5g-network

Odpověď na otázku ohledně 5G a COVID-19

Jakob HaverVesmír, astronomie 4 Komentáře

ArchivZ dopisů čtenářů 2020

Z creation.com/5g-covid přeložil Jakob Haver – 05/2020. Translation granted by Creation.com – přeloženo s povolením od Creation.com.

Napsal nám GW z Austrálie a ptá se na vztah koronaviru a bezdrátové technologie 5G.

Text zní:

Chtěl bych znát pohled Roberta Cartera z hlediska biologie na tato dvě tvrzení:

    1. že koronavirus se jeví jako virologická reakce na dýchací potíže, a
    2. že rádiové frekvence 60 GHz mohou snižovat absorpci kyslíku, což potom způsobuje v plicích tuto reakci.

V našem sboru jsou lidé, kteří jsou tímto znepokojeni. Snopes o tom mlčí (Snopes.com = web, zkoumající mýty, podvodné zprávy a folklór; pozn. překl.) a já nevím, kde jinde mám hledat důvěryhodné informace.

5g-network1

Obrázek 1: Naše oči mohou vidět pouze úzkou část elektromagnetického spektra, od delších červených vlnových délek po kratší modré vlnové délky.

Odpovídá Dr. Robert Carter:

GW,

Děkujeme, že nám natolik důvěřujete, abyste nám poslal takový dotaz.

Předně, virus není „reakcí“ na dýchací potíže. Je to ve skutečnosti infekční částice, která často způsobuje dýchací potíže. Mnoho lidí má zmatek v tom, co je příčina a následek, a já věřím, že je to kvůli hanebným aktérům v sociálních médiích. My víme, co jsou viry. Víme, jak se v těle chovají. A také víme, jak se přenášejí z člověka na člověka. Jinak řečeno, museli bychom odmítnout příliš mnoho vědy, a mnoho z lékařské vědy, na kterou se spoléháme, a kterou poprvé rozvinuli křesťané jako Joseph Lister a Louis Pasteur.

„To je věc operační vědy. Zde skutečně můžeme vědět, co se děje a všechno je založeno na vědeckých poznatcích, které jsou známé již více než 100 let.”

To je věc operační vědy. Zde skutečně můžeme vědět, co se děje a všechno je založeno na vědeckých poznatcích, které jsou známé již více než 100 let. Přesto existují lidé, kteří spřádají různá tvrzení o přenosech 5G a další konspirační teorie. Jestliže pár křiklounů vytrubuje do světa nesmysly, pak je to otázka způsobu přemýšlení a přístupu k obtížným otázkám s rozvážným, vědeckým způsobem uvažování.

Na vaši druhou otázku budu odpovídat v malých krocích a jednotlivé pojmy budu definovat tak, jak jdou po sobě. Je možné, že někteří čtenáři nejsou obeznámeni s vědeckou terminologií a já bych takové nechtěl ztratit. Je to důležité téma.

GHz (gigahertz)

„Hertz“ je jednotka frekvence, měřená v cyklech za sekundu. Jméno pochází od německého fyzika Heinricha Hertze (1857–1894). Giga znamená miliardu. 1 GHz = 1 miliarda cyklů za sekundu.

Tento termín hodně slýcháváme, když mluvíme o počítačových procesorech (a to jsou docela úžasné věci, když o tom přemýšlíte). Také ho často používáme, když mluvíme o rádiových signálech. Pokud mluvíme o viditelném světle, je nepraktické používat GHz, protože tyto vlny kmitají mezi 430 biliony Hertzů (červená) až 750 bilionů Hertzů (fialová). Rádiové vlny jsou však mnohem delší, a tudíž kmitají mnohem pomaleji. Proto když mluvíme o rádiových vlnách, WiFi a nyní o 5G, používáme GHz.

5G

„G“ v 5G nemá nic společného s GHz. 5G ve skutečnosti znamená jen „5. generace“. V průběhu let vyvinula telekomunikační komunita několik sad norem a toto je 5. z hlavních kroků. Technologii 5G jsme nemohli mít dříve, protože jsme v mnoha oblastech museli čekat na technologická vylepšení. V 80. letech umožnil přenos 1G jednoduchou analogovou hlasovou komunikaci. Mobilní telefony fungovaly jako rádio a měly všechna omezení tehdejšího rozhlasového vysílání, před nástupem digitálního přenosu. 2G přineslo digitální zvuk. Pak přišlo 3G, které umožnilo přenášet mobilní data, a poté 4G, což bylo výrazné zlepšení rychlosti. A úplně stejné je to s 5G. Je pouze rychlejší a spolehlivější. Částečně je to proto, že naše zařízení mají rychlejší procesory, takže zvládnou rychlejší přenos dat. A současně také proto, že 5G používá lepší část elektromagnetického spektra.

Elektromagnetické spektrum

Naše oči vidí jen úzkou část elektromagnetického spektra, od červené po modrou. Červené světlo má dlouhou vlnovou délku a nemá tak velkou energii vyzářeného fotonu. Modré světlo má mnohem kratší vlnovou délku a přenáší mnohem více energie. 5G používá frekvence za červeným koncem viditelného elektromagnetického spektra, takže je biologicky bezpečné.1

Za červenou je infračervené záření, které vnímáme jako teplo. Poté následují rádiové vlny, které nijak nepociťujeme, pokud nestojíme u velmi silného vysílače. To vám může způsobit „radiační popáleniny“ (RF burns), což znamená, že jste absorbovali množství energie k nebezpečnému přehřátí pokožky. Ale protože síla signálu je nepřímo úměrná čtverci vzdálenosti od zdroje, už pár kroků od silného signálu je obecně bezpečná (ale i tak není veřejnosti povolen přístup do blízkosti vysílacích stanic). Ať tak či onak, 5G používá velmi slabý signál.

Na druhé straně spektra, za viditelným modrým světlem, je ultrafialové záření (UV). Bezpečné jsou UV-A paprsky. To je světlo, které je nejblíže k modrému konci viditelného spektra. To je to, co vychází z černého světla. UV-B paprsky v malých dávkách nejsou moc škodlivé. Pokud je jich příliš mnoho, mohou způsobit úpal. Ale UV-C paprsky vám mohou velmi snadno způsobit rakovinu. V každém fotonu je tolik energie, že dokáže roztrhat biologické molekuly a poškodit DNA. Na druhé straně ultrafialového záření jsou rentgenové paprsky, které mají schopnost proniknout hluboko do mnoha látek (částečně proto, že vlna je tak malá) a při vysokých dávkách způsobují rozsáhlé poškození.

Vlnová délka vs. frekvence

Světlo se pohybuje konstantní rychlostí (3 x 108 m/s). Ale také kmitá při specifických frekvencích. Vysokofrekvenční signál má kratší vlnovou délku než nízkofrekvenční signál. Mezi vlnovou délkou a frekvencí tedy existuje inverzní vztah. Signály, které používáme pro komunikaci, mají poměrně dlouhé vlnové délky.

5g-network2

Obrázek 2: Vztah mezi vlnovou délkou a frekvencí. Pokud by vaším tělem procházely rádiové vlny s dlouhou vlnovou délkou (zcela vpravo), bylo by to mnohem méně kmitů za sekundu, než kdybyste byli zasaženi gama paprsky s krátkou vlnovou délkou (zcela vlevo). Vysoká frekvence = krátká vlnová délka a naopak.

Absorpce vs. vlnová délka a frekvence

Frekvence používané pro 5G se v jednotlivých zemích liší, ale obvykle jsou to frekvence 3,4, 25 a 60 GHz. Tyto vytvářejí přenosové pásy 8,8 cm, 1,2 cm a 0,5 cm (obr. 3). Osa X na obrázku 3 je v logaritmickém měřítku a vlnové délky jsou v rozsahu od nanometrů (miliardtiny metru) po kilometry (tisíce metrů). Mikrovlnná trouba pracuje při 2,45 GHz (s vlnovou délkou kolem 12,2 cm). Tato vlnová délka je silně absorbována vodou. Je také snadné tyto vlny zastavit. Na předních dveřích mikrovlnné trouby můžete vidět malé otvory. Tyto otvory jsou dostatečně velké, aby jimi snadno procházelo viditelné světlo, ale mikrovlny blokují na 100%. Někteří lidé se bojí mikrovlnných trub, ale jejich působením se zahřívají pouze molekuly vody. Voda snadno absorbuje záření této vlnové délky, jedná se tedy o velmi účinný způsob ohřevu věcí obsahujících vodu. Ve skutečnosti, když vložíte něco do standardní trouby, stane se totéž. Molekuly absorbují infračervené světlo a zahřívají se pouze z vnějšku. Že se molekuly v mikrovlnné troubě poškodí nebo potrhají? Ano. Poškodí se DNA? Samozřejmě ano. Ale toto se děje pokaždé, když vaříte jídlo. Vařením vlastně chcete denaturovat proteiny, a tím se buňky trochu potrhají. To je hlavní důvod, proč vaření jídla také zabíjí bakterie v něm.

„Signály v přijímačích mají úroveň výkonu v řádu miliardtin wattu nebo méně.”

Ale vyšší frekvence také špatně pronikají do lidského těla. Lektor a fyzik v CMI John Hartnett říká: „Milimetrové vlny (30 GHz a vyšší) kůží nepronikají. Měření ukázala při používání telefonů typu 3G zvýšení teploty pokožky o 1 stupeň.“2 Poukazuje však také i na to, že 3G signál 0,9 GHz (33 cm) proniká méně než signál 0,5 GHz (0,5 cm), který budou některé systémy 5G používat. Je to nebezpečné? To opravdu ne, protože celková síla je neuvěřitelně nízká.

Také zdůrazňuje, že úroveň výkonu 5G přenosu v přijímačích (tedy to, co si přikládáte k hlavě) je extrémně nízká. „Wi-Fi a telefonní signály v přijímačích mají úroveň výkonu v řádu miliardtin wattu nebo méně. Pokročilé algoritmy, modulační techniky a vylepšený hardware, získaný ze satelitní komunikační technologie – to vše poskytuje mnohem vyšší věrnost dat… vyšší frekvence totiž nutně neznamená vyšší výkon v přenosu. Znamená to, že jednotlivé fotony sice nesou více energie, ale celkový výkon v přijímači je extrémně malý.“

5g-network3

Obrázek 3: Viditelná část spektra leží právě v tom frekvenčním pásmu, které je špatně pohlcováno atmosférou. Ale velké úseky elektromagnetického spektra (hnědé oblasti) jsou absorbovány silně. Proto jsme omezeni v tom, jaké frekvence můžeme použít pro rozhlasovou a internetovou komunikaci (klikni pro zvětšení).

Je zajímavé, že satelity mohou měřit atmosférickou teplotu tím, že sledují množství vyprodukovaného záření 60 GHz. Čím jsou molekuly kyslíku teplejší, tím více při této frekvenci vibrují. Tudíž část diskuse kolem kontroverzního 5G spočívá v obavách vědců z oboru atmosférických věd před ztrátou tohoto frekvenčního pásma pro důležitý aspekt vědy. Na druhé straně, v „záření“ 60 GHz se přirozeně všichni koupeme po celou dobu.

Hartnett říká, že radiový signál 60 GHz (5 mm) nemůže rozrušit molekuly vody. „Molekuly kyslíku mají sice přirozený vibrační režim při 60 GHz, ale záření při této frekvenci molekuly nerozkládá. K tomu je potřeba ionizující záření, jako jsou rentgenové paprsky nebo gama paprsky s vyšší frekvencí. Říkat, že se toto děje s kyslíkem, je tedy holý nesmysl.“ Nejen to, ale neexistuje ani žádný důkaz o tom, že signál 5G (jakékoli frekvence) bude působit na příjem kyslíku v plicích, a také existuje mnoho míst, kde nejsou žádné 60 GHz signální věže 5G, a jiná místa jsou zcela bez věží 5G, a přesto tam mají vysokou míru infekce.

A konečně, někteří lidé se prostě bojí, a jiní lidé zase vědí, jak tyto obavy živit. A tak se stane, že z podhoubí sociálních médií mají pošetilé nebo nekorektní informace tendenci vyplouvat na povrch. A když k tomu ještě přidáme všeobecnou nevědomost toho, jak věda funguje a co znají vědci, vše se jen zhorší. Chápu, jak obtížné je pracovat s určitými lidmi. Mohu jen říci, že potřebujete trpělivost Joba a moudrost Šalomouna. Oba je miluji. Vzdělávejte lidi ve sboru podle svých schopností. A ať vám Bůh požehná způsoby, kterými zprostředkujete pravdu, aniž by kohokoliv odváděly od hlavního zaměření vaší služby.

Odkazy a poznámky

  1. Koyama, S., et al., Effects of long-term exposure to 60 GHz millimeter-wavelength radiation on the genotoxicity and heat shock protein (Hsp) expression of cells derived from human eye, Int J Environ Res Public Health 13(8):802, 2016.
  2. Hartnett, J.G., COVID-19 and 5G, biblescienceforum.com/2020/04/23/covid-19-and-5g, 23 April 2020.

 

Subscribe
Upozornit na
4 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
fraktal

Prejavy koronavírusu (dusenie sa, teploty) sú účinkom decimetrových vĺn 5G. To sú frekvencie rádovo 1-ky GHz, nie 10-ky GHz ako je uvedené v článku. Decimetrové vlny prechádzajú stenou aj človekom. Škodia hlavne ľuďom, ktorý už majú nejaké zdravotné problémy. Tí sú označovaní za senzibilných. Škodivé účinky sa môžu prejaviť aj u zdravých ľuďoch, závisí to od pulznej intezity žiarenia a času pôsobenia. Decimetrové vlny používa WiFi aj 4G, ale 5G ich má silnejšie. Proti vysielačom na strechách činžiakov ľudia protestovali v minulosti, pretože spôsobovali poruchy spánku, únavu, teploty, poruchy dýchania.… Číst vice »

fraktal

Skúste uvariť (nie iba ohriať) jedlo v mikrovlnnej rúre a uvidíte akú bude mať divnú chuť. EM polia majú aj netepelné účinky. Napríklad zhoršovanie dýchania spôsobujú aj decimetrové vlny (WiFi, GSM), pretože spôsobujú zhlukovanie červených krviniek.

Fotón

Len pre úplnosť by som chcel spomenúť, že americká armáda používa elektromagnetickú zbraň na paralyzovanie protivníka, ktorá vyvoláva neznesiteľné pálenie pod povrchom pokožky. Jedná sa o sústredený lúč mikrovĺn na frekvencii 95 GHz s výkonom 100 kW. Sieť 5G samozrejme taký výkon ani zďaleka nepoužíva. A tiež ako je v článku povedané, iné frekvencie.

https://www.youtube.com/watch?v=dmuyLIrSjxI

Václav Dostál

Pěkný výklad. Ano, symbol „5 G“ označuje pátou generaci integrace = přibližně „nahuštění“. Teď se to u nás děje v nahuštění stávajících televizních signálů, čímž se uvolní „prostor“ pro dalšího konkurenta v přenosu „mobilních“ dat. Navíc je tato generace kvalitnější. Např. v tom TV přenosu máme mnohem lepší kvalitu obrazu a zvuku. (Horší je to s kvalitou programů!) Také je dobře vysvětleno, že tento symbol nemá nic společného s předponou Giga (miliarda). Dodávám, že už vůbec ne se šířením koronaviru. Ten Covid 19 se přece televizními a rozhlasovými vlnami nešíří!… Číst vice »