no-religion

Neotravujte mě svým náboženstvím!

pavelkabrtBible, křesťanství, náboženství Napsat komentář

Archivz dopisů čtenářů 2012

(Z creation.com/dont-bother-me přeložil M. T. – 08/2012. Translation granted by Creation.com – přeloženo s povolením od Creation.com. Úvodní obrázek: imgflip.com)

P. H. z Irska se vyjádřil ke kampani Ptej se na evoluci provedené CMI, a Dr Don Batten mu odpovídá.

Question evolution!

Ahoj, jsem sice trochu skeptický k tomu, zda tohle uveřejníte, ale uvidíme.

Rád bych věděl, když chodíte s těmi svými 15 otázkami, zda byste přestali , když potkáte někoho a on vám dá uspokojivou odpověď? Samozřejmě ne každý je kovaný v té které konkrétní vědní disciplíně, ale narazíte-li třeba na biologa, který vám jasně vysvětlí současný stav vědeckého poznání, přestanete pak? A nepřestanete-li, sdělíte alespoň prvnímu neinformovanému člověku, jaké důkazy vám zmíněný odborník předložil?

Já osobně jako ateista bych dal přednost tomu, abyste neběhali po světě a neotravovali mě na ulici či doma (kontaktuji vás tímhle způsobem jedině proto, že jsem narazil na váš odkaz v debatě o odstranění náboženské indoktrinace ze škol) – myslím, že by vám prospělo, kdybyste si uvědomili, že vaše představy jsou vaší osobní věcí, a že byste je neměli vnucovat ostatním. Vy věříte v boha, já nevěřím ani ve vašeho boha ani v jiného boha, a nestojím o to, aby mě někdo o nějakých bozích „poučoval“, kromě toho, že uznávám náboženství jako jeden z fenoménů v multikulturním světě.

Zcela oprávněně byste se mohli ptát, proč ztrácím čas psaním tohoto mailu. Je to prostě proto, že když teď debatujeme o odstranění náboženské indoktrinace ve školách pro naše děti, hledám tímto některé z vás, kteří by dokázali uznat práva ostatních na slušné světské prostředí – mohli bychom se všichni pohnout z místa a ukončit tyhle roztrpčené hádky. Máte své názory, tak si je uplatňujte ve vlastní práci a životech, a nechte ostatním ty jejich.

Děkuji vám

P. S. Raději tenhle mail nepodepisuji, protože moje příjmení není v téhle zemi typické, a nerad bych, aby u mých dveří opět zvonili nějací křesťané!

Odpovídá Dr. Don Batten z CMI:

Milý P.,

díky za váš názor. Pár poznámek jako odpověď:

Již jsme zveřejnili ty nejlepší odpovědi, které jsme zatím dostali na našich 15 otázek. Viz (anglicky)

“Součástí ceny za život ve svobodné společnosti je to, že vás mohou oslovovat lidé, kteří se s vámi chtějí podělit o své názory; stejně tak zase mě a další lidi mohou “obtěžovat” se svými názory (což dělají).”

Odpovědi na našich 15 otázek: část 1
Odpovědi na našich 15 otázek: část 2
Odpovědi na našich 15 otázek: část 3

Součástí ceny za život ve svobodné společnosti je to, že vás mohou oslovovat lidé, kteří se s vámi chtějí podělit o své názory; stejně tak zase mě a další lidi mohou „obtěžovat“ ateisté  se svými názory (což dělají). Nevadí mi to, protože je úžasné žít v takovéto svobodné společnosti, kde je to možné; Je to něco, čeho si cením. Ale možná, že vy byste raději žil v zemi, kde stát zákonem nařizuje ateizmus (takové státy zabily v minulém století 150 milionů lidí).

S pozdravem,
Don Batten

P. odpověděl:

Chtěl bych jen říci, že bych samozřejmě nechtěl žít ve společnosti, která nařizuje nějaké závazné přesvědčení nebo ho zakazuje, a jsem si jist, že nejsem sám mezi těmi, kdo mají ve svém rodokmenu ty, kteří obětovali vše, aby nám vámi zmíněnou svobodu umožnili. Mám pocit, že lidé by měli mít možnost nechat vyškrtnout své domovy ze seznamu otevřeného pro nežádoucí „návštěvy“, tak jako mají možnost nechat vyškrtnout svá telefonní čísla z veřejného telefonního seznamu, aby nebyli otravováni nežádoucími telefonáty; podobně by měli mít možnost chránit se před náboženskými organizacemi. Nemám nic proti lidem stojícím na ulici a propagujícím své zboží, pokud se řídí místními nařízeními, a nejsou dotěrní. Jelikož jsme odstranili náboženství ze škol a veřejných institucí, pak si jeho přívrženci mohou sloužit bohoslužby pro sebe, ale nechat přitom na pokoji ty, které to nezajímá.

Nesnažím se nikoho o své pravdě přesvědčovat, jenom nechci, aby při vyučování bylo moje dítě obtěžováno tím, co poškozuje jeho osobnostní vývoj, a nechci mít v nemocnici sošky a krucifixy; lidé přece mohou u svého lůžka mít to, co chtějí, a ne to, co nechtějí.

Navíc, za tato úmrtí ve světě není odpovědný ateizmus, ale naopak fundamentalizmus; můžeme diskutovat o soukromém vyznání jednotlivých diktátorů, ale byl to fundamentalismus, který vedl lidi k páchání zla. Být ateistou znamená prostě nevěřit v žádného boha; tento postoj nežene lidi k tomu, aby se chovali zvrhle. Pevní věřící se pak samozřejmě vzdávají svého přirozeného lidského chápání společného dobra a empatie a dělají, co jim říká jejich Bůh či politický vůdce. Musíte být skalní věřící, abyste dokázal naletět s letadlem plným vyděšených lidí do mrakodrapu plného jiných lidí, stejně tak musíte být takovým věřícím, abyste dokázal umístit bombu pod něčí auto pouze proto, že dotyčný nesdílí vaši víru. Spousta dobrých, zlých i bezbarvých lidí jsou ateisty, toto přesvědčení nijak neovlivňuje jejich případné sklony k páchání zla. Naopak náboženství udělalo z mnoha jinak dobrých lidí zlé zrůdy, stejně jako to s nimi udělaly zvrhlé ideologie v rukou Hitlera a Stalina.

Milý P.,

Jsem rád, že oceňujete svou svobodu i ty, kdo ji pro vás vykoupili. I já ji oceňuji; na tom se tedy shodneme!

Avšak zdá se, že někteří zarytí ateisté („noví ateisté“) neuznávají, že jednou z cen za život ve svobodné společnosti je to, že lidé musí mít svobodu nevěřit tomu, co se jim nelíbí. Richard Dawkins například označil počínání křesťanů, kteří učí své děti o Bohu, za „zneužívání dětí“ (viz recenzi na knihu Boží blud). A zneužívání dětí je přece něco, co by vlády měly stíhat, že ano? A právě toto připadá jako druh „fundamentalizmu“; ateistického fundamentalizmu. Však také nedávné akce Britské humanistické asociace (což je ateistický klub) s cílem donutit britskou vládu k zákazu vyučování jiných názorů než doktrinářského darwinizmu (a pozor, dokonce i jakékoli vědecké kritiky darwinizmu) na školách, a to i křesťanských, což má příchuť totalismu SSSR, nacistického Německa, Maovy Číny či Kim Ir-senovy Severní Koreje.

I Vaše vlastní slova svědčí o tom, že tíhnete k nějaké formě zmíněného netolerantního, totalitářského myšlení; nechcete, aby křesťané „působili na školách a otravovali duchovní vývoj vašeho dítěte“. Ale když ateisté působí ve školách na duchovní vývoj dětí z křesťanských rodin tak, aby je odvrátili od víry jejich rodičů, to je v pořádku? Toto se děje například při vyučování darwinizmu. Po přečtení knihy Původ druhů napsal roku 1860 jeden z Darwinových mentorů v Cambridge:

„Přečetl jsem si Darwinovu knihu. Je chytrá a odvážně napsaná; a proto staví-li na chybných domněnkách, je tím nebezpečnější; a já je pokládám za naprosto zcestné… Od začátku do konce je to chytře uvařený a servírovaný guláš čirého materializmu… A proč? Jsem si jist, že tu není žádný jiný důvod, než učinit nás nezávislými na Stvořiteli…“ —Rev. Adam Sedgwick, dopis slečně Gerardové z 2. ledna 1860.

Mohl bych citovat četné dnešní ateisty, kteří doznávají totéž. Dawkins připustil, že mu Darwin umožňuje být „intelektuálně naplněným ateistou“. A Vaše vlastní obrana darwinizmu dokládá totéž; že darwinizmus je součástí ateistické „víry“ (tak to opravdu stojí v Humanist Manifesto I).

Ve všech těchto věcech neexistuje žádný neutrální postoj. To si jen myslíte, že sekularizmus je neutrální, protože jste sekularistou a uspokojuje Vás to.

Považuji za dost zvláštní, tvrdíte-li, že se Stalinovými zločiny nesouvisel jeho ateizmus. Když totiž zabíjel lidi, považoval evidentně svou činnost za cosi jako sečení trávníku. Žádný skutečný křesťan věřící Bibli by tak nemohl jednat, protože Bible říká, že lidé jsou stvořeni k obrazu Božímu, což činí lidský život posvátným (čímsi jako zázrak), a tudíž něčím, co nesmíme svévolně ničit. Takto se mohl zachovat jedině materialista (ateista) jako třeba Stalin. Viz: Evolution and social evil (Evoluce a společenské zlo). Křesťan, který někoho vraždí, jedná proti svým zásadám, kdežto pokud něhoho vraždí ateista – ten jedná proti čemu? Zde není žádný absolutní mravní princip, vše závisí jen na rozmaru vládnoucí moci (nebo jste vy sám takovou vládou?).

A. C. Grayling, prominentní britský ateista, připustil: „Jak můžete vidět, v Boha už nevěříme, protože nás na každém kroku sleduje ta spousta kamer systému CCTV.“ (v interview s Deccou Aitkenheadem z Guardian, 3. dubna 2011; www.guardian.co.uk).

Důsledky sekularizmu se projevují v takových jevech jako byly pouliční bouře v Londýně a zhroucení rodinného života v kdysi křesťanských zemích. V mé zemi byla v 50. letech 20. století, kdy ještě převážná většina populace věřila v Boha Stvořitele, jemuž jsme odpovědní (neříkám, že šlo vždy o poctivé křesťany, ale téměř všichni sdíleli křesťanskou víru), míra majetkové kriminality byla hlášena 1:1000 lidí za rok. Takový byl poměr od 20. do 50. let 20. století včetně období velké světové krize (podle našich světských „vševědoucích“ sociologů je bída příčinou kriminality, nebo ne?). Pak začala míra kriminality v 60. letech narůstat – tehdy se také vážně začalo se sekularizací vzdělávání. Koncem 90. let už byla statistika 20:1000 lidí (20násobný nárůst!), přestože počet pořádkových složek mnohonásobně vzrostl, zavedlo se CCTV atd. (a zmíněná míra dnes nezahrnuje všechny případy, protože víme, že policie s krádežemi nic nezmůže, pokud škoda nedosáhla určité výše). Pamatuji se jako dítě, že jsme doma nezamykali (neexistovaly klíče), a nezamykala se ani auta, a pokud ano, nechávali majitelé klíčky v zapalování; obava, že se něco ztratí, tenkrát lidi prostě nestrašila. Podobné trendy zaznamenáváme i v dalších oblastech života – sebevraždy mladých lidí, rozvodovost, narkomanie atd.

Také nelze přehlížet, že darwinizmus propůjčil zdání legality fašizujícím diktátorským režimům 20. století: Darwin´s impact the bloodstained legacy of evolution (Darwinův podíl na krví potřísněném odkazu evoluce). Však také Stalin dospěl ke svému ateizmu po četbě Darwinových děl.

“Na ateizmu nelze stavět svobodnou, spravedlivou a prosperující společnost.”

Slavný britský básník T. S. Eliot napsal: „Zkrachuje-li křesťanství, zkrachuje celá naše kultura. Pak se bude muset v bolestech zrodit nová, a nemůže jít o něco hotového, musí se vytvořit… Budeme muset projít mnoha staletími barbarství.“ (T. S. Eliot, Notes Towards the Definiton of Culture – Poznámky k definici kultury, Faber and Faber, 1948, str. 122).

Dokonce i jeden ateista psal nedávno o Africe a o tom, že potřebuje křesťanství, aby tam zavládl sociální i hospodářský pokrok. Viz Atheists credit the Gospel (Ateista dává za pravdu evangeliu).

Ne, na ateizmu nelze vybudovat svobodnou, spravedlivou a prosperující společnost.

Ale co je horší, ateizmus receptem k vašemu vlastnímu zániku. Ať se vám to líbí nebo ne, jednoho dne budete stát před Stvořitelem, a zodpovídat se za svůj život. Slova „Vždyť jsem v Tebe nevěřil“ to nespraví. Jak říká Bible, existuje spousta důkazů o tom, že Bůh existuje (Římanům 1:18n). Ale pekla se bát nemusíte – ne proto, že by neexistovalo, ale proto, že Bůh sám zajistil způsob, jak peklu uniknout. Ježíš řekl, „Zloděj přichází, jen aby kradl, zabíjel a ničil. Já jsem přišel, aby měly život, a měly ho v hojnosti. Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí svůj život za ovce.“ (Jan 10:10-11).

To vám říkám proto, že mi na vás záleží; nechci být svědkem toho, jak někoho Bůh potrestá. Nechcete-li přijmout to, co jsem Vám musel říci, budiž. Necítím se dotčen, na svoje názory máte právo. Tam, kde jsou společnosti založeny na skutečně biblických principech, se žádný nátlak nepoužívá.

S přátelským pozdravem,
Don Batten

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments