koaly

Příjemnou vůní pastilek proti kritikům

Pavel AkrmanCelosvětová Potopa 1 Komentář

Carl Wieland

Z creation.com přeložil Pavel Akrman – 12/2022. Translation granted by Creation.com – přeloženo s povolením od Creation.com.

Odpůrci biblického stvoření často používali koalu jako příklad zvířat, jejichž strava je podle nich příliš specializovaná na to, aby dokázali bez ní migrovat z pohoří Ararat až do jihovýchodní Austrálie.

Poukazují na to, že koaly by musely projít přes obrovská území, na nichž se nevyskytují žádné stromy eukalyptů (gumovníků). Koaly se výhradně živí právě listy těchto stromů, takže cestu by nemohly přežít.

Reakce kreacionistů na takovou kritiku se soustředila především na dva faktory, ačkoli nyní jsou známy i další důležité informace posilující tuto odpověď.

Nejprve ty dva původní body:

  1. Vegetace v oblasti se může velmi rychle měnit podle povětrnostních podmínek. Po Potopě a následující době ledové včetně období tání muselo dojít k masivním posunům ve vzorcích srážek po stovky let.1,2 Nemůžeme vědět s jistotou, které stromy kde rostly v raných stoletích po Potopě, ale muselo dojít k velkým změnám. Například existují důkazy že oblasti, které jsou nyní suché a neplodné, kdysi pokrývaly obrovské lesy. A tam mohly růst eukalypty po celé trase migrace.
  2. Koalí předek byl nepochybně mnohem méně specializovaný než jeho dnešní více „de-evoluční“ odrůda. To analogicky platí i pro chov moderních plemen zvířecích domácích mazlíčků, kteří často vyžadují mnohem náročnější podmínky než jejich odolnější předci „divokého typu“. Specializace pod tlakem přírodního výběru znamená, že dceřiné populace nesou pouze část genetických informací rodičovských populací. To, že dnešní koaly se živí jen listy gumovníků neznamená, že jejich předkové si nepochutnávali na mnohem širší nabídce potravy.

A navíc:

Nyní se to jeví tak, že koalí známá výhradní strava z gumovníkových listů je spíše behaviorální závislostí než genetickou neschopností jíst nebo trávit jiné druhy potravy.

Opravdu se zdá, že koaly chované ve volné přírodě se živí výhradně listy eukalyptu a bez nich nemohou žít. Jejich těla se doslova nasáknou pronikavým eukalyptovým olejem, až potom voní jako chlupaté bonbony proti kašli.3

„… opojné látky … mládě koaly je doslova „posedlé“ mateřským mlékem s příchutí eukalyptu.”

Ale podle Rolanda Siegela, psychofarmakologa z UCLA, se tato závislost na zmíněných opojných látkách učí v raném věku; mládě koaly je doslova „posedlé“ mateřským mlékem s příchutí eukalyptu. Přesto osiřelé koaly odchované bez jakéhokoli kontaktu s těmito látkami „mohou prospívat při stravě kravského mléka, chleba a medu.“4

Koaly se proto stejně tak dobře mohly stát závislé na exkluzivní stravě gumovníků až po svém příchodu do Austrálie.

Odkazy

  1. Oard, M., An Ice Age Caused by the Genesis Flood, Technical Monograph, Institute for Creation Research, San Diego, California, 1990.
  2. Austin, S. A., Baumgardner, J. R., Humphreys, D. R., Snelling, A. A., Vardiman, L. and Wise, K. P., Catastrophic plate tectonics: a global Flood model of earth history. Proceedings of the Third International Conference on Creationism, Creation Science Fellowship, Pittsburgh, Pennsylvania, 1994.
  3. Spinney, L., Animals seeking oblivion, New Scientist 143(1945):29, 1994.
  4. Spinney, Ref 3.

 

 

Subscribe
Upozornit na
1 Komentář
Inline Feedbacks
View all comments
jhk - vlasta

Ad. 1 – tomu nemusíme moc věřit. Již dávno proběhl v televizi dokument o tom, že pod saharskou pouští se skrývá podzemní svět dokladující, že tam byla kdysi vegetace.