Pokračující pád velkého třesku

Pavel AkrmanVesmír, astronomie 2 Komentáře

Jake Hebert, Ph.D.

Z www.icr.org přeložil Pavel Akrman – 09/2023.

Dva fyzici v nedávném čísle New York Times sdělili svůj názor, že kosmologie velkého třesku „se zřejmě začíná rozpadat.“1 Dr. Adam Frank (Universita v Rochesteru) a Dr. Marcelo Gleiser (Dartmouth College) podávají přehled tří hlavních problémů, kterým čelí hlavní proud kosmologie – problémů, které jsou dobře informovaným kreacionistům již dobře známé.

Ve svém úvodníku Dr. Frank a Gleiser uznali, že data z vesmírného dalekohledu Jamese Webba (dále JWST) ukazují nejvzdálenější galaxie jako příliš „vyspělé“ na to, jak by měly vypadat podle očekávání velkého třesku. Jeho zastánci předpokládají dobu doletu světla k nám z nejvzdálenějších galaxií na mnoho miliard let. Ačkoli to může znít rozumně, kreacionisté tento předpoklad zpochybňují.2 Podle této úvahy bychom neměli vidět velmi vzdálené galaxie tak, jak jsou nyní, ale tak, jak vypadaly před více než 13 miliardami let. Tyto velmi vzdálené galaxie by tedy měly být velmi „nezralé“ a „nevyvinuté“.

Nicméně tato očekávání jsou ve zjevném rozporu.3 A data z JWST tento problém ještě více podtrhují.4,5 Dr. Frank a Gleiser přirovnali tento problém k „příběhu, v němž se objevují rodiče a děti, avšak i jejich prarodiče jsou sami ještě dětmi“.1 Problém je natolik vážný, že jeden z fyziků navrhl jako řešení zdvojnásobit celé předpokládané stáří vesmíru.6  (Viz také článek Potíže s velkým třeskem?)

Poukázali také na to, že i dvě různé metody odhadu Hubbleovy konstanty (která patří mezi nejdůležitější čísla v kosmologii) dávají protichůdné hodnoty. Jedna z těchto metod vykládá velký třesk na základě reliktního záření kosmického mikrovlnného pozadí (CMB), takže tento rozpor může znamenat, že kosmologové velkého třesku chybně interpretují data CMB.7

Upozornili také na některé nadbytečné filozofické zátěže doprovázející moderní teorii inflace, jako je např. myšlenka multivesmíru obsahujícího nekonečně mnoho nepozorovatelných vesmírů. Inflace byla připojena k Velkému třesku účelově, aby se vyřešily vážné problémy, z nichž jedním byla vlastní verze velkého třesku o „problému doletu světla vzdálených hvězd“.8 Jenže o inflaci neexistuje žádný důkaz a kosmologům velkého třesku to způsobilo jen další problémy.9

Ještě před rokem jeden populárně-vědecký autor označil za „lež“ názor, že by data z JWST vyvracela Velký třesk.10 Možná by se dalo polemizovat i nad použitím slova „vyvrátit“, protože kosmologové velkého třesku byli v průběhu let mimořádně zdatní v rozmělňování pochybností o jejich modelu pomocí ad hoc přílepků. A skalní věřící ve Velký třesk umí vždy přidat ke svému modelu další a další parametry, takže nikdy nedopustí vyvrácení nebo zpochybnění velkého třesku, ať už jsou nashromážděná pevná data jakákoli. Ale je tohle opravdu věda? Stejný pisatel, který označil kritiky velkého třesku za šiřitele klamu také řekl, že „teorie velkého třesku dosud stojí na pevné půdě“.

Nicméně tento úvodník listu New York Times ukazuje, že kritici Velkého třesku měli a mají pravdu: Ne, tento model nestojí na pevné půdě, navzdory „krásným řečičkám“ o opaku.

Někteří si myslí, že křesťané by měli model velkého třesku přijmout, protože z něho lze dovodit počátek vesmíru – a to se přece shoduje (minimálně v tomto případě) s Genesis. Jenže téměř ve všech ostatních ohledech Velký třesk Písmu odporuje, navíc někteří kosmologové Velkého třesku, jako např. zesnulý Stephen Hawking, se usilovně snažili tento model „vyladit“ tak, aby počátek vesmíru odstranili. Co by to znamenalo pro křesťany, kteří svázali svou víru s velkým třeskem?

Uznání a slávu za tento úžasný vesmír, ve kterém žijeme, si nezaslouží nějaký smyšlený velký třesk, ale Pán Ježíš Kristus. Oč lepší je věřit Jeho svědectví zaznamenaném v Genesis než věřit spekulativním, neustále se měnícím příběhům těch, kteří se rozhodli popřít našeho Stvořitele!

Odkazy

  1. Frank, A. and M. Gleiser. The Story of Our Universe May Be Starting to Unravel. New York Times. Posted September 2, 2023 at nytimes.com, accessed September 9, 2023.
  2. Humphreys, D. R. Toward a More Biblical Cosmology. Gateway Creation Conference. Posted on youtube.com November 22, 2021, accessed September 11, 2023.
  3. Hebert, J. Most Distant Rotating Disk Galaxy Challenges Secular ModelsCreation Science Update. Posted May 28, 2020 at ICR.org, accessed September 9, 2023.
  4. Hebert, J. James Webb Telescope vs. the Big BangActs & Facts. 51(11).
  5. Hebert, J. Webb Telescope Continues to Challenge Big BangCreation Science Update. Posted January 26, 2023 on ICR.org, accessed July 12, 2023.
  6. Hebert, J. Big Bang Troubles? No Problem Just Double the Universe’s Age! Creation Science Update. Posted July 31, 2023 at ICR.org, accessed September 9, 2023.
  7. Hebert, J. 2018. Does the Cosmic Microwave Background Confirm the Big Bang? Acts & Facts. 47 (6).
  8. Coppedge, D. F. 2007. The Light-Distance ProblemActs & Facts. 36 (6).
  9. Hebert, J. 2017. Big Bang Blowup at Scientific AmericanCreation Science Update. Posted May 29, 2017 at ICR.org, accessed September 11, 2023.
  10. Cooper, K. The James Webb Space Telescope never disproved the Big Bang. Here’s how that falsehood spread. Space.com. Posted September 7, 2022 on space.com, accessed September 11, 2023.
Subscribe
Upozornit na
2 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
jhk - vlasta

Uznání a slávu za tento úžasný vesmír, ve kterém žijeme, si nezaslouží nějaký smyšlený velký třesk, ale Pán Ježíš Kristus. Oč lepší je věřit Jeho svědectví zaznamenaném v Genesis než věřit spekulativním, neustále se měnícím příběhům těch, kteří se rozhodli popřít našeho Stvořitele!

přesně tak. Zaznamenaná historie v Bibli není vymyšlená, ale skutečná. Vše proběhlo tak, jak nám Bible ukazuje/sděluje. Není třeba tam hledat něco jiného.

Václav Dostál

S tím všám koresponduje https://www.space.com/universe-expansion-could-be-a-mirage