.13 Je povzbudivé vidět leadera v komunitě ID, který ve svých myšlenkách projevuje takovou upřímnost – třebaže jeho kniha neposkytuje ucelený biblický kreacionistický rámec (vyhýbá se například diskusi o záznamu Genesis). Axe dává jasně najevo, že alespoň pro něho je Bůh osobní, je tím, kdo nám rozumí, a jehož přítomnost lze vnímat.14 A i když kniha výslovně nemluví o jeho křesťanství, nedávno to sám potvrdil v interview pořadu Premier Christian Radio.15

Někdo by si mohl myslet, že uznání Boha Stvořitele ve společnosti, která tvrdí, že si cení tolerance, by mělo být přinejmenším přípustné. Není to tak; a mnozí vědci, kteří vybočili z řady, to zažili na vlastní kůži.16 Reakce vůči opozici často vede k rychlé akci – stažení publikovaných článků a obětování kariéry na oltář sekulárního humanismu. Viz například studie o biomechanice lidské ruky (2016); čínští vědci udělali fatální „chybu“ v tom, když se odvolali na Stvořitele kvůli zjevnému záměru.

Historii Genesis nelze pominout

the-huntObr. 3.:  BBC  Obal DVD k dokumentárnímu seriálu BBC The Hunt (2015).

Je povzbudivé vidět některé výzkumníky ID vyznávat víru v existenci Inteligentního návrháře. Nicméně s největšími životními otázkami, jako je původ zla, se můžeme adekvátně vypořádat pouze tehdy, pokud je výslovně uveden ucelený biblický rámec. Ano, Bůh je sice v určitém smyslu zodpovědný za to, co Axe nazval „uměním úniku a boje“, ale to je důsledkem až Jeho prokletí stvořeného řádu (Genesis 3:14–19) po Pádu lidstva (Genesis 3:6–7). Před vstupem hříchu neexistovala žádná masožravost ani lov kořisti, a veškeré Boží stvoření bylo dokonalé – bylo „velmi dobré“ (Genesis 1:29–31).

To neznamená, že nemůžeme ocenit podívanou na bojové umění mezi různými predátory a jejich kořistí, které se odehrávají na našich televizních obrazovkách. Pozoruhodné příklady toho jsou vystaveny v dalším přírodopisném dokumentu pod názvem The Hunt (Lov),17 (vyprávěný Davidem Attenboroughem), který spadá do úžasné, dechberoucí kategorie. Ať už se díváme na tygry, lvy, kosatky, vlky, gepardy, lední medvědy, modré velryby nebo harpyje pralesní, jsme neustále ohromováni tou ryzí krásou, hbitostí, půvabem, rychlostí a vynalézavostí jak predátorů, tak i jejich kořisti. Jak Axe dává jasně najevo, tyto vlastnosti nemají žádné evoluční vysvětlení a mohou být pouze výsledkem účelného designu.

Popírání Boha je neomluvitelné

I když člověk hříchem zkazil původní dokonalé Boží stvoření, i tak nám svět stále poskytuje dostatek důkazů o Jeho Stvořiteli. „Krásu“ a „respekt“, které v dnešním naturalistickém světě uznávají i nekřesťanští badatelé, studenti i novináři, nám říkají něco důležitého – že autorem přírody je Úžasný Bůh:

Hoden jsi, Pane a Bože náš, přijmout slávu a čest i moc, neboť jsi stvořil všechny věci, z tvé vůle byly stvořeny a trvají. (Zjevení 4:11)

Oficiální trailer k dokumentárnímu seriálu BBC

Odkazy a poznámky

 1. Upravená verze článku, který se poprvé objevil v Prayer News, CMI-UK/Europe, April 2017.
 2. Anon, Daily Mail, UK, 12 September 2016.
 3. Valdesolo, P. et al., Awe and scientific explanation, Emotion 16(7):937-940, October 2016.
 4. Ta se vysílala v roce 2006. Na svou dobu to byla jistě ohromující, špičková série; nezaměňovat s jinou od BBC, Planet Earth II, 2016.
 5. Viz také: Tay, J., A review of Undeniable: How biology confirms our intuition that life is designed, Journal of Creation 31(2):47–50, August 2017.
 6. Nebo ‘CV’, výstižný latinský výraz znamenající „běh života“ – známý v USA a Kanadě jako résumé (francouzsky „shrnutí“).
 7. „Nezisková výzkumná organizace založená v roce 2005 za účelem rozvoje nového přístupu k biologii“, biologicinstitute.org.
 8. Axe, D., Undeniable, HarperCollins, New York, p. 100, 2016.
 9. Ref. 8, p. 85.
 10. Ref. 8, p. 76.
 11. Ref. 8, p. 88.
 12. Ref. 8. P. 185.
 13. Ref. 8, p. 232.
 14. Ref. 8, p. 254–255.
 15. Unbelievable? Is design in nature undeniable? Premier Christian Radio (UK), 26 November 2016.
 16. Bergman, J., Slaughter of the Dissidents: The Shocking Truth about Killing the Careers of Darwin Doubters, Leafcutter Press, Southworth, WA, 2008.
 17. The Hunt: Nothing Is Certain, BBC Earth, 2015.

 

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments