nebular-disks

Mlhovinová hypotéza se ztrácí v mlze

Jakob Haver Vesmír, astronomie 8 Komentářů

Jake Herbert, PH.D. *)

Z www.icr.org  přeložil Jakob Haver – 10/2018. Úvodní obrázek je uměleckým ztvárněním protoplanetárního disku kolem mladé hvězdy – zdroj: – www.sciencemag.org

Sekulární vědci tvrdí, že hvězdy vznikají „přirozenou cestou“ z obrovských oblaků plynu a prachu. Panuje přesvědčení, že nově utvořená hvězda je obklopena tenkým, pomalu se otáčejícím diskem prašného materiálu. O částicích prachu uvnitř disku se předpokládá, že se srážejí a vzájemně spojují díky hypotetickému procesu, zvaného akrece (přirůstání) a během obrovsky dlouhých věků se nějak zformují do mnohem větších shluků hmoty. Tyto shluky se stanou jádry budoucích planet a údajně gravitační síla těchto shluků přitahuje stále více prachu a plynu, až se nakonec utvoří planety. Navzdory tomu, že tato nebulární (mlhovinová) hypotéza zakořenila v učebnicích jako ustálená věrouka, má vážné problémy. Sekulární astronomové nedávno (srpen 2018) odhalili snad ten největší problém: tyto prstence prachu jednoduše v sobě nemají ke vzniku planet dostatek materiálu!1

Tým astronomů použil čilský radioteleskop Atacama Large Millimeter Array (ALMA), kterým zkoumali několik stovek „mladých“ hvězdných soustav, jejichž stáří se předpokládá na 1 až 3 miliony let a jsou obklopeny těmito disky prachových částic. Potom srovnávali množství hmoty těchto disků s celkovou hmotností exoplanet v okolí „starších“ hvězd podobné velikosti. Zjistili, že množství hmoty disků bylo mnohem menší než celková hmotnost exoplanet, někdy až stonásobně. Jinými slovy, světští vědci tvrdí, že exoplanety vznikají z materiálu těchto tenkých disků, ale disky v sobě jednoduše nemají dostatek materiálu, aby se z nich ve skutečnosti mohly exoplanety vytvořit!

„Bůh učinil planety, stejně jako všechna ostatní nebeská tělesa, čtvrtého dne Stvořitelského týdne.“

Podobná zjištění hlásili i jiní astronomové, ale toto je dosud nejrozsáhlejší průzkum. Jak řekl vedoucí astronom Carlo Manara: „Myslím, že to, co nám tato práce skutečně ukázala [o hmotnosti disků], můžeme považovat za prokázané.“

Je tu ještě nějaká naděje na záchranu této sekulární hypotézy? Někteří naznačovali, že světští vědci se možná mýlí, když předpokládají, že se planety formují až později v životě hvězdy. Disky možná podle všeho obsahují dostatek materiálu pro vytvoření planety během prvních milionů let existence hvězdy. To je však také problematické, protože na základě teorie akrece (přirůstání) se očekává, že tyto brzy utvořené exoplanety budou obrovské, jako je např. Jupiter. Přesto většina exoplanet má rozměry více srovnatelné s velikostí Země nebo Neptunu.1

Jiní mluvili o tom, že radioteleskop, kalibrovaný na detekci nejmenších prachových částic, možná jen prostě nedetekuje větší částice v discích. Nebo možná že disky nějakým způsobem získávají dodatečný materiál z mezihvězdného prostoru. Ale to jsou pouhé spekulace.

Samozřejmě je tu i další možnost v podobném duchu. Planety se třeba z těchto disků prostě vůbec netvoří! Takové disky obklopují mnoho hvězd, ale myšlenka, že planety se tvoří z materiálu těchto disků, je opět jen předpokladem, nikoli vědeckým pozorováním. Ve skutečnosti by takové disky mohly být důsledkem spíše destrukčních, než konstrukčních procesů – trosky gravitačními silami rozpadlé planety by vytvářely prstence kolem hostitelské hvězdy. Stejným způsobem by těmito silami rozpadlý měsíc vytvářel prstence kolem hostitelské planety.

Pokud se to potvrdí, bude to v dlouhém seznamu problémů sekulárního příběhu o tvorbě planet prostě ten nejnovější. Tento model porušuje základní fyzikální zákon nazvaný zachování momentu hybnosti. Sekulární vědci se již dlouhou dobu pokoušeli najít způsob, jak tento problém „obejít“, ale žádné přesvědčivé vysvětlení se nepodařilo nalézt.2 Takže jak se zdá, světský model pro formování planet může vyžadovat porušení ne jednoho, ale dvou základních fyzikálních zákonů: o zachování hmoty a o zachování momentu hybnosti!

Stejně tak malé částice prachu mají tendenci se od sebe oddělovat, než aby se vzájemně spojovaly. Pokud se hned na začátku nemohou ani tvořit větší částice prachu, jak by se mohly tvořit předpokládané větší shluky materiálu?2

retrogradeorbit

Exoplaneta – retrográdní dráha (Wikipedie)

Sekulární vědci si myslí, že nebulární hypotéza by měla vysvětlovat původ planet nejen naší sluneční soustavy, ale i původ planet v jiných hvězdných systémech, nazvané exoplanety. Nicméně světští vědci byli šokováni zjištěním, že mnohé z těchto exoplanet se naprosto vymykají očekáváním mlhovinové hypotézy. Podle nebulárního modelu by planety měly obíhat ve stejném smyslu – buď ve směru, nebo proti směru hodinových ručiček – tak, jak se otáčí rodičovská hvězda. Navíc by měly obíhat hvězdu v rovině rovníku hvězdy. Některé exoplanety však obíhají v protisměru ( retrográdní dráha) a jiné jsou na své dráze velmi odkloněné od roviny rovníku své hvězdy.3,4 Neschopnost nebulární hypotézy popsat vznik těchto exoplanet je pro světské vědce svízelným problémem.

Pokoušet se vtěsnat původ nebeských těles do vysoce teoretických procesů, které nejsou podporovány základními fyzikálními pravidly a pozorováním, vede k neustálému selhávání a frustraci.5 Lepší vysvětlení je to, že Bůh učinil planety, stejně jako všechna ostatní nebeská tělesa, čtvrtého dne (Genesis 1: 14-19) Stvořitelského týdne.

Odkazy

  1. Mann, A. Cosmic conundrum: The disks of gas and dust that supposedly form planets don’t seem to have the goods. Posted September 28, 2018 at sciencemag.org, accessed October 2, 2018.
  2. Coppedge, D. F. 2008. Nebulous Hypothesis. Acts & Facts. 37 (2): 15.
  3. Thomas, B. 2010. Planet Formation Theory Collides with Backward-Orbiting Planets. Creation Science Update. Posted April 27, 2010 at ICR.org, accessed October 2, 2018.
  4. Thomas, B. 2011. Exoplanet Discoveries Demolish Planet Formation Theories. Creation Science Update. Posted January 24, 2011 at ICR.org, accessed October 2, 2018.Stage image: Artist’s concept of a younger solar system
    Stage image credit: Copyright © 2011. Wikipedia. Used in accordance with federal copyright (fair use doctrine) law. Usage by ICR does not imply endorsement of copyright holder.

Dr. Jake Hebert je vědeckým pracovníkem Institute for Creation Research (Institut pro výzkum Stvoření) a své akademické vzdělání Ph.D. získal v oboru fyziky na texaské univerzitě v Dallasu.

Subscribe
Upozornit na
8 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
jhk - vlasta

Lepší vysvětlení je to, že Bůh učinil planety, stejně jako všechna ostatní nebeská tělesa,

– tady ale nejde o „lepší“ vysvětlení. Tady jde o to, jakým směrem ukazují fakta.

jhk - vlasta

RE: – Viťas – Je to lepší vysvětlení pouze v případě, že to nechcete vysvětlit, že nechcete vědět jak to vzniklo. Na každé proč se dá odpovědět ‚Bůh to tak chtěl‘. Přesně jak to říkal Vlasta: Maria to nechápala, ale pak to vysvětlení ani vědět nechtěla. – docela by mě zajímako Viťasi, zdali když jiíte zmrzlinu, zdali při ní také „víte“ – co všechno za děje probíhá ve Vašem těle a proč máte důvod si říci – či proč máte důvod mít ten správný pocit, který by při požívání zmrzliny… Číst vice »

Oliver

rotace shlukujícího se prachu samozřejmě není v rozporu s žádnými fyzikálními zákony, natož se zákonem zachování momentu hybnosti S tým sa naozaj dá súhlasiť. Rotácia zhlukujúceho sa prachu nie je v rozpore s fyzikálnymi zákonmi. Moja otázka je iná. Ak niečo vybuchne (big – bang), tak sa hmota šíri všetkými smermi rovnako. Ak predpokladám, že pred bigbangom tam nebolo NIČ, tak čo tú hmotu primälo neletieť ďalej všetkými smermi rovnako, ale zabrzdiť a začať sa zhlukovať? Ak poviete, čo k tomu tú hmotu donútilo, potom už rotácia zhlukujúceho sa materiálu… Číst vice »

vitas

Lepší vysvětlení je to, že Bůh učinil planety, stejně jako všechna ostatní nebeská tělesa, Je to lepší vysvětlení pouze v případě, že to nechcete vysvětlit, že nechcete vědět jak to vzniklo. Na každé proč se dá odpovědět ‚Bůh to tak chtěl‘. Přesně jak to říkal Vlasta: Maria to nechápala, ale pak to vysvětlení ani vědět nechtěla. S pozdravem vitas @;; PS: pro Olivera: rotace shlukujícího se prachu samozřejmě není v rozporu s žádnými fyzikálními zákony, natož se zákonem zachování momentu hybnosti. To samozřejmě může říct pouze člověk, který se nad… Číst vice »

jhk - vlasta

Planety se třeba z těchto disků prostě vůbec netvoří! – myslím že ano. I složité věci se dají říci dle mého jednoduše. Prostě se z mlhoviny planety netvoří. Ovšem za předpokladu existence „někoho“ – kdo bude vědět jak na to – už to tak složité třeba není. S čímž samozřejmě přichází kreacionismus. Pak už je to myslím o trochu jednodušší. Problém bude spíše v tom – jak. Podobně se Maria ptala Gabriela na to, jak by mohla být těhotná – když nespala s žádným mužem. Gabriel jí řekl – že… Číst vice »

Václav Dostál

Prečo sa zrazu na nejakom mieste ten materiál rozhodol zastať a víriť?
Otázku Kde se vzal materiál pro tvorbu hvězd mlhovinová hypotéza vůbec neřeší. Prostě předpokládá, že „tam“ byl. A na otázku Jak to, že začal vířit (a vytvářet disk) odpovídá falešně – PROTI zákonu zachování momentu hybnosti.

Hypotéza se odvozuje z faktu, že mezi hvězdami (i mezi galaxiemi) jsou prachoplynná mračna a z pozorování Saturna (s prstenci). Nyní však je poslením objevem, že toho materiálu pro hypotetickou tvorbu planet je moc málo!

Oliver

Otázky: Kde sa tam ten prach vzal? Ak ide o nejaké rané obdobie po Veľkom tresku, tak predsa ten materiál nemal vo svojom lete nijaké prekážky, ktoré by ho zabrzdili. Prečo sa zrazu na nejakom mieste ten materiál rozhodol zastať a víriť? A prečo sa domnievame, že to bol prach? Resp. vedel by niekto definovať, čo v tejto súvislosti myslíme pod pojmom prach? Mne sa to javí tak, že ten súčasný prach, ktorý poznáme, je poväčšine vznikol eróziou nejakého hotového materiálu, ktorý už má nejakú atómovú štruktúru, teda sú to… Číst vice »

Václav Dostál

Porušené fyzikální zkony v mlhovinné hypotéze Zákon zachování hmotnosti říká, že hmota (nutná ke stavbě planet) se nemůže brát z ničeho (např z mezihvězdného prostoru, kde skoro žádná hmota není ). Zákon zachování momentu hybnosti – rotující soustava (prachoplynné mračno) nemůže získat další – vyšší rotaci odnikud. Vyšší rotace vede k většímu zploštění – u prachplynného mračna ke ztenčení disku. V článku je také naznačeno: Při srážkách prachoplynných částic dojde spíše k „odrazu“ než k nějakému sloučení („slepení“). Navíc by některé částice srážkami byly vyvrženy ven z disku nebo do… Číst vice »