bait and switch trick

Nenechte se napálit

Jakob Haver Evoluce organizmů 7 Komentářů

Nedbalý jazyk vede k nedbalému uvažování

Tas Walker

Z creation.com přeložil Jakob Haver – 09/2018. Translation granted by Creation.com – přeloženo s povolením od Creation.com.

1. Evoluce?

ANO i NE

V živém světě pozorujeme variace, mutace a přírodní výběr.

Evolucionisté toto nazývají „evolucí“ a proto tvrdí, že evoluce je pravdivá.

Vidíme, jak přežívání těchto různých živočichů ovlivňuje životní prostředí. Dokonce vidíme, že v důsledku těchto procesů vznikají i nové druhy.

Tyto jevy jsou pozorovány a vědecky zdokumentovány.

Kreacionisté se všemi těmito pozorováními souhlasí.

Tyto změny se dějí opravdu velmi rychle. Specifikace druhů může nastat během několika generací.1 Ale – psi zůstávají psy, žáby zůstávají žábami a koně zůstávají koňmi.

Nevidíme, že by se ryby měnily v žáby nebo ještěrky v ptáky.

To, co vidíme, je v souladu s biblickou zprávou nedávného stvoření. Na počátku Bůh stvořil rozdílné druhy zvířat. Tyto různé druhy měly schopnost přizpůsobit se různému prostředí.

Kreacionisté tuto variaci raději nenazývají nějakým druhem „evoluce“ (dokonce ani „mikro-evoluce“2). Tyto změny označujeme jako „přizpůsobení“.

Ve skutečnosti nezáleží na tom, jaké slovo použijete, ale je důležité vědět, o čem mluvíte.

Kreacionisté mají pod pojmem slova evoluce něco naprosto jiného, než co tu vidíme.

2. Evoluce?

NE

Slyšeli jsme o myšlence, že během milionů let se jednobuněční živočichové změnili prostřednictvím mutací a přírodního výběru na plazy, ptáky, savce a lidi.

Ilustrace: Mladá země od Johna D Morrise. Klikni pro zvětšení

A právě toto kreacionisté označují za evoluci a odlišují to od adaptace. Evolucionisté to také nazývají evolucí, ale stejné slovo používají i pro adaptaci. Proto je v této otázce tolik zmatku.

Evolucionisté označují stejným slovem dvě zcela odlišné věci (tzv. dvojsmyslnost), a tak ve skutečnosti nevíte, o čem v té chvíli mluví.

Pokud to byly malé náhodné mutace, které pro tyto úžasné změny u živočichů vytvářely novou genetickou informaci, potom by bylo potřeba miliónů takových genetických chyb po miliony generací.3 A to je také důvod, proč evolucionisté nutně potřebují miliardy let, aby se tato myšlenka vůbec mohla vzít v úvahu.

Nicméně, tyto druhy změn nebyly nikdy pozorovány.

Variace a přirozený výběr neprodukují novou genetickou informaci; pouze jinak uspořádají nebo odstraní informace již existující.

Ani mutace nevytvářejí nové genetické informace; jen některé existující informace zničí.

Nadto s myšlenkou evoluce nejsou v souladu ani fosilie; očekávané nespočetné množství přechodných forem chybí.

(Kompozice s obr. stock.xchng images)

Tato koncepce evoluce „od molekuly k člověku“ je pouze hypotetická filozofie bez podpory vědeckého pozorování. Toto pojetí evoluce slouží jen k ospravedlnění tvrzení, že živý svět lze vysvětlit bez Boha.

To je v rozporu s učením biblické zprávy.

Vypadá to vědecky, ale jak jsme viděli, vědecké to není.

Je to jen chyták, který spoléhá na nedbalost jazyka. Evolucionisté používají adaptaci, která je pozorovatelná, aby tak podpořili evoluci, což je ale zcela odlišný proces. Je to typický příklad hozené udičky s návnadou.

Prochází jim to proto, že lidé si neuvědomují skutečnost, že používají stejné slovo pro vyjádření dvou naprosto odlišných věcí.

Buďte opatrní

Bude-li vám příště někdo říkat, že evoluce je vědecky pozorovanou skutečností, přimějte ho k definici toho, o čem konkrétně mluví.

Docela jistě bude odkazovat na adaptaci, ale bude chtít abyste uvěřil, že tím prokázal evoluci.

Nenechte se oklamat. Nedbalý jazyk vede k nedbalému přemýšlení.

Nechtěli byste si přece udělat špatný úsudek o spolehlivosti Bible, odkud pocházíte a proč jste tady jen proto, že jste skočili na trik s háčkem a návnadou.

Odkazy

  1. Catchpoole, D. and Wieland, C., Speedy species surprise, Creation 23(2):13–15, 2001.
  2. The term ‘micro-evolution’ is misleading because the changes are in the wrong direction.
  3. The size of the change is not the problem, rather the change is going the wrong way; see Wieland, C., The evolution train’s a comin’, Creation 24(2):16–19, 2002.
Subscribe
Upozornit na
7 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
jhk - vlasta

Ale ani slovo „vyvíjejí“ není zcela správné. Ve skutečnosti jde o inovaci, o vylepšování, o vkládání nových prvků nebo dokonce o tvorbu něčeho dosud neuskutečněného (vynálezu). U textů jde o aktualizaci – o nahrazení nevhodných výrazů a výkladů vhodnějšími příp. o přeformulování celých odstavců lepšími formulacemi. Takže daná věta by měla znít: „Nová auta (či nové výrobky) inovují vývojáři.“ Nebo: „Nový článek přeformulovává autor (autoři) jistou otázku (či problém) a nachází lepší řešení (vzhledem ke dřívějšímu).“ – ano přesně tak. To je merita problému. A také správně Jiří Zelinka –… Číst vice »

Jiří Zelinka

V podnadpisu je řeč o nedbalém jazyku. Myslím však, že nejde o nedbalost vyvolanou neznalostí nebo opomenutím, ale že jde o záměrné matení pojmů. Ano, to je určitě pravda – ze strany evolucionsty je to až na vyjímky zcela jasný (a podlý) záměr. Tu nedbalost jazyka chápu tak, že lidé jsou obecně nepozorní na přesnost významů, a v tom vidí lstivý darebák svou šanci – a říká si že by byl hloupý, kdyby ji nevyužil. Já bych řekl, že je úplně stejně hloupý jako ten, který – také záměrně lstivě… Číst vice »

Václav Dostál

V podnadpisu je řeč o nedbalém jazyku. Myslím však, že nejde o nedbalost vyvolanou neznalostí nebo opomenutím, ale že jde o záměrné matení pojmů. Tímto způsobem balamutí autoři oněch změn významu především sami sebe. Vezměme si např. tvrzení „Auta (či jiné výrobky) se vyvíjejí.“ Zvratné zájmeno vede k posunu k samovolnému vývoji bez vlivu inteligentních lidí. Ale ani slovo „vyvíjejí“ není zcela správné. Ve skutečnosti jde o inovaci, o vylepšování, o vkládání nových prvků nebo dokonce o tvorbu něčeho dosud neuskutečněného (vynálezu). U textů jde o aktualizaci – o nahrazení… Číst vice »

Jiří Zelinka

Tento způsob „hozené udičky“ je ze strany „klubu přátel pohádkáře Darwina“ asi ten nejčastější, ale používají také celou řadu dalších. Mimo jiné s oblibou staví slaměné panáky kde se jen dá – např. nejprve začnou záměrnně (méně často z neznalosti) vykřikovat něco, co kreacionisté vůbec netvrdí, potom to patřičně zesměšní a přidají „svou pravdu“. Jeden takový příklad: začnou pohrdavě vykřikovat, že kreacionismus není vědeckou teorií, ale je to víra založená na Bibli – a proto se nedá vědecky testovat. Jenže – kreacionisté vůbec netvrdí, že kreacionismus je vědou. Jen říkají,… Číst vice »

jhk - vlasta

https://kultura.zpravy.idnes.cz/predator-evoluce-pokracovani-d2l-/filmvideo.aspx?c=A180907_144742_filmvideo_ts

predátor evoluce – predátor se vrací větší a silnější. To však není ona „evoluce druhu v jiný druh“, či potažmo „z buňky v člověka“. To je pouze proměna již stávajícího v trochu jiné. Neboli – viz. jeden z problémů o kterých mluví článek.

Jiří Zelinka

Vždycky se zamýšlím nad tím, proč vlastně evolucionisté vynakládají takové úsilí k tomu, aby za KAŽDOU cenu měli pravdu. Proč je jiný (kreacionistický) názor tak vytáčí? Proč z toho mají špatné spaní? Vidíme tu záplavu komentářů v nejrůznějších diskusích.

Vždyť když věří na bezcílně obživlé chemikálie, které se stejně tak bezcílně dál vyvíjely až v člověka, pak přece vůbec o nic nejde? Všichni stejně tak bezcílně zemřou a pes po nich neštěkne. Až potom se dozví, jak se věci mají – dostanou to, co si tak usilovně přáli.

jhk - vlasta

Tato koncepce evoluce „od molekuly k člověku“ je pouze hypotetická filozofie bez podpory vědeckého pozorování. Toto pojetí evoluce slouží jen k ospravedlnění tvrzení, že živý svět lze vysvětlit bez Boha. – souhlasím. Evolucionista však řekne něco jiného – on bude tvrdit, že je dost důkazů na to, abychom nemuseli pochybovat, že k tomuto vývoji takto koncipovaném – skutečně došlo. Chybějící fosilie nejsou na překážku – to takto specificky pojaté vědě vůbec nevadí – pokud nejsou v nějaké oblasti důkazy – podpoří se to „důkazy“ tvrzeními, z jiné oblasti, pokud tedy… Číst vice »