caveman-00

Jeskynní lidé – v Bibli

Jakob HaverPůvod člověka 1 Komentář

David Catchpoole

Z creation.com přeložil Jakob Haver – 01/2020. Translation granted by Creation.com – přeloženo s povolením od Creation.com.

Foto: Tas Walker
caveman-01 caveman-02caveman-03

Fotografie: Obyvatelé australského města Coober Pedy, kde se těží opál, žijí v kompletně zařízených jeskyních s kuchyní, pohodlným nábytkem a moderním osvětlením.

Zažité evoluční představy o prvních lidech, označovaných jako primitivní jeskynní lidé „doby kamenné“, kteří ještě neměli vyvinuté zemědělství, zkrátka nesedí s biblickým popisem historie. Bible říká, že za Adamových dnů lidé „obdělávali půdu“ (Genesis 4:2 – v návaznosti na Genesis 2:15 a 3:17), kovali nástroje z bronzu a železa (Genesis 4:22) a vyráběli a hráli na hudební nástroje (Genesis 4:21). Žádná „doba kamenná“ (a v tom případě ani evoluční „doba bronzová“ a „doba železná“) nikdy neexistovala!1

Co ale tedy se všemi těmi hojnými důkazy o lidech žijících v jeskyních v minulosti, jako jsou jeskyně s ohništi a popelem, zbytky jídla a malbami na stěnách jeskyně?

V první řadě si musíme uvědomit, že jeskyně, které dnes ve světě vidíme, vznikly všechny až po Potopě. Ve skutečnosti lze jejich samotnou existenci – tj. jejich původ a rozšíření v celosvětovém měřítku – opravdu uspokojivě vysvětlit jen tehdy, vezmeme-li v úvahu podmínky vytvořené celosvětovou Potopou za Noemových dnů (Genesis 6–9).2

Za druhé také vidíme, že na lidi v jeskyních mnohokrát odkazuje i samotná Bible (v době po Noemovi a po zmatení jazyků v Babylóně). Nicméně to nebyli žádní „jeskynní lidé“ podle evolučních představ. Ti byli „plně lidští“ – tedy potomci Adama (a Noeho) – kteří z toho či onoho důvodu3 trávili čas v jeskyních.

Mezi takové patřili jediní přeživší uprchlíci ze Sodomy a Gomory – Lot a jeho dcery (Genesis 19:30), dále pět amorejských králů, kteří se skrývali před Jozuem (Jozue 10:16–18,22), a také Samson v jeskyni Etam (Soudců 15:8).

Když David opustil Gát, utekl do jeskyně Adulam (1. Samuelova 22:1) a později, když vstoupil Saul (1 Samuelova 24:1-4) byl se svými muži v zadní části jeskyně v En-Gedi. Další, kteří trávili čas v jeskyních, byli Eliáš (1. Královská 19:9,13), Obadiáš a jeho sto proroků ukrytých ve dvou jeskyních (kterým obstarával jídlo a vodu – 1. Královská 18:4,13), dále „muži Izraele“, když Filištíni tábořili v Michmasu (1. Samuelova 13:5-6) a Izraelité v době Gedeona (Soudců 6:2).

“Hospodin řekl, že v jisté budoucí době se budou lidé také snažit ukrýt v jeskyních, a to ze strachu před Ním.”

Tito a v historii mnozí další lidé, kteří v různých dobách (a dokonce i dnes – viz fotografie) považovali za příhodné žít v jeskyních,4,5 nebyli „primitivní“, „pravěcí“ podlidé z „doby kamenné“ nebo nějaký takový evoluční stereotyp. Byli to potomci prvního muže a ženy, stvořeni podle obrazu jejich Stvořitele (Genesis 1:27), s vnitřní schopností inteligentního uvažování, řeči a tvořivosti.

Kreslení postav uhlím na stěny nebo skládání poezie mohlo být východiskem jejich tvůrčích potřeb a vítaným rozptýlením v době ukrývání v jeskyni. Například dva z Žalmů byly napsány Davidem v době, kdy byl „v jeskyni“ (Žalm 57:1 a 142:1), což je dojemný záznam jeho volání k Hospodinu.

Tentýž Hospodin řekl, že v jisté budoucí době se budou lidé také snažit ukrýt v jeskyních, a to ze strachu před Ním (Izajáš 2: 19,21; Zjevení 6:15), avšak neúspěšně (Jeremiáš 23:24).

Odkazy a poznámky

  1. Viz také: Niemand, R., The Stone Age a figment of the imagination? Creation 27(4):13, 2005, <creation.com/stone>.
  2. Silvestru, E., Caves for all seasons, Creation 25(3):44–49, 2003; <creation.com/all-seasons>. Viz také DVD prezentace Emila Silvestru: Geology and Cave Formation—A Post-Flood Story”.
  3. V některých případech může být spouštěčem traumatická událost (např. nutnost přesídlení v důsledku války nebo přírodní katastrofy), čehož průvodním znakem může být ztráta odborných znalostí dané komunity (např. znalosti o stavebnictví a zemědělství). Viz: Catchpoole, D., The people that forgot time (and much else, too), Creation 30(3):34–37, 2008; <creation.com/all-seasons>.
  4. Další odkazy v Bibli včetně Jeremiáš 49:8,30, Ezechiel 33:27 a Hebrejům 11:38.
  5. Viz např. Mizzi, J. and Matthews, M., The amazing cave people of Malta, Creation 26(1):40–43, 2003; <creation.com/malta>.
Subscribe
Upozornit na
1 Komentář
Inline Feedbacks
View all comments
Fotón

Keď si predstavíme, že by dnes nastala celosvetová katastrofa ktorá by zničila ľudstvo a ich diela – pričom by prežilo len zopár jedincov (….ako v prípade Noacha), je logické, že prvotná hŕstka ľudí by využívala k bývaniu a obžive predovšetkým prírodné zdroje. Prežiť by sa dalo hlavne lovom a zberom, čo by vyžadovalo cestovanie z miesta na miesto. Čiže by nemohli žiť usadlým spôsobom života. Najlepšie je využiť v takom prípade dočasných príbytkov – povedzme jaskýň, kde sa dá prespať, pripraviť si jedlo z ulovenej zveri a nazbieraných prírodných produktov.… Číst vice »