different-ethnicities

Hříšníci a svatí, bez ohledu na rasu

Jakob HaverDůsledky evoluční ideologie Napsat komentář

Z dopisů čtenářů – archiv CMI 2018

(Z creation.com přeložil Jakob Haver – 11/2018. Translation granted by Creation.com – přeloženo s povolením od Creation.com.)

Poznámka překladatele: Možná se někdo pozastaví nad tím, co má tento článek společného s kreacionismem. Je to však jen malá ukázka toho, jak hluboké následky pro lidstvo má celosvětově masově propagovaný darwinismus. Právě ten je doslova živnou půdou v otázkách soutěžení mezi lidskými “rasami”. Darwinismus coby mezinárodní patologické náboženství vede k úpadku lidské kultury, což také už dostatečně prokázal.  K poučení však nedošlo – pro vědecké vysvětlení všehomíra není obecně tolerován jiný světový názor, než naturalistická evoluce. Ve školách či na pracovištích není žádný konkurenční názor dovolen. Ten, kdo ho projeví, setká se s posměchem, pohrdáním a šikanou. Doporučuji každému přečíst si postupně všechny články ve zdejší rubrice Důsledky evoluční ideologie.

Z dopisů čtenářů – CMI archiv 2018

Někdy můžeme za své vlastní etnikum pociťovat hluboký stud nebo znechucení, vybavíme-li si některé hrůzy, za které nesou vinu lidé naši rasy. Jindy můžeme cítit hrdost, pokud vzpomínáme na ty z našeho etnika nejlepší. Ale mají naše morální hodnoty s naším etnickým původem něco společného? Měli bychom se tím řídit? Nezavinil to dokonce Bůh, abychom se stali tou nejhorší rasou lidstva? Hugo L. ze Spojených států píše:

  • Nenávidím svůj smíšený původ. Myslel jsem si, že jsem “německo-japonský žid”, dokud jsem však nezjistil, že ve válečných dobách Japonci zavraždili šestinásobek toho, co nacisté. Proč by mě takhle nechal Bůh narodit? Prosím o vysvětlení!

Shaun Doyle z CMI odpovídá:

different-ethnicitiesZ pohledu Božích úmyslů tu není co vysvětlit. Jakkoliv jste ohledně vaší etnické příslušnosti sklíčený, není v rozporu s Božím svatým charakterem, že vás nechal právě takto se narodit. Myslím, že důležitější otázka je tato: proč je vaše etnicita natolik znepokojující? Etnická příslušnost sama o sobě nemá žádný morální význam (lidské morální hodnoty vůbec neovlivňuje) a je to něco, co nemůžete změnit. Neříkám, že na vaši etnickou příslušnost musíte být hrdý, ale říkám, že vaše etnická příslušnost nemá pro vaši hodnotu jako člověka stvořeného podle Božího obrazu žádný význam.

V každém případě, pokud je váš problém rasově propojen s lidmi, kteří se dopustili velkých ukrutností, tak co potom Rusové? Co Číňané? Co Angličané? A co Maorové? [NZ], co Italové? Co Řekové? Co Mongolové? Co Hunové? Co Inkové? Co Aztékové? Jmenujte nějaké etnikum a já vám v něm ukážu spoustu hříšných lidí. Každá etnická skupina má své padouchy. A své hrdiny (ačkoli i hrdinové mají nohy z hlíny).

“Etnická příslušnost sama o sobě nemá žádný morální význam.”

Podíváme-li se na ta tři etnika, která zmiňujete, pak u všech lze uvést příklady jak těch nejlepších, tak i těch nejhorších z lidí. Hans a Sophie Schollovi byli stejní Němci jako Hitler a Himmler – ale ti prvně jmenovaní odvážně rozdávali letáky a říkali Němcům o tom, co nacisté dělali Židům, byli popraveni těmi posledně jmenovanými (a Schollovi byli v tom, co dělali, motivováni Kristem).

A samozřejmě, mezi Židy byl Achaz a byl tam Ježíš. Nejenže byli oba Židé, ale oba byli potomky Davidovými. Jeden byl hrozný král a druhý je absolutně spravedlivý Král králů. Kdybychom měli uvést pouze lidský příklad milujícího Žida, pak by svou šlechetností vůči Rut a Naomi byl tím dobrým příkladem Boaz (on však nebyl Davidovým potomkem, ale předkem).

“Váš původ vás nepředurčuje k tomu být monstrem, ani k tomu být svatým.”

Pokud se týká Japonců, tak tam byl jednak Iemicu Tokugawa, který v Japonsku systematicky (prostřednictvím brutální perzekuce) vraždil křesťany, ale byl tam také přibližně v období druhé světové války Čiune Sugihara, japonský diplomat v Litvě, který konvertoval k východnímu pravoslaví a na vlastní obrovské riziko zachránil tisíce Židů před Holokaustem.

Můj závěr? V každé z vámi uvedených etnických skupin byla prokázána jak hlubokost lidské mravní zkázy, tak i vysokost obětující se lásky, podobné té Kristově. Váš původ vás nepředurčuje k tomu být monstrem, ani k tomu být svatým.

Velice vám doporučuji knihu One Human Family (Jedna lidská rodina), která vám může pomoci při uvažování o rasových otázkách a možná vám poskytne v této oblasti rozhled.

Příbuzné články (v angličtině)

Další čtení (v angličtině)

 

 

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments