moeraki-boulders

Moeraki Boulders: obří novozélandské kuličky

Pavel AkrmanCelosvětová Potopa Napsat komentář

Tas Walker

Z creation.com přeložil Pavel Akrman – 11/2021. Translation granted by Creation.com – přeloženo s povolením od Creation.com.

Na plážích jižního ostrova Nového Zélandu jsou roztroušeny desítky obrovských kulovitých balvanů, které vypadají jako pozůstatky obří dětské hry s kuličkami. Tyto šedé kamenné koule jsou fascinující turistickou atrakcí asi 70 km severně od Dunedinu poblíž Moeraki (vyslovováno „moi-ra-ki“), malého města na pobřeží Otago. Některé balvany leží osamoceně, ale většinou jsou usazeny ve shlucích a v době přílivu přes ně šplouchají vlny. Na písku pak leží mnoho dalších, rozbitých na kusy.1

„V lidech se tak pěstuje mylná představa, že uvedená data byla pečlivě změřena vědeckým přístrojem, ale tak tomu není.”

Balvany jsou pozoruhodné příklady konkrecí, které se tvoří v nánosu bahna nebo písku v průběhu stmelování částí sedimentu minerály z podpovrchové vody na tuhou horninu. Když sejdete dolů pod strmé útesy na pláž, můžete ještě vidět obrovské balvany zapuštěné do ztvrdlého bahna, a také další, které jsou již odkryty, jak vlny oceánu erodují uvolňující se horninu. Ty nakonec také spadnou na pláž.

Ty větší balvany jsou vyšší než člověk, mají více než 2 metry (6,5 stop) v průměru a váží kolem 10 tun. Většina z nich je kulovitá, ale některé jsou mírně zmáčknuté.

I když jsou balvany skvělou podívanou, v žádném případě nejde o nic ojedinělého. Na Novém Zélandu najdete stejné balvany, zvané Katiki Boulders, na pláži pouhých 12 km jižně a další jsou na Severním ostrově podél pobřeží přístavu Hokianga. Pokud mám zmínit jen některé, pak jsou to podobné kamenné balvany v útesech podél Wessexského pobřeží Anglie v ložisku zvaném Kimmeridge Clay; na břehu jezera Huron poblíž Kettle Point, Ontario; v pískovcových výchozech v centrální části Wyomingu a severovýchodním Utahu; a v Rock City v Kansasu.

Vnější obal každého balvanu Moeraki je tvrdý, stmelený minerálem zvaným kalcit (vápenec). Uvnitř nejsou balvany tak dobře stmelené a po rozpadu jsou erodovány vlnami. Kulovitý tvar naznačuje, že minerál kalcit se vysrážel z podzemní vody, když se koncentrovaný roztok pohyboval směrem ven v soustředných skořápkách z centrálního jádra.2 To naznačuje, že okolní bahno již bylo zcela usazené dříve, než se začaly tvořit balvany.

Pukliny vyplněné kalcitem pokrývají povrch balvanů a rozdělují jej na segmenty jako fotbalový míč. Tyto praskliny se šíří ven z jádra balvanu a směrem ke koncům se ztenčují.

Balvany Moeraki se vytvořily v hutném nánosu bahna, naplavenin a jílu – jde o formaci zvanou Moeraki. Turistické informace hlásají, že balvany byly „obnaženy erozí sedimentárních hornin uložených před 65 až 13 miliony let a utvářely se postupným srážením kalcitu v jílovci během 4 milionů let.“3 Níže uvidíme, že existuje i jiné vysvětlení.

„Návštěvníci se potřebují dozvědět i o tom, že úkazy, jako jsou Moeraki Boulders, je možné vysvětlit stejně tak dobře i z pohledu biblické historie.”

V lidech se tak pěstuje mylná představa, že uvedená data byla pečlivě změřena vědeckým přístrojem, ale tak tomu není. Obecně zavedené datování se opírá o několik předpokladů ohledně podmínek v minulosti, a platnost výsledku tedy nutně závisí na platnosti předpokladů. Nicméně v pozadí takového datování je ten nejzákladnější předpoklad – že celosvětová katastrofa Noemovy Potopy se nikdy nestala.

„Datování“ uloženého bahna na 65 milionů let bylo určeno podle typu drobných fosilií, které se v něm našly.4 Výsledek „datování“ na 4 miliony let, kdy měly balvany ztvrdnout, vycházel z pouhých hypotéz o jejich vzniku.5 Dnes však již víme, že sediment může ztvrdnout na tuhou horninu během několika dní.6

Bibličtí geologové dospěli k závěru, že balvany vznikly v důsledku Noemovy Potopy. Bahenní sedimenty se rychle ukládaly v druhé polovině katastrofy, zhruba před 4 500 lety. Na základě zeměpisné polohy se má za to, že bahno bylo usazeno poté, co vody Potopy úplně pokryly celou Zemi a následně začaly klesat.

Trvalo více než sedm měsíců, než vody Potopy zcela ustoupily do oceánů a země oschla (Genesis 8), a během této doby se na okrajích kontinentu ukládaly sedimenty. Bahno se mohlo ukládat rychle, během několika dnů nebo týdnů. Velké rozměry balvanů naznačují, že husté bahno se ukládalo rychle a voda v bahně byla plná minerálů.7

Nedávné experimenty ukázaly, že bahno se může rychle usazovat i v tekoucí vodě.8

Po uložení sedimentu se minerály v podzemní vodě vysrážely a tím balvany ztvrdly. Možná trvalo týdny, než se minerální cement vysrážel, ale tento proces mohl pokračovat i po skončení Potopy.

Po přečtení oficiálního komentáře, tedy že balvany vznikaly miliony let, si návštěvníci neuvědomují, že se jim podává předpojatý názor na to, co se stalo. Návštěvníci se potřebují dozvědět i o tom, že takové úkazy, jako jsou Moeraki Boulders, je možné vysvětlit stejně tak dobře i z pohledu biblické historie. Toto by nejen seznámilo svět cestovního ruchu se skutečnou historií lidstva, ale pomohlo by to lidem pochopit své místo v něm.

Moeraki Boulders, Nový Zéland

Odkazy a poznámky

  1. Moeraki Boulders Facts, moerakiboulders.com/facts/ (Accessed 28.4.14).
  2. These are known as Liesegang rings, and are common when chemical solutions undergo precipitation reactions.
  3. Moeraki Boulders, NZ Department of Conservation, doc.govt.nz/parks-and-recreation/places-to-visit/otago/coastal-otago/moeraki-boulders/
  4. Skeletons’ of single-celled organisms called foraminifera (pronounced for am’ in if’ ara).
  5. Boles, J.R., Landis, C.A. and Dale, P., The Moeraki Boulders; anatomy of some septarian concretions, Journal of Sedimentary Research 55(3):398–406, May 1985.
  6. For example, see: Walker, T., Rapid rock: unexpected application for hard-rock recipe, Creation 24(2):38–39, 2002; creation.com/rapid-rock.
  7. Astin, T.R., Septarian crack formation in carbonate concretions from shales and mudstones, Clay Minerals 21:617–631, 1986.
  8. Walker, T., Mud experiments overturn long-held geological beliefs, J. Creation 22(2):14–15, 2008; creation.com/mud-experiments.
Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments