Akrece

admin

« Back to Glossary Index

Akrece neboli narůstání je v astronomii gravitační proces, kterým se údajně formují tělesa jako planety a hvězdy z prachu a plynu.

Podle nebulární (mlhovinové) hypotézy je akrece postupné dopadání látky na hvězdu, galaxii nebo jiný objekt z okolního prostředí vlivem gravitačních sil, například v počátečních fázích vývoje hvězd. V současnosti u většiny hvězd sledujeme spíše opačný proces, tedy ztrátu hmoty hvězd.

« Zpět na Rejstřík-index