continental-erosion

Kontinenty měla už dávno zarovnat eroze

pavelkabrt Stáří Země a vesmíru Napsat komentář

Brian Thomas, M. S.

(Z www.icr.org přeložil M. T. – 08/2011, vyšlo na stránkách ICR)

Podle standardních evolucionistických modelů se stáří Země odhaduje na 4.5 miliardy let a její světadíly se prý vytvořily před 3.5 miliardami let. Avšak je-li tomu tak, proč už nebyly pozemské terénní útvary zcela zarovnány erozí a uloženy do moří?

Podle nové studie by eroze, ke které dochází na celé planetě, i když pomalu, (počítáme-li, že probíhala vždy stejně rychle jako dnes) zarovnala kontinenty již přinejmenším 70krát, jsou-li tak staré, jak tvrdí evolucionisté!

Geologové změřili množství Be-10, což je izotop prvku berylia, který se stává radioaktivním, je-li vystaven slunci. Čím více Be-10 nalezneme na daném místě, tím déle bylo vystaveno slunci, aniž by jeho materiál snášela eroze. Tuhle metodu použily tucty geologů, aby stanovily rychlost eroze v různých částech světa.

Studie zveřejněná Americkou geologickou společností (1) se opírala o data Be-10 shromážděná ze všech světadílů. Badatelé pečlivě převedli všechny zprávy do přímo srovnatelných jednotek a zjistili, že v říčních povodích probíhá eroze 18krát rychleji než na výchozech hornin.

Podle studie činí průměrná rychlost eroze na výchozech 12 metrů za milion let. Průměrná síla kontinentální kůry nad hladinou moře je přibližně 623 metrů (2). Úplné zarovnání 600 metrů kůry rychlostí 12 metrů za milion let by vyžadovalo pouhých 50 milionů let. Takže je-li země stará několik miliard let, proč není její povrch zcela plochý?

Říční údolí čili nízko položené oblasti, které dostávají více dešťových srážek z výše položených míst, erodují mnohem rychleji. Kdybychom počítali s touhle rychlostí, byly by kontinenty zarovnány na úroveň moře za méně než tři miliony let. Takže data v téhle studii svědčí o tom, že celková doba potřebná k erozi kontinentů činí 3 až 50 milionů let, což je rozpětí zahrnující odhad prezidenta Institutu pro výzkum stvoření Johna Morrise z roku 2007, který byl 14 milionů let (3).

Aby si zachovali víru v dlouhé věky, mohli by někteří lidé přijít s tím, že terénní útvary byly opakovaně vyzdvihovány tektonickými silami, což by zajišťovalo další a další masy suchozemské hmoty k odnášení povětrnostními vlivy. Geolog z Univerzity v Loma Linda však poznamenal, že tento scénář by vedl ke zlikvidování právě těch vrstev hornin, které údajně představují miliony let evoluce! Napsal:

  • Spekuluje se, že hory ještě existují, protože jsou neustále obnovovány zvedáním. Avšak tenhle proces vyzdvihování by nemohl absolvovat ani jeden úplný cyklus eroze a vyzdvižení, aniž by vymazal vrstvy geologického sloupce, který v nich nalézáme. Eroze by svou současnou rychlostí směřovala k rychlému vymazání starších usazenin; tyhle sedimenty však stále všude v hojné míře nalézáme, jak v horách tak jinde (2).

Nově zjištěné rychlosti eroze potvrzují tento dlouho existující argument. Fakt, že hory i kontinenty vůbec dosud existují, svědčí o nízkém stáří Země. To svědčí o tom, že kontinenty nemohou být staré několik miliard let, protože by erodovaly ve zlomku této doby. A přece je tu stále máme.

Odkazy

  1. Portenga, E. W. and R. R. Bierman. 2011. Understanding Earth’s eroding surface with 10Be. GSA Today. 21 /8/: 4-10.
  2. Roth, A. A. 1986. Some Questions about Geochronology. Origins. 13 (2): 64-85.
  3. Morris, J. D. 2007. The Young Earth. Green Forest, AR: Master Books, 93.
Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments