posledni-adam

Pravý stav věcí

Pavel AkrmanBible, křesťanství, náboženství 7 Komentářů

Pavel Akrman

Podle přímého výkladu Genesis, jak je psána a zamýšlena, existoval skutečný Adam a skutečná Eva, skutečná zahrada Eden, skutečný Pád do hříchu a skutečné důsledky vzpoury člověka proti Stvořiteli.

Tyto důsledky historického Pádu v zahradě Eden přinesly také skutečnou smrt, skutečné utrpení, skutečné nemoci i skutečné přírodní katastrofy, což se vztahuje na celé stvoření, tedy i na říši zvířat, a fosilní záznam je toho jasným svědectvím. Pád do hříchu byl doslova kosmickou katastrofou. Nesporné důkazy těchto historických událostí prožíváme každý den.

Bůh dal Adamovi vládu nad stvořením, takže když padl, utrpělo celé stvoření. O tom nás učí apoštol Pavel v Římanům 8:18–25, kde říká, že „celé stvoření“ sténá bolestí, protože i ono bylo „vydáno marnosti“.

Ježíšova smírčí smrt, založená na historických událostech Genesis, byla (a stále je) Božím historickým protijedem proti těžkému hříchu lidstva. Bůh, Pán Ježíš Kristus, záměrně zemřel brutální a ponižující smrtí na kříži, aby odčinil hříchy Adama a Evy, naše hříchy a hříchy celého světa (1. Jan 2:2). To je také pravý a jediný důvod Velikonočních svátků – naděje lidstva v oběti a vzkříšení Ježíše Krista. Je to jasné poselství a svědectví o Boží lásce, kterou si takto připomínáme.

Proto jsem byl včera (čtvrtek 9.4.) velmi udiven odpověďmi křesťanského duchovního představitele, který dostal prostor v České televizi v pořadu Události a komentáře (čas na videu od 55:30) právě na téma Velikonoc, navíc ve spojení se současnou situací pandemie koronavirem SARS-CoV-2. Zde je citace části rozhovoru:

Redaktorka: „Máte jako duchovní nějaké vysvětlení shůry pro to, co se děje teď?“

Biskup: „Nemáme žádné vysvětlení shůry. Je to tak, že víra je pro nás tou silou, abychom i ve složitých situacích dokázali kráčet s nadějí. … která nám dává možnost i v tuto chvíli jít dál, nebloudit, ale jít správným směrem. Ale není to věštění z křišťálové koule, které vysvětluje, jak ty věci jsou a proč jsou. Je to jenom důvěra, že když půjdeme dál, tak že půjdeme správným směrem a že cíl nemůžeme minout.“

Redaktorka: „Vy si to nějak vysvětlujete sám pro sebe, proč se to děje teď, proč se to děje takhle, na celém světě?“

Biskup: „Já se přiznám, že tohle není otázka, kterou si kladu, protože když se podívám do historie, tak se mnohokrát staly věci, které skutečně obrátily běh lidstva způsobem, který byl neočekávaný, vzpomeňme si třeba jenom na výbuch sopky Vesuvu, který úplně zničil Pompeje … Jsou to věci, které vedou k tomu, že tajemství zla je něco, co skutečně existuje – a o tom jsou také Velikonoce – že zlo není jen něco co můžeme překonat lidským umem nebo nějakou lepší organizací, ale že to je realita, se kterou se stále potkáváme, ale že zlo je sice reálné, ale není vítězné. A z tohoto důvodu to, co je důležité, je orientovat se na naději, která, jak já věřím, je silnější, a nikoliv přemýšlet, spekulovat o tom, z čeho vzniklo to, co se právě děje. To je přesně to, co křesťané vlastně vždycky oponovali – my nejsme ti, kteří jsou gnostici, tzn. ti, kteří přesně vědí a mají návod, a proto dokážou ten svět zvládnout. Křesťané jsou ti, kteří žijí ve vztazích, ve vztazích lásky, a v těch věří, že potom mají naději skutečně dojít k cíli v těch situacích, které jsou náročné a těžké.“

Je nejen smutné, ale i šokující, že biskup „Nemá žádné vysvětlení shůry“. Přesto nabízí naději, „která nám dává možnost i v tuto chvíli jít dál, nebloudit, ale jít správným směrem.“ Jenže ani slovo o tom, v čem spočívá ta naděje a co je to za směr, kterým máme jít. Všimněte si také, že biskup v odpovědích ani jednou nezmínil Boha, dokonce ani Ježíše Krista.

Zachovejme proto plné svědectví o Boží lásce k nám – nyní v čase svátků Velikonočních, ale i kdykoli jindy. Přejeme vám všem hluboké a úzdravné prožití nastávajících svátečních dnů.

„Jeho utrpením jsme byli uzdraveni. Byli jsme jako ovce, které zabloudily, ale nyní jsme navráceni ke svému pastýři a strážci.“ (1. list Petrův 2, 24b–25)

„V tom jest láska, ne že bychom my Boha milovali, ale že on *miloval nás, a poslal Syna svého za oběť slitování za hříchy naše.“ (První list Janův 4,10)

Poslední Adam

Subscribe
Upozornit na
7 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
admin

Re: Oliver Nic jste zjevně nepochopil. Samozřejmě že každý, kdo čte Bibli ví, že žijeme v padlém světě kvůli prvnímu hříchu člověka. To je ten první a zásadní důvod, proč “veškeré stvoření sténá”, ať už pod tíhou jakéhokoli moru či koronaviru, a to je také ten “důvod shůry”. To ale nevědí (nebo nechtějí vědět) nevěřící. A biskup není biskupem od toho, aby to sám věděl, ale on má říkat tyto věci právě nevěřícím. ALE NEŘÍKÁ. On raději mluví o nějaké vágní nekonkrétní a rozplizlé naději v čemsi. Neříká nevěřícím, že… Číst vice »

Oliver

Je nejen smutné, ale i šokující, že biskup „Nemá žádné vysvětlení shůry“
 
A někdo z Vás ho má? Asi to byl katolickej biskup, hádám. Nu, oni se tak vyjádřují, nemají pochyb, že by je snad někdo podezíral, že mají naději v něčem jiném, než v Bohu, v Ježíši. Proto je to biskup. Nechápu, co je na tom zarážejícího. Kdyby se to ptali nějakého cukráře, nebo učitelky tělocviku, tak by byla namístě otázka: o jaké naději to mluví? Ale u biskupa to je bez debaty, ne?

jhk - vlasta

Ano Admine. Člověk zapomene na skutečné příčiny, které předcházely tomu, co dnes máme. Podobně jako mnozí zapomínají na to, co a jak bylo při stvoření. A přitom je opravdu velmi důležité si uvědomit, že když Kristus zemřel, tak učedníci ztratili všechno, co měli – pevného a neochvějného vůdce, který si poradil v každé situaci – nic pro něj nebylo nemožné – farizeové, římané, saduceové co se týče té politické moci a veskrze všechny nemoce, které na světě existovaly a kterými byli lidé souženi – nic před ním nemohlo obstát –… Číst vice »

admin

Protože Velikonoce jsou tak obrovským dnem oslav, je snadné zapomenout na to, že první neděle vzkříšení začala smutkem, strachem a zoufalstvím. Učedníci, kteří se schovávali v uzamčené místnosti (Jan 20:19), měli za to, že jejich Pán zemřel, že selhal. Možná věřili, že je to jen otázkou času, než budou popraveni stejně jako Ježíš. Ženy, které šly k hrobce (Matouš 28: 1–10), měly v úmyslu učinit jeden posledních skutků láskyplné služby, opatřit Jeho tělo vonnými oleji, aby překryly odér smrti. Nikdo neočekával, že neděle bude dnem, který se bude slavit tisíce… Číst vice »

jhk - vlasta

Také přeji všem, kteří milují Krista a pravdu, ať vás všechny provází Jeho milosrdenství a odvaha. Odvaha čelit všemu, co bylo s jeho mocí v rozporu. Držme se zjevených pravd – každý sám za sebe tak, jak mu to dal poznat Bůh osobně. Buďme a zůstaňme osobními – a v Kristu bratry a sestrami tak, jak každému dává sám Pán. Kéž dává bohatě. Bůh vám žehnej. Zdraví V.S.

Marty

Pěkně a srozumitelně vytvořené video, díky za něj. Chtěl bych doplnit jednu podstatnou myšlenku, která zde nezazněla. Bůh opravdu miloval svět a miluje zákon, proto musely být vyrovnány misky vah, abychom mohli být usmířeni Bohem a hřích mohl být tak odstraněn. Co je nutno připomenout, však je to, oč se máme modlit a v “pánově” modlitbě je to vzpomenuto na prvním místě a to je POSVĚCENÍ BOHA A JEHO JMÉNA”. V Edenu byl Bůh uražen, pomluven a znesvěcen. Celé dějiny jsou cestou od ztraceného ráje, ke znovuobnovenému ráji skrze Boží… Číst vice »

admin

Podobné výroky, jako vidíme u zmíněného duchovního, jsou samozřejmě jen očekávaným plodem masově propagované evoluční báchorky. Jak jinak to mohlo dopadnout, pokud křesťané sednou na lep darebákům evoluční party v otázkách byť jen stáří světa? Kniha Genesis je systematicky diskreditována snahou o relativizaci obsahu, který není prý možné brát doslova, ale jen jako literární projev alegorií a smyšlených příběhů – a to včetně Pádu člověka, Potopy atd. Ovoce se dostavilo – převážná část vedení církví této rozkladné síle podlehla a stydí se přihlásit k jasnému poselství Genesis. Přijali tak či… Číst vice »