natural-selection is not evolution

Přírodní výběr ≠ evoluce

Jakob HaverEvoluce organizmů Napsat komentář

Marc Ambler

creation.com přeložil Jakob Haver – 08/2018. Translation granted by Creation.com – přeloženo s povolením od Creation.com.

Poznámka redakce:  Anglický výraz „natural selection” se u nás překládá tak trochu nešťastně dvojím způsobem:  buď jako přirozený výběr nebo jako přírodní výběr. Slova se zaměňují díky své podobnosti, obsahově to však není zcela správné – přirozený výběr je podmnožinou přírodního výběru.

To proto, že „příroda” obsahuje dvě složky selekce – jednak výběr v důsledku vlivu daného prostředí (v angličtině „environmental selection”) a potom genetický, tedy pohlavní výběr (v angličtině „sexual selection”), přičemž obojí je „přírodní” („natural”).

A proč je v češtině přirozený výběr jen pohlavním výběrem? To nám bude jasnější např. podle toho, zaměníme-li u slova „přirozený” poslední písmeno „ý” za „í” a ihned dostáváme český název pro pohlavní orgány.

Mluvíme-li tedy o přírodním výběru, máme na mysli obě složky selekce – jak vlivem prostředí, tak i přirozenými, genetickými změnami (včetně mutací), předávané potomkům. Přirozený výběr pak logicky znamená pouze pohlavní výběr. (PA)

Toto je důležitá „rovnice”,1 kterou by měli znát všichni lidé, totiž že „přírodní výběr se nerovná ( ) evoluci”.2 Křesťané by ji měli znát proto, aby se nenechali podvést, a evolucionistům by měla být připomínkou, že mají stále ještě spoustu práce, aby mohli tvrdit, že už přišli na mechanismus evoluce.

Jak často slýcháváme, že za důkaz evoluce je používán příklad přírodního výběru. Změny velikostí, barev, druhů kůže a tvarů se často vystavují jako výkladní skříň evoluce. Tato taktika hozené udičky s návnadou byla a je předkládána za pravdu tak masově, tudíž není divu, že je dosud stále používána nebo že ji lidé stále přijímají.

Už samotný termín by měl lidem napovědět, že tu něco chybí. Pokud se zamyslíme nad pojmem „výběr”, tak podle naší běžné každodenní zkušenosti si vybíráme z něčeho již existujícího. Představte si, že jste vyzváni k výběru karet z balíčku. Můžete vybírat karty z balíčku třeba každou sekundu až do konce svého života, ale nikdy nevyprodukujete nic jiného, než jen různě poskládané skupiny stejných karet. Nemohli jste vytvořit nic nového – mohli jste pouze přeházet karty nebo odstranit karty či přidat karty z jiného stávajícího balíčku.

„Zamyslíme-li se nad pojmem „výběr”, tak podle naší běžné každodenní zkušenosti si vybíráme z něčeho již existujícího.”

Pokud vás iluzionista požádá o výběr karty z balíčku a překvapí vás něčím novým, víte, že je to jen iluze, pouze eskamontérský trik. Pokud evolucionisté tvrdí, že z balíčku vytáhli něco „nového”, potřebujeme se naučit jejich kejkle rozeznávat. Výběr se provádí vždy jen z již existující řady nebo škály; nevytváří se tu nic nového.

Tuto ilustraci můžeme stejně tak dobře použít i pro „výběr” v biologickém kontextu. Moudrý Stvořitel znal různá prostředí, kterým se jeho stvoření po Pádu a prokletí, zejména pak po Potopě za Noemových dnů muselo přizpůsobit, aby přežilo. Genetickou informaci každého stvořeného „druhu” vybavil „bohatě prostřenou tabulí“ různých variant jejich uspořádání. Patří sem takové vlastnosti, které by mohly být ovlivňovány životním prostředím: celková velikost rostliny, zvířete nebo osoby; velikost jednotlivých orgánů nebo údů, jako jsou zobáky a čenichy, velikost listů, barva pokožky či vlasů a délka, struktura a barva peří. Všechny tyto a mnohé další variace byly naprogramovány do DNA Jeho stvoření s ohledem na to, jak se populace různých druhů přemísťovaly do nových prostředí, aby rozvinutí těchto odchylek umožnilo jednotlivcům v tomto prostředí přežít. Jedinci s těmito odlišnostmi je potom předali dál svým potomkům. Když se tyto rozdíly a lokalita u populace, která tyto změny vyjadřovala, staly dostatečně odlišnými, bylo potom možné třídit je do různých „rodů”. V žádném z těchto procesů výběru však nebyla nikdy přidána nová informace. Ta může být jen zachována či ztracena, ale nikdy ne získána.

cardsKreacionistický chemik / zoolog Edward Blyth (1810-1873) napsal o přírodním výběru asi 25 let předtím, než ho Darwin zneužil k podpoře své evoluční teorie. Blyth viděl jasně tento pozoruhodný jev jako výsledek prozřetelnosti všemohoucího, vševědoucího, geniálního Boha Stvořitele.

Znajíce Boží zálibu v kráse (odrážející se u mužů a žen, stvořených podle jeho obrazu), měl Bůh nepochybně také na mysli velkolepou rozmanitost ptáků, ryb, psů a koček, které jsme my  pomocí „umělého výběru” vyšlechtili spíše čistě pro „krásu”, než kvůli přežití.3

Ale ať už je variace vybírána přirozeně v důsledku působení prostředí, nebo uměle chovateli pro určitou vlastnost, stále platí, že „výběr” se uskutečňuje z již existujících genetických informací. Není vytvořeno nic nového.

„Evoluce zoufale potřebuje „přírodní vynález”, „přírodní novinku” a „přírodní stvoření.”

Patentové právo u výrobku vyžaduje, aby zahrnoval určitý „tvůrčí posun”, má-li být patentován. Pouhé změny v designu již stávajícího produktu nelze patentovat. V tomto ohledu byly proti patentovým právům vedeny mnohé právní boje. Evoluce potřebuje tu stejnou věc – „tvůrčí posun”, nějaký nový orgán nebo část těla, k jehož vytvoření napomohla nová informace v DNA, která tam dříve nebyla. Navzdory obrovským finančním prostředkům, které byly v univerzitách a výzkumných institucích na evoluci vyhozeny, nebylo nikdy prokázáno, že přírodní výběr tento druh „tvůrčího posunu” přináší.

Současní darwinisté se odvolávají na mutace jako na mechanismus, který poskytuje tuto novost a odtud potom „přírodní výběr” vybírá. Evolucionisté by se ale pak měli v obhajobě své teorie zaměřit na mutace namísto „přírodního výběru”. Když se podíváme podrobněji na příklady nových genetických informací nebo tělesných orgánů vytvořených mutacemi, tak ty zpravidla ukazují na takové případy, jako jsou bezkřídlí brouci4 na ostrovech nebo nelétající kormoráni na galapážských ostrovech.5 Problém s těmito příklady je zjevný. I když mohou těmto tvorům přinést ve specifickém, velmi neobvyklém prostředí určitý prospěch, do DNA nebo částí těla se nepřidává nic „nového”. Ve skutečnosti se jedná o ztrátu nebo poškození existující genetické informace.6

Evoluce zoufale potřebuje „přírodní vynález”, „přírodní novinku” a „přírodní stvoření”. „Přírodní výběr” jako důkaz číslo jedna pro evoluci prostě neobstojí. Spíše je to úžasná pocta Božímu plánu a Jeho prozřetelnosti pro padlý svět. Přírodní výběr ≠ evoluce.

Odkazy a poznámky

  1. This is not really an equation; the precise mathematical term is an inequality.
  2. The mathematical symbol ≠ means ‘is not equal to’.
  3. In the hands of sinful, fallible humans subject to vanity, etc. the world of show-breeding has taken things to extremes beyond anything that can be justified (or even classed) as aesthetic. This is especially so when it involves defects and deformities that cause serious health problems to the dogs themselves. See Cosner, L, ‘Parade of mutants’, creation.com/pedigree, Creation 32(2) 28–32, 2010.
  4. See creation.com/beetle-bloopers.
  5. See creation.com/galapagos-birds.
  6. The Frog to a Prince DVD available from CMI shows well-known evolutionist Richard Dawkins stumped by a request to provide examples of addition of genetic information from mutations. creation.com/Dawkins-stumped

 

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments