finland-school

Pohled do mysli vraha

pavelkabrtDůsledky evoluční ideologie Napsat komentář

Tragedie na finské střední škole znovu ukazuje, že myšlenky mají svoje důsledky

(Z creation.com přeložil Pavel Kábrt-pavelkabrt@seznam.cz – 1/2015. Translated with permission from creation.com-přeloženo s povolením od creation.com.)

Stačilo jen několik hodin, ve kterých proběhlo tento týden (stalo se 7. listopadu 2007 – pozn. PK) střílení na finské střední škole (během kterého zemřelo osm lidí plus vrah),1,2,3 a ve kterých byly zpravodajskými agenturami celého světa uvedeny detaily tohoto činu, aby bylo brzo jasné, že mezi touto tragedií a tou na střední škole v Americe před osmi lety (tj. roku 1999), existuje jeden jasný rozdíl.

9978-Pohled_do_mysli_vraha

Image by Mysid wikipedia.com

Toho dne, kdy teenageři Eric Harris a Dylan Klebold zmasakrovali střelbou na střední škole Columbine (Colorado, USA) v roce 1999 učitele a 12 studentů, než obrátili zbraň proti sobě, se lidé ptali ´Jak jen mohli takovou věc udělat?´ Vyšetřovatelům po smrti Harrise a Klebolda zabralo nějaký čas, aby zjistili myšlenkové rozpoložení obou vrahů probíráním se důkazovým materiálem. (Jedním nejvíce průkazným faktem, jak se ukázalo, byl nápis ´Přírodní výběr´ na tričku, které si jeden z vrahů v den masakru oblékl.)

Je krutým kontrastem, že vyšetřovatelé finské tragedie věděli už během hodin, co vězelo v mysli vraha a sebevraha Pekka-Eric Auvinena, a co vedlo k jeho vražednému běsnění, díky klipům, které si doma natočil a uveřejnil na veřejné videostránky YouTube.

Auvinenovy výroky na jeho příspěvku na YouTube přesvědčivě ukazují jeho víru (tedy to, co věřil před svojí smrtí), že neexistuje žádný Bůh Stvořitel a není tedy žádný konečný smysl naší existence. Všimněte si, že Auvinenovy názory jsou postaveny na přesvědčení, že evoluce je pravdou:4,5

 • „Jsem cynický existencialista, protihumánní humanista, antisociální sociální darwinista, realistický idealista a božský ateista.“
 • „Život je jen náhoda…výsledek dlouhodobého procesu evoluce a mnoha rozličných faktorů, příčin a účinků.“
 • „Neexistují žádné jiné univerzální zákony než zákony přírody a zákony fyziky.“
 • „Evoluce je teorie i fakt, kreacionismus není nic z toho“
 • „Věřící lidé, vaši bohové nejsou nic a existují jen ve vašich hlavách. Vaše otrocká morálka pro mne nic neznamená. Já jsem bůh i ďábel svého vlastního života.“
 • „Co je tím nejlepším na životě? To, že skončí. Nicméně si myslím, že jsou i jiné velké věci, pro které stojí žít, ale někdy je ztratíte nebo nezískáte.“
 • „Nikomu nevěřte…a spoléhejte na svoje instinkty“
 • „Já jsem diktátor svého vlastního života“
 • „LIDSTVÍ JE PŘECEŇOVÁNO“
 • „Lidský život není posvátný. Lidé jsou jen druhem mezi ostatními zvířaty a svět tu není jen pro lidi. Smrt není tragedie, dochází k ní v přírodě stále u všech druhů. Ne každý lidský život je důležitý a hoden zachování. Někdy mám pocit, že vůbec nikdo není hoden života.“
 • „Proces přírodního výběru je dnes na špatné cestě. Nejenže moderní lidská rasa zradila svoje předky, ale udělají to i budoucí generace.“
 • „Je čas vrátit PŘÍRODNÍ VÝBĚR a PŘEŽITÍ NEJSCHOPNĚJŠÍHO na jejich místo!“
 • „Nemohu říct, že patřím ke stejné rase, kterou je tato mizerná, arogantní a sobecká lidská rasa. Ne! Já jsem se vyvinul o stupeň výš“
 • „Jsem připraven bojovat a zemřít za svoji věc. Jako přírodní faktor výběru to budu já, kdo odstraní všechny, které uvidím jako neschopné, ostudy lidské rasy a chyby přírodního výběru.“
 • „Čím rychleji bude lidstvo vyhlazeno z této planety, tím lépe…žádný by neměl být zachován při životě. Žádné milosrdenství pro tuhle špínu země.“
 • „Já jsem zákon, soudce i vykonavatel. Není žádné vyšší autority kromě mne.“

Všechny výše uvedené Auvinenovy výroky jsou odvozeny z myšlenky, že vše začalo existovat samo od sebe – všechno se prostě vyvinulo. Ukázalo se, že myšlení zabijáků z Columbine Univerzity bylo podobně opřeno o tento názor. Je to myšlení, které je běžně známo jako ´evoluční teorie´- dogma učené na našich školách a univerzitách ve světě.

A jak nám střelba ve Finsku a Columbine ukazuje, svět sklízí důsledky.

Na tom, čemu člověk věří, záleží

Tato nejposlednější tragedie (- tento článek je z roku 2007 a my dnes, v roce 2015, bohužel už víme, že tato tragedie ani zdaleka nebyla tou poslední – pozn. PK) je jen dalším ´popudem k procitnutí´ pro ty, kteří říkají, že ´spor´ kreace/evoluce má význam jen pro intelektuály. Jak ukazují střelby na středních školách ve Finsku a Columbine, víra některého člověka, jak svět vznikl, může vyústit v devastující destrukci – a nejen pro vlastní život takto věřících lidí, ale také lidí kolem nich.

“Já jsem se vyvinul o stupeň výš – Pekka-Eric Auvinen.”

Od dětství bylo Harrisovi, Kleboldovi a Auvinenovi vštěpováno, že člověk je jen zvíře a že smrt a násilí jsou jen přirozenou součástí života. Vlastně z evolučního pohledu může být tvrzeno, že smrt je dobrou věcí, protože smrt působí selekčním tlakem a odstraňuje slabé, a bez toho by se člověk nevyvinul. V očích těch, kteří jsou ochotni logicky aplikovat darwinistické principy na reálný svět, se smrt a násilí stávají přirozenými evolučními mechanizmy, které působily v kombinaci s nahodilými procesy milióny let, aby tak vytvořily současné životní formy – včetně člověka.

Vyučováním evoluční teorie na školách a univerzitách tak společnost dává studentovi všechny potřebné ´programové´ základy, které potřebuje, aby si ve své mysli ospravedlnil, že bude ´pomáhat evoluci v chodu´-což znamená odstranit určité jedince z genofondu. Někdy tito ´určití jedinci´ mohou zahrnovat i toho studenta samotného. Jeden mladý Australan řekl národním fóru, kde se řešil problém deprese ve společnosti, že:

 • “… Já si myslím, že někteří lidé mohou mít neschopnost čelit problémům, a i když to může znít trochu extrémně, tak v tom spočívá Darwinova teorie, Darwinova teorie o přežití nejzdatnějších. Třeba někteří z nás nejsou určeni k přežití, někteří z nás tu mohou být proto, aby si vzali život …”

a dál:

 • “Na světě je, jak vidno, lidí až přespříliš. Může jít tedy o přežití nejzdatnějších, někteří z nás jsou možná určeni k tomu, aby to vzdali a to by snad i mohlo pomoct celému druhu.”6

Tyto komentáře rezonují s názory Auvinena. A také tato individua jasně ukazují svými výroky, že potenciální vliv toho, co se učí ve třídě, není omezen jen na to, co student napíše do své písemky, ale může to mít pokračující účinky.

Když to zařadíme do kontextu střílení ve škole, vyučování mladých lidí evoluční teorii ve finské střední škole a na střední škole Columbine mělo na životy tří studentů podstatný dopad, a to takový, že to zcela rozvrátilo, do určité míry a délky času, životy rodičů, dalších studentů, učitelů, policie, personálu první pomoci a nemocnice, kazatele a těšitele v zármutku a dokonce i vládní činitele. Tolik je možno říct k tvrzení, že debata o stvoření/evoluci je jen akademická, ´zajímající jen intelektuály´. A samozřejmě, že střelba nerozvrátila jen životy, ale přímo zničila (tj. zkrátila) celkově život 24 lidí.

Čistě jen z praktického hlediska, je toto skutečně ten druh ideologie, kterou společnost chce vyučovat svoje děti i poté, co jsou důsledky k vidění všem?

Protijed

Jak jsme ukázali po masakru v Columbine, jediný způsob, jak deaktivovat roznětky v “chodících tikajících bombách” v naší společnosti, je vyučovat pravdivý pohled na původ světa, který máme v Bibli. To umožní mladým (a starým) lidem pochopit, že smrtnení ´přirozený evoluční mechanismus´, ale důsledek hříchu. A také mohou pochopit, že Bůh tak miloval svět, že mu poskytl ´záchranný balíček´, v osobě svého Syna, Ježíše Krista, který zemřel za naše hříchy (viz Dobrá zpráva!). Bible učí zcela jasně, že jsme nevznikli přeskupením nějakého dávného slizu, ale jsme potomci prvního muže a první ženy, učiněni k Božímu obrazu, a skrze Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele můžeme pochopit, že naše životy mají smysl – a účel.

Dějiny ukazují, že lidé, kteří takto smýšlejí (tj. kteří milují Pána celou svojí myslí, jak to čteme v Mat 22:37), nemají myšlení nastaveno k vraždění. (Viz též What good is Christianity? – K čemu je dobré křesťanství?)

Odkazy

 1. MTV.COM, Nine killed, more than 10 injured after Finnish school shooting, , acc. 8 November 2007.
 2. ABC News, YouTube gunman kills eight at school, , acc. 8 November 2007
 3. CNN.com/europe, Teen dead who opened fire on Finnish classmates, police say, , acc. 8 November 2007.
 4. Godfrey, A., Profile of Pekka-Erik [sic] Auvinen, the YouTube killer, , acc. 8 November 2007. Return to Text.
 5. Posting on YouTube apparently copied from Auvinen’s original posting, , acc. 8 November 2007.
 6. Australian Broadcasting Commission, ‘Black Dog Days: The Experience and Treatment of Depression’, Canberra, 2 May 2000. Broadcast on 4 May 2000 on the ABC Radio National program Life Matters; http://www.abc.net.au/rn/talks/lm/stories/s120881.htm.

 

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments