Najít Boha není pro mne vůbec snadné

pavelkabrtÚvahy o kreacionismu, stvoření ad. Napsat komentář

Čtenář píše o svých zápasech při sledování pořadů s Attenbouroughem a o dalších

(Z creation.com/hard-time-finding-god přeložil Pavel Kábrt. Vyšlo na stránkách CMI 22. června 2014.)

Steven B. nám napsal, že přestože mu čtení časopisu Creation (Stvoření) dělá radost:

Zažívám nesmírně bolestné období v hledání osobního Boha. Je to, jako bych hrál tenis s někým, kdo je na druhé straně sítě v husté mlze. Moje modlitby udeří do míčku, a ten se ztratí v mlze a už se nevrátí; bez ohledu na to, jak moc se snažím.

Domnívám se, že to snad byl Einstein, kdo řekl, že dělat nějakou stejnou věc pořád dokola, a přitom očekávat vždy jinou odpověď, je šílenství. Začínám uvažovat, jestli moje výkřiky vůči Pánu nespadají do této kategorie.

Dneska jsem se díval na pořad Davida Attenbourougha Rise of Animals (Vznik zvířat). Ačkoli nemohu přijmout povstání života z nuly, přesto se mi jeví dost těžké vyrovnat se se zkamenělinami a kosterními formami, které byly nalezeny po celém světě. Tohle zcela jistě činí z příběhu Adama a Evy příjemnou povídačku pro slaboduché. Copak se může opravdu křesťanství hlásit k mladé zemi, když fosilní záznam, nehledě na problémy s C14, vykazuje stáří země mnohonásobně krát vyšší? A kosmologie je s nízkým stářím země rovněž ve sporu.

Je to docela hrozný pocit být ve stavu, kdy přemýšlím o Bohu, který možná není takový, o jakém nás učili. Snad Ho třeba tenhle email přiměje k tomu, že mi v té mé dlouhé tenisové hře s Ním vrátí podání.

Se srdečnými pozdravy, Stephen B.

Odpovídá Dr Carl Wieland:

Protože jsem bývalý ateista, rozumím i vaší situaci. Navíc také vím, že to co budu nyní psát, nebudou  jen má slova; do své odpovědi zahrnuji i celou řadu mých kolegů – vědců s akademickým vzděláním, včetně těch ze souvisejících vědních oborů.

Tím chci říct, že to nejsou lidé, kteří jen “lpí na svém” a sotva snášejí odlišné důkazy pro Potopu, ale zcela jistě se dokáží dívat na věci i z opačné strany. Jsou nadšeni tím, že víc než kdy jindy přibývá důkazů potvrzujících přesnost biblické historie.

Když jste zmínil “všechny ty důkazy” (není to přesná citace, ale Vaše slova budí tento dojem), tak to vyznívá téměř tak, jakoby existence ohromného množství zvířat a zkamenělých forem byl argument proti historii podle Genesis. Otázkou však je, zda to skutečně z toho logicky vyplývá? Anebo (a nyní to nemyslím nijak nezdvořile, my všichni jsme ovlivňováni více vlivy než jen rozumem) jde jen o “dojem”, posílený skutečností, že vyprávění o těchto faktech neustále vzbuzují dojem opačného rámce dějin? Pokud začneme vidět dějiny v biblickém rámci (i kdyby jen pro vyzkoušení tohoto argumentu), a začneme tímto pohledem prověřovat ta samá data a fakta, svět se nám začne jevit o hodně odlišný.

Kdyby tomu tak nebylo, jak by potom bylo možné, že zatímco jeden člověk vidí ty samé věci jako hrozbu pro biblickou víru, jiní lidé ty samé věci chápou jako důkazy pro Bibli?

Zvažte jen těch několik věcí, které byly objeveny v posledních desetiletích, a které ukazují onen ´velký obraz´ i přesto, že ve frontové linii kreacionistického výzkumu nepracuje mnoho lidí. Nezapomeňte také, že žádný argument není nezměnitelný (což platí pro cokoliv ve vědě i filozofii), nicméně vám chci ukázat, že obraz, který někteří lidé o kreacionismu malují, když jej zobrazují jako nějakou zpozdilou akci lidí, kteří se zoufale drží jakýchsi už dávno odumřelých zbytků biblické zprávy, je hodně daleko od pravdy.

(Poznámka překladatele: Samozřejmě se dá říci totéž o evoluční teorii – že ji zastává jen určitá skupina lidí, zoufale lpících na staré Darwinově myšlence, popsané ve dvou jeho knihách O původu druhů a O původu člověka. Omšelý a nikdy neprokázaný nápad, že příroda existuje proto, že se udělala sama, sama sebe vyvinula. Jenže Darwinovy argumenty na podporu této myšlenky věda už dávno vyvrátila a jeho myšlenka se tím pádem stala anachronismem.)

Takže je třeba se “přezout do jiných bot”. Zvažte jen několik z těchto argumentů:

  1. Vysvětlení, které nám dává genetická entropie, zpřesněná analýzami ze superpočítačů (Mendelův kalkul), které prováděl jeden z nejkvalifikovanějších genetiků na světě, máme-li na zřeteli jeho biografii a zkušenosti (Dr John Sanford je vynálezcem genové pušky a je na něj stále odkazováno jako na profesora slavné Cornellovy univerzity). Důsledky těchto zjištění se jeví jasné: pokud zde vyšší organizmy existovaly déle jak 100 000 let, už by byly všechny mrtvé v důsledku ´katastrofálních chyb´ ve svých DNA kódech. Tento závěr je založen na velmi důkladných faktech z operační (experimentální) vědy. Mluvím o množství pozorovaných mutací, které se v každé generaci nahromadí, což je nepopiratelný fakt. Kolem 60 nových mutací minimálně v každém nově narozeném lidském dítěti, uvedu-li jeden příklad. „Dlouhověkaři“ mají nyní úkol, „jak se toho rétoricky zbavit“. Přímé a průzračné pochopení tohoto faktu, který byl potvrzen simulacemi ze superpočítače, nyní ukazuje, že milióny let nemohou být reálné. U Sanforda toto zjištění vedlo nejen k tomu, že se stal křesťanem, ale že se stal biblickým (Genesis přijímajícím) kreacionistou. A jak tedy jste mluvil o těch zvířatech a zkamenělinách, ty jsou samozřejmě také reálné. Proto nyní doufám, že vám dochází, že ony z ´prstu vycucané´ příběhy, proplétané těmito fakty (lidmi jako je Attenborough a spol.), ať už jsou tyto bájné příběhy jakkoli umně a překrásně prezentovány na DVDčkách či jinde, tak se jedná o úplně jinou úroveň vědecké ověřitelnosti, než je ´tvrdá řeč čísel´, která rozvrací evoluční populační genetiku okamžitě poté, co se provede a do úvahy vezme výpočet rychlosti mutací. A tato reálná fakta jsou ve shodě s ´velkým obrazem´, jak ho podává Bible. Degenerujeme, právě zde a teď. V našem obchodě o tom Sandford mluví na DVD Genetic Entropy and the Mystery of the Genome, které je velmi důležité, a pokud jste ho ještě neviděl, myslím, že byste ho ocenil a našel v něm velké povzbuzení i pomoc.
  2. Stále znovu, opakovaně a neočekávaně objevované množství křehkých struktur, měkkých tkání a nestabilních molekul např. v dinosauřích zkamenělinách, které by podle zákonů fyziky už měly být dávno rozložené z hlediska termodynamických rozborů. Tomuto rozkladu nemohou zabránit žádné konzervační prostředky, fixativa či ochranná zapouzdření.
  3. Objev patrně velmi silného důkazu, že rychlosti radioaktivních rozpadů vůbec nejsou konstantní a neměnné (najděte si to vyhledávačem třeba pod heslem ´rate´).
  4. Současný trend, ve kterém se dokonce i materialistická geologie ocitá v tlaku nutnosti přejít na ´neokatastrofismus´, aby mohla vysvětlit to, co skutečně v terénu existuje, tedy věci, na které vysvětlení oním starým ´pomalu a postupně´ nelze uplatnit. Pochopitelně, že se nemají k tomu, aby přijali vysvětlovací rámec celosvětové potopy, což souvisí s člověčí tendencí odmítat za každou cenu Boží soud nad hříchem (Řím 1, 2 Petra 3:3-5). Aby však bylo vůbec možné vysvětlit některé fenomény z geologie byť i katastroficky, vyžaduje to tak enormní síly ve svém rozsahu a masivnosti, že to přímo prosí a žebrá o použití mechanizmu globální potopy, a naprosto nic jiného. (K takovým útvarům patří např. The Shinarump conglomerate; konglomerát je typ horniny, pro kterou je třeba tekoucí voda, která má energii vyzdvihnout, transportovat a uložit oblázky a balvany. Konglomerát Shinarump (který je obnažen ve Velkém Kaňonu) pokrývá 260 000 čtverečných kilometrů pevniny Spojených států. V současném světě dochází k formování konglomerátů jen v malých měřítcích, a to jen při místních záplavách, které mají dostatek energie vyzvednout štěrk a balvany. Pak tu třeba máme Olgas (Katatujta) v Austrálii, celé pohoří z konglomerátu, které se rozkládá kilometry hluboko do podzemí, a je celé tvořeno hodně velkými balvany, které byly transportovány, pak uloženy a nyní jsou navzájem stmeleny. Není znám žádný stálý pomalý proces, který by tohle dokázal. Prostě říkáme, že to v moderní době nemá analogii; neexistuje nic, ani ty největší zátopové katastrofy, o kterých víme, a ke kterým dochází i dnes, které by mohly zformovat takové nánosy. Je zcela nepodstatné, kolik času bychom jim na to dali. A víme, že místní zátopy netrvají příliš dlouho.
  5. Genetika si nyní uvědomuje, že všechny etnické skupiny na světě jsou ve skutečnosti neuvěřitelně sobě blízce příbuzné – až tak moc, že si to vynutilo honem ´přepracovat´ teorie o ´lidské evoluci´ – a je z toho průzračně jasné, že nejde o nic jiného než o potvrzení biblické antropologie. Dokonce Neandertálci (kdysi vydávaní za naše částečné opičí předky) byli nyní, v důsledku sekvenování DNA, konečně už zařazeni mezi lidi. V neodarwinistickém vysvětlování narůstá v současné situaci skutečná krize, až tak moc, že někteří materialisté si lámou hlavu, co asi nahradí to, co nyní jasně ´nefunguje´ (neodarwinistické mechanizmy se sice zdají být jediným želízkem ve hře, ale problém je, že mají obrovské matematické nesnáze).

Podívejte se např. na: Zoufalé snahy nalézt “nepolapitelný proces evoluce”.

(=Velmi pěkný dokument. Jeho podkladem je kniha evolucionistky! Suzan Mazur, která popisuje evolucionistické sympózium v Rakousku, nazvané Altenberg 16, které se konalo v červenci 2008, kde si 16 evolucionistů navzájem přiznalo, že jsou se svojí teorií evoluce úplně v koncích. Velmi silně to evokuje nacistickou konferenci ve Wannsee v roce 1941, kde téměř stejný počet vysokých nacistických pohlavárů (15) uvažoval, jak vyhladit Židy z povrchu zemského rychleji, než by to dokázala Darwinova evoluce. Jak to všechno dopadlo, je známo. I zámeček ve Wannsee nedaleko Berlína, ve kterém se sešli, připomíná rakouský Altenberg. – pozn. Pavel Kábrt)

Samozřejmě by se zde dalo pokračovat, ale vše, oč se tu snažím, je ukázat vám, že je užitečné odstoupit od obrázku malovaného těmi, kteří jsou přesvědčeni o vládnoucím paradigmatu, a zvážit důkazy na základě pohledu, že Bible říká pravdu; jak jsem už řekl, začněte s tím ´kvůli tomu samotnému argumentu´. Přesně jak to jednou někdo formuloval: „Kdybych tomu byl nevěřil, tak bych to byl neuviděl.“ Zvažte také následující; jsou všechny ty věci, které jsem vám výše popsal, jenom pouhé shody okolností?

A kdyby se někdo také podíval na celý ten materialistický světový názor, který pohání všechny ty věci velebené Attenbouroughem a jeho skupinou, tak najde spoustu neuvěřitelných protikladů, rozporů a nepravděpodobností hraničících s nemožností. Velice účinně je tam zahrnuta víra v celý řetěz ohromujících zázraků, jenže zázraků bez dostatečné příčiny, jako jsou třeba původ všeho z ničeho ve velkém třesku, inflace, původ běžné hmoty, původ hvězd, původ života, vznik rozdílnosti pohlaví a původ myšlení a morálky a další věci. Výstižně a krátce řečeno, materialistickou alternativou k tomu, co popisuje Bible, je, že ´nic vynásobeno nikým vytvořilo všechno a všechny´.

Sir David Attenborough

Budu se také současně modlit k Bohu, aby se vám ukázal, ne nutně prostřednictvím nějakého hlasu z nebe. V Novém zákoně apoštol Pavel, když káže, nikdy neapeluje na lidské emoce (pocity), ale apeluje na jejich rozum. Bible nás nevybízí ke slepé víře. Ta změna, kterou potřebujete, může nastat v důsledku toho, jakým způsobem o světě kolem nás přemýšlíte. Můžete svobodně prolomit interpretační rámec, ve kterém jsou nyní všechna fakta neustále dokola prezentována – ale my teď vidíme, že tato fakta úžasně a celistvě zapadají do stvoření. Attenborough má nádherné fotografie, ale velmi těžko ho můžeme považovat za nestranného pozorovatele. Vše se nese na vlně naturalizmu (tj. že příroda je jediné, co tu existuje) a řady úvah v kruhu.

Čteme-li žalmy, zjistíme, že některé z nich jsou modlitbami k Bohu od člověka, který se vyplakává z podobných věcí, o kterých mluvíte i vy. Řešením však není opustit rozum a dát se za těmi, kteří věří ve stvoření bez stvořitele (např. Žalm 42). Když se podíváme na Joba, tak ten si prožil opravdu hodně, než udělal nádhernou zkušenost s přítomností Boží – ale nikdy se Boha nevzdal.

Řešení pochybností či deprese nemůže být nikdy nalezeno tak, že se ponoříme do názorů lidí, kteří si myslí, že absolutně neexistuje žádný účel nebo smysl života (jako např. Attenborough), ale tak, že ponoříme svoje uvažování do toho, co je dobré, a to pochází od Boha. Jeden z příkazů říká „Radujte se v Pánu vždycky“ a vždycky přemýšlejte o tom, co je dobré (Filip 4:4-9). Myslím, že také Židům 11, poté, co vyjmenovává ´svaté´dávných časů, kteří vytrvali, říká, že „Ve víře zemřeli ti všichni, i když se splnění slibů nedožili, nýbrž jen zdálky je zahlédli a pozdravili…“.(v. 13) Budeme-li sytit svoji mysl myšlenkami těch, kteří Boha nenávidí, upadneme do zoufalství. Naše jediná naděje je v Bohu. Ježíš řekl: „Zloděj přichází, jen aby kradl, zabíjel a ničil. Já jsem přišel, aby měly život a měly ho v hojnosti.“ (Jan 10:10) Když Ježíš říká „Pravda vás osvobodí“, poukazuje na to, co přichází od Boha, ne na svět, který je vůči Bohu ve vzpouře.

Doufám, že něco z toho vám bude užitečné, kéž by alespoň částečně…

Carl

PS: Všiml jsem si, že jsem se nezmínil o datování pomocí C14; tento izotop je opravdu přítel kreacionistů. Podívejte se na kapitolu, která o tom pojednává v Creation Answers Book (Kniha odpovědí ohledně stvoření). Docela bych rád věděl, jestli alespoň ten čas, který jste věnoval dívání se na Attenborougha, nyní věnujete zkoumání více jak 9 000+ článků na našich webových stránkách, třeba tak, že použijete vyhledávač k nalezení mnohem více odpovědí, než si vůbec dovedete představit, na jakoukoliv otázku, která se objeví. Pochybuji, například, že jste si vyhledal v článcích otázky kolem C14. Pro začátek doporučuji úplné pročtení knihy The Creation Answers Book.

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments