pelican-beak

Objevy zkamenělin boří evoluční chronologii

pavelkabrtStáří Země a vesmíru Napsat komentář

Brian Thomas, PhD.

(Z www.icr.org přeložil Pavel Kábrt – 08/2010)

Klasická geologie předpokládá, že různé skalní vrstvy reprezentují různá časová období. Paleontologové odhadují stáří zkamenělých tvorů z vrstev, ve kterých jsou nalezeni. Takže zkamenělý tvor v nižší vrstvě žil dle tohoto názoru mnohem dřív než ten, který se najde ve vyšší („mladší“) vrstvě.

Jenže příliš často se zkameněliny stejných tvorů najdou ve skalních vrstvách hodně nad nebo zase pod vrstvami, ve kterých byly původně nalezeny. A velmi často mají stejnou podobu na obou místech, a dokonce vypadají stejně jako jejich živé protějšky. (1) To pak nutí evolucionisty znovu a znovu přehodnocovat časová období, která těmto zkamenělým formám života připisují.

Institut pro výzkum stvoření (ICR, USA) už referoval o některých objevech zkamenělin, které nabouraly klasické evoluční časové schema, včetně pavučiny uvězněné v jantarových ložiscích uložených ve skalní vrstvě údajně o 100 miliónů let starší, než je předpokládaný čas, kdy se pavouci prý vyvinuli. (1) Ta pavučina vypadala přesně tak, jako kdyby ji utkal současný pavouk.

Jiným příkladem je objev z Japonska: zkamenělý zub původně malého Tyranosaura rex. Takový nález by normálně nechala média bez povšimnutí, jenže tento zub byl nalezen ve skalní vrstvě, která časově předcházela stáří T. rex o 60 miliónů let. (2)

Dokonce i lidské výrobky – včetně šperků, nástrojů a tmelu – se objevily v sedimentárních vrstvách hodně pod těmi, ze kterých byly původně známy. (3) Nálezy jako jsou tyto představují pro evoluční příběh obrovský kotrmelec.

Jeden nález dokonce až natolik vybočoval z evolučních povídek, že se raději ani nepovolilo, aby tyto důkazy svědčily samy o sobě. V roce 2009 totiž objevili vědci jantar, který vznikl z krytosemenných rostlin (angiosperms), neboli z pryskyřice kvetoucích stromů. Problém však byl, že podle evolučního časového schematu tento jantar předcházel údajnému vzniku krytosemenných rostlin o neuvěřitelných 195 miliónů let. Protože se však evolucionisté rozhodli za každou cenu trvat na svém původním datování, byli nuceni spekulovat, že pryskyřice pochází z neznámého stromu, který však produkuje stejnou pryskyřici jako současné krytosemenné rostliny (stromy) – ale tento neznámý strom sám o sobě k těmto krytosemenným rostlinám (angiosperms) nepatřil! (4)

Další dva objevy také ještě šokovaly stoupence dlouhého geologického času. Nepochybná savčí srst (chlupy) byla nalezena ve „100 miliónů let starém“ jantaru. I když z blízkých vrstev bylo již známo několik savčích zkamenělin, to překvapení spočívalo v tom, že „tvar a struktura savčí srsti zůstala nezměněna po tak dlouhá časová období,“ jak referovala BBC News. (5) Vypadá to, jako kdyby byli savci vytvořeni jako specializovaná skupina, která měla svoji srst od samého počátku.

Zvláštní studie také poukazuje na to, že pelikán, zachovaný ve své nejstarší zkamenělině, má zobák velmi podobný zobákům dnešních pelikánů. BBC News přinesla zprávu: „To, co (vědce) překvapilo nejvíce na tomto dávném pelikánovi je to, že je téměř totožný se současnými moderními druhy.“ (6)

Uvedené příklady představují pouze několik objevů stále stejného charakteru, které rozšiřují floru a faunu nalézanou ve skalních vrstvách. Každý tento nález jen víc a víc zapadá do schématu kreačního modelu, který používá pro vytvoření svého historického rámce Bibli. Mezi ostatními principy tvrdí kreační věda i to, že tvorové byli původně stvořeni jako stabilní, základní formy, které se neměly nijak podstatně od svého počátku měnit.

A opravdu, důkazy ze zkamenělin tyto předpovědi podporují.

Odkazy

  1. Thomas, B. Amber-Trapped Spider Web Too Old for Evolution. ICR News. Posted on icr.org November 20, 2009, accessed June 15, 2010.
  2. Thomas, B. T-rex Cousin Evolved 60 Million Years Too Early. ICR News. Posted on icr.org September 29, 2009, accessed June 15, 2010.
  3. Thomas, B. Boats and Jewelry: ‘Stone Age’ People Were Surprisingly Modern. ICR News. Posted on icr.org January 25, 2010, accessed June 16, 2010.
  4. Thomas, B. Ancient Amber Discovery Contradicts Geologic Timescale. ICR News. Posted on icr.org October 19, 2009, accessed June 15, 2010.
  5. Walker, M. Prehistoric mammal hair found in Cretaceous amber. BBC News. Posted on bbc.co.uk June 14, 2010, accessed June 15, 2010, reporting on research published in Vullo, R. et al. 2010. Mammalian hairs in Early Cretaceous amber. Naturwissenschaften. 97 (7): 683-687.
  6. Walker, M. Oldest prehistoric pelican also had big beak. BBC News. Posted on bbc.co.uk June 11, 2010, accessed June 15, 2010, reporting on research published in Louchart, A., N. Tourment and J. Carrier. The earliest known pelican reveals 30 million years of evolutionary stasis in beak morphology. Journal of Ornithology, published online May 29, 2010.
Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments