continental-erosion

Kontinenty měla už dávno zarovnat eroze

pavelkabrtStáří Země a vesmíru 1 Komentář

Brian Thomas, Ph.D.

(Z www.icr.org přeložil M. T. – 08/2011, vyšlo na stránkách ICR)

Standardní evolucionistické modely odhadují stáří Země na 4.5 miliardy let a její světadíly se prý vytvořily před 3.5 miliardami let. Avšak je-li tomu tak, proč už nebyly pozemské terénní útvary zcela zarovnány erozí a uloženy do moří?

Jsou-li kontinenty tak staré, jak tvrdí evolucionisté, pak podle propočtů studie by je celková rychlost eroze na planetě, i když pomalu, (a za uniformitariánského předpokladu, že probíhala vždy stejně rychle jako dnes) zarovnala již přinejmenším 70krát!

Geologové změřili množství Be-10, což je izotop prvku berylia, který se po vystavení slunci stává radioaktivním. Čím více Be-10 nalezneme na daném místě, tím déle bylo vystaveno slunci, aniž by ho odnesla eroze. Tato metoda byla použita ke stanovení rychlosti eroze již desítkami geologů v různých částech světa.

Studie zveřejněná Americkou geologickou společností (1) se opírala o data Be-10 shromážděná ze všech světadílů. Badatelé pečlivě převedli všechny zprávy do přímo srovnatelných jednotek a zjistili, že v povodí řek probíhá eroze 18krát rychleji než na výchozech hornin.

Podle studie činí průměrná rychlost eroze na výchozech 12 metrů za milion let. Průměrná síla kontinentální kůry nad hladinou moře je přibližně 623 metrů (2). K úplnému zarovnání 600 metrů kůry rychlostí 12 metrů za milion let by stačilo jen 50 milionů let. Takže pokud je Země stará několik miliard let, proč není její povrch zcela plochý?

Říční údolí neboli nízko položené oblasti, které dostávají více dešťových srážek z výše položených míst, erodují mnohem rychleji. Kdybychom počítali s touto rychlostí, byly by kontinenty zarovnány na úroveň moře za méně než tři miliony let. Takže data ve zmíněné studii svědčí o tom, že celková doba potřebná k erozi kontinentů činí 3 až 50 milionů let, což je rozpětí zahrnující odhad prezidenta Institutu pro výzkum stvoření Johna Morrise z roku 2007, který byl (teoreticky) odhadnut na 14 milionů let (3).

Aby si zachovali víru v dlouhé věky, zkusili někteří lidé přijít s tím, že terénní útvary byly opakovaně vyzdvihovány tektonickými silami, což by zajišťovalo další a další masy suchozemské hmoty k odnášení povětrnostními vlivy. K tomu však geolog z Univerzity v Loma Linda poznamenal, že tento scénář by naopak vedl k likvidaci právě těch vrstev hornin, které údajně představují evoluční miliony let! Napsal:

Bylo navrženo, že hory mohou ještě existovat proto, že jsou neustále obnovovány zvedáním zdola. Avšak tenhle horotvorný proces by nemohl absolvovat ani jeden úplný cyklus eroze a vyzdvižení, aniž by neodstranil vrstvy geologického sloupce, které v nich nalézáme. Eroze by svou současnou rychlostí měla tendenci rychle vymýtit starší usazeniny; jenže tyhle sedimenty všude v hojné míře stále nalézáme, a to jak v horách tak i jinde (2).

Nově zjištěné rychlosti eroze potvrzují tento dlouho existující argument. Fakt, že hory i kontinenty vůbec dosud existují, je svědectvím o nízkém stáří Země. Jeví se to tak, že kontinenty nemohou být staré několik miliard let, protože by již ve zlomku této doby erodovaly. A přece je tu stále máme.

Odkazy

  1. Portenga, E. W. and R. R. Bierman. 2011. Understanding Earth’s eroding surface with 10Be. GSA Today. 21 /8/: 4-10.
  2. Roth, A. A. 1986. Some Questions about Geochronology. Origins. 13 (2): 64-85.
  3. Morris, J. D. 2007. The Young Earth. Green Forest, AR: Master Books, 93.
Subscribe
Upozornit na
1 Komentář
Inline Feedbacks
View all comments
jhk - vlasta

Bylo navrženo, že hory mohou ještě existovat proto, že jsou neustále obnovovány zvedáním zdola. Avšak tenhle horotvorný proces by nemohl absolvovat ani jeden úplný cyklus eroze a vyzdvižení, aniž by neodstranil vrstvy geologického sloupce, které v nich nalézáme. Eroze by svou současnou rychlostí měla tendenci rychle vymýtit starší usazeniny; jenže tyhle sedimenty všude v hojné míře stále nalézáme, a to jak v horách tak i jinde (2). Ano, to je pravda. To je logické. Tedy pokud nejste evolucionista. Pak samozřejmě musíte přinést důkazy, které by svědčily o opaku a o… Číst vice »