refuting-evolutionary

Potírání evoluční propagandy

Jakob HaverOstatní, různé Napsat komentář

Redakční

Jonathan Sarfati

Z creation.com přeložil Jakob Haver – 11/2019. Translation granted by Creation.com – Přeloženo s povolením od Creation.com.

Křesťané nejsou povoláni jen k obhajobě víry (1. Petr 3:15, Juda 3), ale mají také bořit argumenty odpůrců (2. Korintským 10:4–5). S tím je spojena především znalost těchto argumentů! Další věcí je také vědět, co skutečně Bible učí.

Po dobu mého více než dvacetiletého působení v CMI zůstávaly evolucionistické metody konstantní, ačkoli bylo nutné neustále revidovat jejich specifické „důkazy“.

Rozmanitost

Jedním takovým je nahození udičky s návnadou neboli nejednoznačnost: tedy změní se způsob, jakým se slovo používá. Tak například.: Evoluce = změna. Věci se mění. Tudíž evoluce je pravdivá. A rázem se z toho odvodí, že evoluce = prokaryotické organismy se za miliardy let změní v profesory.

Nicméně to že se věci mění, učí stejně tak i model biblického stvoření! Nevyučuje „stálost druhů“ – tu prosazoval Darwinův mentor Charles Lyell a dosud i někteří další, kteří chtějí do Bible přidat miliardy let. Ve skutečnosti Bůh naprogramoval do stvořených druhů obrovskou genetickou variabilitu, což umožnilo rozvinout velkou rozmanitost. Kreacionisté už i před Darwinem a také po něm učili, že to obrovské množství odrůd bylo vytvořeno relativně jen malým počtem stvořených druhů. A každé vydání časopisu Creation na tuto vlastnost živočichů poukazuje, a stejně tak i na úžasné rysy designu. V tomto čísle z října 2019 je to pštros (str. 28–31). Ten opravdu nestrká hlavu do písku – a neměly by to dělat ani církve, které ve svých shromážděních čelí propagandě proti stvoření.

Přírodní výběr

“Ve skutečnosti Bůh naprogramoval do stvořených druhů obrovskou genetickou variabilitu, což umožnilo rozvinout velkou rozmanitost.”

Také zjistíte, že mnoho článků v médiích tvrdí že evoluce je prokázána, ale ve skutečnosti ukazují pouze na přírodní výběr. Znovu podotýkám, že ten je stejně tak součástí i modelu stvoření, který zahrnuje Pád. Kreacionističtí biologové už před Darwinem chápali, že přírodní výběr byl skutečný. Ale porozuměli i jeho principu, a to můžeme i my: přírodní výběr jen vyřazuje nedostatečné; on nevytváří zdatné. To první skutečně pozorujeme; to druhé je pouze Darwinova neprokázaná domněnka (nesplňuje podmínky pro to, aby byla nazývána „teorií“).

Ještě horší je pro evoluci to, že v mnoha případech jsou různými způsoby poraženi dokonce i ti „nejzdatnější“. Důvod je jednoduchý: existuje mnohem více způsobů, jak něco rozbít, než něco vytvořit (srov. na str. 48–50). Již dříve jsme to vysvětlili na příkladu nelétavých brouků na větrných ostrovech a slepých ryb v jeskyních, kdy se jednalo o ztrátu kondice v rakovinných buňkách rezistentních vůči protirakovinným lékům (str. 15).

„Většina vědců věří, že …”

Dalším důvodem, proč lidé věří v evoluci je přesvědčení, že „v evoluci věří většina vědců.“ Ale pokud byste se zeptali vědců-evolucionistů, proč věří v evoluci, řeknou vám také: „Protože většina vědců věří v evoluci.“ To znamená, že jejich argumentace je založena spíše na autoritě než na důkazech, tedy na tom, co vědci jen předpokládají.

Proto je v každém vydání časopisu Creation rozhovor alespoň s jedním biblicky věřícím vědcem. Toto číslo má něco navíc: má tři takové vědce (str. 20–23, 40–43).

Dlouhé věky vs Potopa

Jedna věc je pro evoluci absolutně nezbytná (i když sama o sobě není dostačující): a to jsou miliony let. Avšak nežil snad Darwin před zavedením radiometrického datování? Jistěže ano, takže miliony let nejsou odvozeny z radiometrického měření. Myšlenka dlouhých věků přišla ze sekulární geologie ještě několik desítek let před Darwinem. Zejména Potopu geologové odmítli jako přijatelné vysvětlení dokonce ještě před prozkoumáním důkazů. Místo toho si stanovili, že je možné použít pouze viditelné procesy v současnosti. Ale protože ty jsou natolik pomalé a postupné, muselo to trvat miliony let, než došlo k vytvoření horninových vrstev.

“Měli bychom znovu uznat celosvětovou Potopu podle Genesis 6–8, kterou potvrdil i Ježíš.” (Lukáš 17:26–27)

Toto je nutné vyvrátit! Měli bychom znovu uznat celosvětovou Potopu podle Genesis 6–8, kterou potvrdil i Ježíš (Lukáš 17:26–27). Pokud máme takový intenzivní proces, často lze nahradit čas intenzitou, a proto již miliony let nepotřebujeme. A tím dostávají mnohá data smysl, jako je inkoust chobotnice, který je stále použitelný i přesto, že má být starý 95 milionů let (str. 12–14), a také „110 miliónů let“ staré oči pavouka, které jsou stále reflexní (str. 36–37). Také to vysvětluje Dobu ledovou, kterou poprvé navrhl anti-darwinista Louis Agassiz (str. 44–47).

Pozitivní příklady i pro stvoření

Ačkoli je většina z tohoto vydání časopisu o potírání evolučních argumentů, představujeme také argumenty pro Bibli. Například nádherný design v živých tvorech, jako je filtr obrovského rejnoka manty (str. 26–27) a rostliny citlivé na zvuk (str. 56). Ukazujeme také, co všechno se můžeme naučit od skutečných lidí v knize Genesis, jako je Enoch (str. 24–25).

Doufáme, že toto číslo bude poučné a příjemné jak pro vás, tak i pro ty, s nimiž jej sdílíte.

 

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments