spizirna

Podobenství o spíži a Genesis 1:29–30

Jakob HaverÚvahy o kreacionismu, stvoření ad. 1 Komentář

Odpověď na obvyklé tvrzení zastánců staré Země

Paul Price

Z creation.com přeložil Jakob Haver – 09/2020. Translation granted by Creation.com – přeloženo s povolením od Creation.com.

Pokud se dostanete do rozhovoru s relativně dobře vzdělaným křesťanským věřícím, který zaujal kompromisní postoj ke Genesis (víra ve starou Zemi, evoluci atd.), je vždy určitě dobré připomenout si Genesis 1:29–30. Tyto verše velmi jasně ukazují, že před Pádem dal Bůh lidem i zvířatům za potravu pouze rostliny. A to zase vyvrací drtivou většinu kompromisních postojů, protože ty se většinou snaží uvést do souladu Písmo se světskými pohledy na původ. Jak si ale pravděpodobně všichni uvědomujeme, sekulární pohled na původ nelze oddělit od představy milionů let smrti a utrpení, včetně pojídání masa, ještě před objevením se lidských bytostí.

A Bůh řekl: „Hle, dal jsem vám všechny byliny vydávající semeno na celém povrchu země i každý strom, na němž je ovoce vydávající semeno. To vám bude za pokrm. Také veškeré polní zvěři, všem nebeským ptákům i všemu, co leze po zemi, zkrátka všemu, co má v sobě život, jsem dal za pokrm všechny zelené byliny” – a stalo se. Genesis 1:29–30

„… Sekulární pohled na původ nelze oddělit od představy milionů let smrti a utrpení …”

Zjistil jsem, že z řad zastánců kompromisu dostávám s překvapivou pravidelností jedinou jednoduchou odpověď: „Tyto pasáže ale neříkají nic o zákazu masa.“ A to je jistě pravda, jenže jde o velmi zavádějící postoj, který může uspět pouze tehdy, budeme-li zcela ignorovat zjevný záměr této pasáže.

Možná to pomůže objasnit jednoduché podobenství:

Dejme tomu, že přijmete k sobě domů pár hostů na krátký pobyt. Vezmete je do kuchyně, otevřete spižírnu a řeknete: „Po celou dobu co tu budete, můžete jíst z této skříně jakékoli konzervy.“ Co jste fakticky udělal? Povolil jste konzumaci konzervovaného zboží, ale tím také zároveň zakázal všechny ostatní potraviny ve spíži (aniž byste to výslovně uvedl). Pokud se pak vrátíte domů a zjistíte, že vaši hosté snědli všechny cereálie a sladké tyčinky, pravděpodobně budete chtít vysvětlení. Pokud vám odseknou: „Hele, ty jsi ale neřekl, že si tyhle věci nesmíme vzít,“ nepochybně vás jejich sarkastická a neupřímná odpověď nijak neuspokojí. A toto je kupodivu přesně stejný typ odpovědi, kterou se většina zastánců staré Země hájí, pokud je konfrontována s výše uvedenou pasáží Písma.

Už toto samotné stačí, nebo by mělo stačit. Nicméně k potvrzení této interpretace toho máme mnohem víc než jen toto! Vraťme se krátce k našemu podobenství. Řekněme, že se váš postoj ohledně potravin změní a vy po několika dnech přivedete hosty ke spíži podruhé. Nyní řeknete: „Tak jako jsem vám předtím nabídl konzervy, tak nyní si můžete vzít ze skříně cokoli.“ Byl by tím snad nějak zpochybněn či změněn záměr vašeho prvního prohlášení o zákazu určitých potravin? Ukázalo se, že v Genesis 9 Bůh učinil následně po Potopě stejné prohlášení, které tomuto odpovídá:

„Podle názoru zastánců staré Země je přece jasné, že to vše bylo povoleno už od začátku!”

Všechno živé, co se hýbe, vám bude za pokrm; to všechno vám dávám tak jako dříve zelené byliny. Nesmíte však jíst maso, dokud je v něm život, totiž krev. Genesis 9:3-4

Jestliže Bůh v Genesis 1 „povolil“ maso, jak zastánci kompromisu rádi říkají, tak proč bylo nutné, aby zde Bůh tuto záležitost vůbec dodával? Proč Bůh říká: „…to všechno vám dávám tak, jako dříve zelené byliny“? Podle názoru zastánců staré Země je přece jasné, že to vše bylo povoleno už od začátku!

Až budete příště na toto téma diskutovat se zastáncem staré Země nebo teistickým evolucionistou, vyzkoušejte k vysvětlení významu Genesis 1:29–30 a Genesis 9:3–4 ohledně smrti před Pádem a pojídání masa toto užitečné přirovnání.

 

Subscribe
Upozornit na
1 Komentář
Inline Feedbacks
View all comments
jhk - vlasta

stručné – jasné – pochopitelné. Díky. ))