mutations-entropy

Nevyhnutelná genetická entropie

Pavel AkrmanGenetika-teorie informace Napsat komentář

Creation Ministry International
Z DVD Achillovy paty evoluce

(Video – překlad a české znění Pavel Akrman – 07/2018.

Dr. Robert Carter a Dr. John Sanford mluví o tom, jak fatální chybou je pro biologickou evoluci genetická entropie.

Dr. Robert Carter je přední vědec pro CMI v USA, se sídlem v Atlantě, stát Georgia. V současnosti pracuje na výzkumu v oblasti lidské genetiky. Rob získal své akademické vzdělání Ph.D. v oboru mořské biologie (oceánologie) na Universitě v Miami s disertací jeho průlomové práce v genetické modifikaci pomocí fluorescence proteinů. Rob publikoval řadu článků ve vědeckých časopisech, včetně toho, kterého byl spoluautorem s Dr. Johnem Sanfordem o hromadění mutací ve viru H1N1.

Světově uznávaný genetik Dr. John Sanford je vynálezcem biolistické metody (“genová pistole”), rezistence odvozené od patogenů a genetické imunizace. Je profesorem na univerzitě v Cornellu více než 25 let.

Robert Carter:

Je tu problém – a nezáleží na tom, zda se díváte na lidský genom nebo genom šimpanze či na kterýkoli jiný genom. Ten problém spočívá v tom, že v populaci se během času informace poškozuje a narůstají mutace.

John Sanford:

Studoval jsem genetickou entropii posledních třináct let, a je to skutečně hluboký problém, je to něco, co je mezi genetiky všeobecně uznávané. Problém je v tom, že se v lidském genomu akumulují škodlivé mutace, což je nakonec nejlépe ilustrováno u každého člověka osobně.

Ve vašem nebo mém těle nastávají asi tři nové mutace pokaždé, když se buňka rozdělí. A to je vážné, protože to je důvodem, proč umíráme. A tak důvodem, proč stárneme a všechny naše systémy se začínají rozpadat, jsou tyto mutační procesy, a akumulace škodlivých mutací v našem genomu. Proto existuje horní hranice délky života.

(zobrazený text: „Po nepřetržitém dělení buněk má 60letá osoba až 40 000 mutací na kožní buňku. Celkový počet mutací jsou biliony.“)

Ale problém je ještě větší, protože samozřejmě víme, že jsme smrtelní. Takže určitou část našich mutací přeneseme na naše děti, ty k tomu přidávají další mutace a znovu je předají svým dětem, a ty opět přidají další mutace a předají je nové generaci. Takže to je problém nejen pro člověka samotného, ale i pro celé lidstvo.

Je tedy jen logické, že lidstvo se nevyvíjí, ale upadá. Lidstvo v podstatě degeneruje, lidský genom podléhá korozi stejně, jako auto.

Genetická entropie – z DVD Achillovy paty evoluce

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments