Jak evolucí vysvětlíme protichůdné genetické účinky?

pavelkabrt Evoluce organizmů Napsat komentář

Brian Thomas, M.S.

Tento článek vydal Institut pro výzkum stvoření 3. srpna 2010, www.icr.org/article/5545/ přeložil Pavel Kábrt – 8/2010)

Jak evolucí vysvětlíme protichůdné genetické účinky.jpg

Aby vznikl potomek, produkují obě pohlaví reprodukční buňky nazývané gamety – mužské spermie a ženská vajíčka. Většina genů pro produkci gamet se liší organizmus od organizmu. Proto nedávná studie vědce překvapila, když v protikladu k těmto rozdílům našli jeden zvláštní gen, který byl přítomen ve všech zkoumaných organizmech.

Protože tento gen kóduje protein nazývaný Boule, dostal také název Boule. Vědci provedli jeho odstranění (knock-out) v myších. Tím se samci stali neplodnými. Stejně tak octomilka, když byl u ní tento gen deaktivován. Při jiném výzkumu vědci nahradili octomilce gen Boule tím samým genem z člověka – a fungoval dobře i u much. „Boule je tedy důležitý pro mužskou plodnost,“ protože bez něj se nevytvoří spermie. (1)

Až dosud víme, že většina genů, které se účastní na tvorbě gamet, jsou specifické určitému druhu zvířete, a jen „malá hrstka“ genů zvířat z rozdílných kmenů je společná. (2) Protože tito vědci předpokládali, že mnoho rozdílných genů, které se podílejí na vzniku gamet u rozdílných druhů organizmů, vzniklo přirozeně a ne záměrně, spekulovali, že tyto geny pro gametogenezi, které jsou u různých organizmů různé, vznikly „jako výsledek adaptivní evoluce vlivem selekčního tlaku.“ (1)

Pokud ale darwinistický přirozený výběr vysvětluje, jak vzniklo mnoho různých genů, jako potom ale vznikl onen společný gen Boule?

Vědci prohlásili: „Ukázali jsme, že proteiny Boule odolávají reprodukčnímu selektivnímu tlaku, takže se vyvinuly purifikační selekcí.“ (1)

Ale jaký je v tomto případě rozdíl mei „adaptivní evolucí“, „selektivním tlakem“, „purifikační selekcí“ a magií?

Nebyl proveden žádný pokus v souvislosti s prověřovanými geny, který by prokazoval, že přírodní výběr je schopen vyprodukovat jediný rozdílný gen od těch, které existují. Žádný pokus také neukázal přenos Boule od jednoho druhu zvířete na druhé, které by se vyvinulo v druh jiný. A nebyl nabídnut žádný základní proces, který by vysvětlil, proč se většina jaderných genů pro gametogenezi vyvinula do úplně jiných forem, zatímco Boule zůstal nedotčen po údajné stovky miliónů let evoluce.

Žádné formy různé „selekce“, na které se tito autoři odvolávají, nebyly experimentálně ověřeny. Zcela naopak, protože různé druhy selekce byly právě použity jako důkaz rozdílných výsledků, jeví se tak, že slovo selekce bylo prostě jen tak vrženo do diskuze čistě na základě víry – a v protikladu k opačným důkazům.

V tomto případě „selekce“ nevysvětluje skutečně vůbec nic. Zní to sice odborně, ale je to jen mávnutí kouzelnou hůlkou a ignorování skutečných mechanizmů nutných pro biologickou změnu.

Existuje solidní důvod, proč tato stvoření mají své specifické geny pro gametogenezi. Je to sice také jen pozice víry, což ani jinak možné není, když jde o otázku spojenou s minulostí, ale tato víra má mnohem rozumnější závěr. Ukazuje se, že každé stvoření bylo vyprodukováno Stvořitelem, který velmi přesně věděl nejen to, které geny budou fungovat, ale i které geny budou navzájem spolupracovat v různých kombinacích, aby docházelo k rozmnožování každého samostatného druhu v jeho specifické odlišnosti.

Odkazy:

1. Shah, C. et al. 2010. Widespread Presence of Human BOULE Homologs among Animals and Conservation of Their Ancient Reproductive Function. PLoS Genetics. 6 (7): e1001022.
2. Phyla are broad, man-made categories of living things that include creatures that share basic body plan features.

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments