varves

Jsou varvy důkazem staré Země?

pavelkabrtStáří Země a vesmíru Napsat komentář

John D. Morris, Ph. D., prezident Institutu pro výzkum stvoření
(Varves: Proof for an Old Earth?)
(Acts and Facts, roč. 36, č. 10, říjen 2007, str. 13, přeložil M. T. – listopad 2007).

Navštivte kterýkoli web kritizující kreacionismus a s jistotou tam najdete diskusi o varvách, tenkých vrstvičkách považovaných za roční naplaveniny v sedimentárních vrstvách. V některých oblastech jich nalézáme milióny v řadě za sebou, což je považováno za „důkaz“ dlouhých geologických věků. A co je závažnější, mnozí považují tyto útvary za důkaz toho, že biblická zpráva o nedávném stvoření je mylná.

“Z mnoha pozorování v terénu i laboratoři vyplývá, že početné vrstvičky se mohou vytvořit téměř okamžitě při simulaci hustého proudění u dna.”

Nejčastěji je uváděn příklad jílovitých břidlic řeky Green River na západě Spojených států, slavných svými detailně zachovanými fosilními rybami. Zde se nalézá několik miliónů varv, jedna na druhé, v celé široké náplavové pánvi. Opravdu svědčí tento nález proti biblickým chronologiím či je tu jiné vysvětlení? Nejprve si shromážděme data.

Je pravda, že ve stále klidných a pravidelných podmínkách se varvy skutečně tvoří ve dvojicích zima-léto, s hrubozrnnějšími materiály u dna. Ale je také pravda, že v mnoha přírodních prostředích se utvořily mnohonásobné pseudo-varvy rychle díky osamělým proudům nebo neobvyklým podmínkám. Z mnoha pozorování v terénu i z laboratorních experimentů vyplývá, že početné vrstvičky se mohou vytvořit téměř okamžitě při simulaci hustého proudění u dna, což je jev, který se dnes považuje u mnoha geologických vrstev za častý. Už jen málo odborníků-geologů lpí dnes na mýtu, že jedna varva rovná se jeden rok.

Velkým problémem jsou nesčetné milióny zkamenělých ryb pohřbených ve varvách, výborně zachovaných na rozsáhlém území. Tyto ryby jsou celé s očima, šupinami i jinými jemnými podrobnostmi. Avšak ryby se rychle rozkládají a hnijí, pokud nejsou rychle pohřbeny a chráněny před mrchožrouty, kyslíkem a bakteriemi. Zdá se, že některé pukly vinou plynů vytvořených v jejich tělesných dutinách po smrti, ale nelze uvést žádné důkazy o dlouhé době.

A dále, rybí fosilie nalézáme ve velkém počtu, což se děje zřídkakdy s rybími mršinami za normálních okolností. Během rychlého vytváření naplaveniny by snad mohla být rychle pohřbena jedna ryba, ale milióny? Zdá se, že některé z ryb zastihla smrt v nějaké činnosti, třeba v procesu, kdy požíraly rybu jinou, nikoli v poloze, kterou by zaujímala mrtvá ryba, pokud by klidně klesala ke dnu jezera, aby tam pomalu čekala na pohřbení a fosilizaci.

“Vysvětlení vyžaduje vzít v úvahu rychlé pohřbení organizmů z různých biotopů z mnoha částí světadílu.”

Tento problém pro uniformitární myšlení je znásoben velkým množstvím jiných fosilií přítomných v téže formaci. Je zde zachováno mnoho druhů ryb, patrně z různých lokalit. Do různých lokalit pak bezesporu patří mnohé nalezené fosilie plazů jakož i různé fosilie rostlin, druhy z hor vedle druhů subtropických. Je přítomno mnoho druhů hmyzu stejně jako i mořských bezobratlých. Nejzajímavější jsou spousty fosilních ptáků, od ptáků z pobřeží po ptáky z lesa až k dravcům z oceánu. Skutečně pozoruhodná směs biotopů! Tohle určitě nemohla být běžná každodenní událost. Vysvětlení vyžaduje vzít v úvahu rychlé pohřbení organizmů z různých biotopů z mnoha částí světadílu.

Kreacionisté nevyřešili všechny problémy spojené s tímto klasickým nalezištěm, ale výzkum pokračuje. Můžeme si být jisti, že uvedené problémy nevyřeší sterilní uniformitární myšlení o minulosti. Avšak uvažování z pohledu velké Noemovy potopy a jejích dalších účinků se zdá být velmi slibné.

Související odkazy

Video – experiment: co se stane s mrtvým tělem na dně oceánu

Video – vzorky fosilií ryb

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments