darwin_day

Proč proběhl „Darwinův den“ bez fanfár

pavelkabrt Ostatní, různé Napsat komentář

Brian Thomas, M. S.

(Z www.icr.org/ přeložil M. T. – 02/2012. Článek uveřejněn na stránkách ICR)

Charles Darwin se narodil 12. února 1809, ale „Darwinův den“ 12. února 2009 slavilo už jen pár lidí. Jeden texaský novinář si na tuto malou pozornost stěžoval a také na skutečnost, že 40 procent Američanů se přiklání ke kreacionizmu a zhruba třetina Texasanů věří v to, že lidé a dinosauři žili v téže době.

Lamar Hankins napsal v rubrice Názory čtenářů v časopisu San Marcos Mercury:

  • Čekám na shodu expertů v otázce toho, co platí… Evoluční biologové i jejich kolegové z příbuzných oborů se shodují v tom, že evoluční teorie je mimo veškerou pochybnost dokázána. Jelikož nejsem biologem, myslím, že je rozumné přijmout tenhle vědecký závěr, že evoluční teorie je pravda (1).

A dodal,

  • „Nikdo nemůže ověřit, zda Bůh stvořil Zemi a všechny její obyvatele za šest dní před nějakými 10 000 lety. To, co víme je, že dnešní empirické důkazy svědčí o tom, že organizmy existují na Zemi už 3.5 miliardy let“ (1).

Z dějin však víme, že vzájemná shoda odborníků může být chybná. Navíc Hankinsova tvrzení ignorují fakt, že mnoho badatelů otevřeně přiznává, že se evoluční teorie potýká s celou řadou problémů (2).

Lze-li testovat víru, že „organizmy existují na Zemi 3.5 miliardy let“, proč potom nelze také týmiž technikami otestovat „víru, že Bůh stvořil Zemi“ před několika tisíci lety? Vědci by potřebovali stroj času, aby opakovanými pozorováními zjistili, která z obou teorií je pravdivá. Ale oba zmíněné modely lze otestovat nepřímo, vzájemným srovnáním, bez stroje času. Mnoho Američanů a mezi nimi řada vědců podepsali Manifest nesouhlasu vědců s darwinizmem, otestovali evoluční model a zjistili, že je nevyhovující (2).

Kdyby však evolucionisté měli připustit, že kreační model lze testovat, zkoumat a uvažovat o něm, pak by se museli vzdát své „převahy“ v celé debatě a riskovali by, že ztratí svůj taktický argument „nestydíte se za svou nevědomost“? Evolucionisté se raději stvoření vysmívají, než aby ho seriózně zkoumali, a soudě podle statistických údajů, které citoval Hankins, myslící Američané tuto taktiku poznají. Asi by víc těchto Američanů přijímalo ochotněji evolucionistické názory, kdyby byly opřeny o dostatečně pádné důkazy.

Záplava pochyb však oprávněně nahlodává materialistický příběh o původu vesmíru i života. Tenhle příběh totiž tvrdí, že veškeré jsoucno vzniklo bezdůvodně z nicoty, že hvězdy a planety se uspořádaly z prachových oblaků, aniž by existoval někdo, kdo by všechny procesy s tím spojené řídil, a že živé buňky vznikly z anorganické hmoty navzdory faktu, že život nikdy nevzniká z anorganických chemikálií, ani v přírodě, ani v té sebelépe vybavené laboratoři.

Proč se Darwinův den v Americe už masově neoslavuje? Ne proto, co Američané o evoluci nevědí, ale proto, co o ní vědí.

Odkazy

  1. Hankins, L. W. Freethought San Marcos: A solution to the post-Super Bowl blahs. San Marcos Mercury. Posted on smmercury.com February 7, 2012, accessed February 13, 2012.
  2. A Scientific Dissent from Darwinism. Discovery Institute. Posted on discovery.org, accessed February 13, 2012.
Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments