darwin-roadshow

„Darwinův den“ už bez fanfár

pavelkabrtOstatní, různé 1 Komentář

Brian Thomas, M. S.

(Z www.icr.org/ přeložil M. T. – 02/2012. Článek uveřejněn na stránkách ICR)

Poznámka redakce 22. 2. 2023: Každoroční oslavy “Darwinova dne” u příležitosti jeho narozenin rok od roku slábnou. To se snaží zvrátit řada různých společností a aktivit. Nicméně při dvousetletém “velkém výročí” v roce 2009 bylo jasné, že tyto oslavy jsou udržovány už jen uměle.

V souvislosti s Darwinovými narozeninami 12. února také pořádá americká společnost TriCEM každoročně tzv. „Darwin Day Roadshow“ – evoluční vědci cestují po Severní Karolíně, aby přinášeli své myšlenky do škol a dalších komunit.

Pro učitele ani pro školy to nepředstavuje žádné náklady, a společnost dokonce rozdává zdarma širokou sbírku evolučních výukových materiálů. Novinkou pro letošní rok 2021 je otevření online Roadshow, s jejíž pomocí bude možné virtuálně navštívit (= ovlivňovat, masírovat) kteroukoli školu ve Spojených státech.

Vzhledem k všeobecně známé a trvalé masivní propagandě evoluční teorie je poněkud úsměvné prohlášení společnosti TriCEM na svých webových stránkách:

„… uznáváme a ceníme si všech dimenzí rozmanitosti. Zavázali jsme se respektovat inkluzivnost a rovnost na všech úrovních, bez ohledu na sociálně definovanou rasu, etnickou příslušnost, věk, genderovou identitu nebo vlastní přesvědčení, stav, povolání, náboženství, imigrační status, sexuální orientaci či socioekonomický status.” (3)

Ani se neodvažuji pomyslet na to, že by takto mohli svobodně působit a šířit svou literaturu na všech školách kreacionisté například v ČR. To by bylo zvednutého prachu, to by bylo zapálených protestů, demonstrací a žalob na školy, které by takový program náhodou zařadili do svého učebního plánu… (PA)

Charles Darwin se narodil 12. února 1809, ale po 200 letech slavilo „Darwinův den“ 12. února 2009 už jen hrstka lidí. Jeden texaský novinář si na tuto malou pozornost stěžoval a také na skutečnost, že 40 procent Američanů se přiklání ke kreacionizmu a zhruba třetina Texasanů věří v to, že lidé a dinosauři žili v téže době.

Lamar Hankins napsal v rubrice Názory čtenářů v časopisu San Marcos Mercury:

Čekám na dohodu expertů v otázce toho, co vlastně platí … Evoluční biologové i jejich kolegové z příbuzných oborů se shodují v tom, že evoluční teorie je mimo veškerou pochybnost dokázána. Jelikož nejsem biologem, myslím, že je rozumné přijmout tenhle vědecký závěr, že evoluční teorie je pravda (1).

A dodal,

„Nikdo nemůže ověřit, zda Bůh stvořil Zemi a všechny její obyvatele za šest dní před nějakými 10 000 lety. To, co víme je, že dnešní empirické důkazy svědčí o tom, že organizmy existují na Zemi už 3.5 miliardy let“ (1).

Z dějin však víme, že vzájemná shoda odborníků může být chybná. Navíc Hankinsova tvrzení ignorují fakt, že mnoho badatelů otevřeně přiznává, že se evoluční teorie potýká s celou řadou problémů (2).

Lze-li testovat víru, že „organizmy existují na Zemi 3.5 miliardy let“, proč potom nelze také týmiž technikami otestovat „víru, že Bůh stvořil Zemi“ před několika tisíci lety? Vědci by potřebovali stroj času, aby opakovanými pozorováními zjistili, která z obou teorií je pravdivá. Ale bez stroje času lze oba zmíněné modely otestovat pouze nepřímo, vzájemným srovnáním. Mnoho Američanů a mezi nimi řada vědců podepsali Manifest nesouhlasu vědců s darwinizmem, otestovali evoluční model a zjistili, že je nevyhovující (2).

Kdyby však evolucionisté měli připustit, že kreační model lze testovat, zkoumat a uvažovat o něm, pak by se museli vzdát své „převahy“ v celé debatě a riskovali by, že ztratí svůj taktický argument „nestydíte se za svou nevědomost“? Evolucionisté se raději stvoření vysmívají, než aby ho seriózně zkoumali, a soudě podle statistických údajů, které citoval Hankins, myslící Američané tuto taktiku poznají. Asi by víc těchto Američanů přijímalo ochotněji evolucionistické názory, kdyby byly opřeny o dostatečně pádné důkazy.

Materialistický příběh o původu vesmíru i života však oprávněně nahlodává záplava pochyb. Tenhle příběh totiž tvrdí, že veškeré jsoucno vzniklo bezdůvodně z nicoty, že hvězdy a planety se uspořádaly z prachových oblaků, aniž by existoval někdo, kdo by všechny procesy s tím spojené řídil, a že živé buňky vznikly z neživé hmoty navzdory faktu, že život nikdy nevzniká z anorganických chemikálií, ani v přírodě, ani v té sebelépe vybavené laboratoři.

Proč se Darwinův den v Americe už masově neoslavuje? Ne proto, co Američané o evoluci nevědí, ale naopak proto, co o ní vědí.

Odkazy

  1. Hankins, L. W. Freethought San Marcos: A solution to the post-Super Bowl blahs. San Marcos Mercury. Posted on smmercury.com February 7, 2012, accessed February 13, 2012.
  2. A Scientific Dissent from Darwinism. Discovery Institute. Posted on discovery.org, accessed February 13, 2012.
  3. TriCEM, Our mission- Equity and Inclusion. https://tricem.org/our-mission/
Subscribe
Upozornit na
1 Komentář
Inline Feedbacks
View all comments
jhk - vlasta

Příznivcům i nepříznivcům kreacionismu vyřizuji pozdrav od Pavla Kábrta, daří se mu v rámci možností dobře, mluvil jsem včera s jeho ženou. (PA) – skvělá zpáva – děkujeme. Vědci by potřebovali stroj času, aby opakovanými pozorováními zjistili, která z obou teorií je pravdivá. – pro mě by stačilo to vidět pouze jednou. Nebo by snad tito vědci nemohli věřit svým očím? ))))) a že živé buňky vznikly z neživé hmoty navzdory faktu, že život nikdy nevzniká z anorganických chemikálií, ani v přírodě, ani v té sebelépe vybavené laboratoři. – zatím… Číst vice »